Бази даних


Електронний архів науково-довідкових видань - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: <.>TPD=методичний посібник<.>
Загальна кількість знайдених документів : 15
Представлено документи з 1 до 15
1.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Ковальчук, Галина Іванівна.

Рукописні книги та стародруки : навчальний посібник / Галина Ковальчук. – К., 2011. – 100 c. : іл.

 Переглянути документ   

Анотація:

Навчальний посібник містить стисло викладений матеріал з частини курсу «Історії книги», що читається у вузах культури, зокрема – в Київському національному університеті культури і мистецтв. Разом з тим, матеріали посібника можуть бути корисними аспірантам спеціальності «книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство», а також усім, хто цікавиться питаннями історії книги, книжкової культури давнини, історії культури загалом.2.

НБУВ. Інститут рукопису

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам`яток України: кириличні рукописні книги та стародруки / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; уклад. Н. П. Бондар, Л. А. Гнатенко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, О. А. Іванова ; передм. Л. А. Дубровіна, Г. І. Ковальчук. – К.: НБУВ, 2007. – 135 с. – ISBN 978-966-02-4452-8. – 11.10.

 Переглянути документ   

Анотація:

У виданні запропоновано загальні методичні засади та рекомендації щодо заповнення бази даних кириличних рукописних книг (ХІ - ХІХ ст.) та стародрукованих видань (XV - XVIII ст.) для Державного реєстру книжкових пам'яток України. Рекомендації є підсумком обговорення методики та методології здійснення археографічного та бібліографічного описів рукописних книг і стародруків на спеціальних семінарах, конференціях, нарадах, проведених на базі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Національної парламентської бібліотеки України. Опис рукописних книг та стародруків має як спільну систему, так і відмінні специфічні засади, що знайшло відображення в структурі пропонованого видання, яке складається з двох самостійних частин.

Розраховано на фахівців з опису кириличних рукописних книг і стародруків.3.

Інститут архівознавства

Перелік документів, що утворюються в діяльності НАН України та її установ, із зазначенням строків зберігання документів / НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Інститут архівознавства; уклад. Л. М. Яременко [та ін.] ; голов. ред. О. С. Онищенко. – К.: [б.в.], 2005. – 278 c.

 Переглянути документ   


4.

НБУВ. Центр консервації і реставрації

Збереження бібліотечних і архівних фондів у несприятливих екологічних умовах : Інструктивно-метод. рек. / А. Г. Бровкін [та ін.] ; наук. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Центр консервації і реставрації. – К.: НБУВ ім. В.І.Вернадського, 2005. – 33 c.

 Переглянути документ   


5.

НБУВ. Інститут рукопису

Гальченко, Олена Михайлівна.

Оправа східнослов'янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис / О. М. Гальченко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. – К.: [б.в.], 2005. – 375 с.: іл. – ISBN 966-02-3731-6. – 23.55.

 Переглянути документ   

Анотація:

Монографія присвячена малодослідженій галузі вітчизняного книгознавства – оправі східнослов’янських рукописних книг та стародруків як синкретичному об'єкту, техніці її виготовлення та оздобленню. На підставі матеріалів з історії інтролігаторства та авторських спостережень вперше у вітчизняній науці здійснено спробу проаналізувати розвиток східнослов'янського інтролігаторства взагалі і українського зокрема. Запропоновано хронологію української оправи на підставі двох конструктивних технік оправлення, що побутували на східнослов'янських землях, визначено ознаки, за якими можна з певним ступенем вірогідності здійснювати локалізацію та датування оправ.

Рисунки, фотографії, словник інтролігаторських термінів, запропоновані в дослідженні, стануть у пригоді як науковцям, які займаються описуванням та каталогізацією давніх східнослов'янських рукописних книг, для поглиблення їхніх знань про оправу, так і аматорам.

Видання розраховане на фахівців-книгознавців, мистецтвознавців, реставраторів книг та художників-оформлювачів, а також на широкий читацький загал, якому небайдужа історія матеріальної та духовної культури України.6.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Словник книгознавчих термінів : Понад 1400 термінів / уклад. В. Я. Буран [та ін.] ; наук. ред. Н. О. Петрова [та ін.]; Книжкова палата України. – К.: Книжкова палата України, 2003. – 159 с. – ISBN 966-647-44-6. – 10.16.

Анотація:

Наведено понад 1 400 термінів з історії і теорії книги, книгознавства, а також практики книжкової справи. За основу взято базові категорії, а також вміщено деякі нові терміни та визначення.7.

Інститут архівознавства

НБУВ. Інститут рукопису

Архівна справа і діловодство в Національній академії наук України : Зб. законодавчих актів, нормативних і методичних документів з архівної справи і діловодства / авт.-уклад. Л. А. Дубровіна [та ін.] ; голова редкол. О. С. Онищенко [та ін.]; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Інститут архівознавства, Державний комітет архівів України. – К.: [б.в.], 2002. – 169 c.

 Переглянути документ   


8.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Цинковська, І. І.

Опис аркушевих образотворчих документів / І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець. – К.: [Б. в.], 2000. – 66 c.

 Переглянути документ   


9.

НБУВ. Центр консервації і реставрації

Санітарно-гігієнічна обробка документів, каталогів та засобів їх зберігання в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського : інструкт-метод. рекомендації / уклад. Новікова Г.М ; ред. Бровкін А.Г; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К.: [б.в.], 1997. – 19 c.

 Переглянути документ   


10.

НБУВ. Центр консервації і реставрації

Забезпечення фізичного збереження документних фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Інструкція / укл. Г. Новікова [та ін] ; ред. Н. Солонська. – К.: [б.в.], 1996. – 16 c.

 Переглянути документ   


11.

НБУВ. Інститут рукопису

Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп'ютеризація архівної справи в Україні : збірник наукових праць. Вип. 1 : Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадского, Ін-т рукопису, Голов. арх. управління при Кабміні України, УДНДІАСД.; редкол: О. С. Онищенко (голов. редактор), Б. В. Іваненко, В. С. Лозицький, П. С. Сохань, Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк, В. П. Ляхоцький, М. Л. Скирта (відповід. секретар); філол. редакція Н. М. Зубкова. – К., 1996.

Анотація:

Перший випуск збірника статей та методичних документів присвячений розробці проблеми інформатизації архівної справи, теоретичним, науково-методичним аспектам проблеми створення Нацональної архівної інформаційної системи. В ньому вміщено теоретичні статті, огляди існуючих в Україні баз даних, а також науково-методичні матеріали: технічне завдання, бібліографія з питань архівних дескриптивних міжнародних стандартів і правил архівної каталогізації для комп'ютерних систем, опису архівних колекцій, фондів тощо.

Розрахований на всіх, хто цікавиться питаннями методичного забезпеченні обліку та опису архівних фондів, розробкою і впровадженням уніфікованих автоматизованих архівних технологій.12.

НБУВ. Інститут рукопису

Національна архівна інформаційна система: структура даних (матеріали для обговорення) / Головне архівне управління при Кабміні України, Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису, Інститут української археографії та джерелознавства ; уклад. Л. А. Дубровіна, за участ. О. В. Соханя. – К., 1994. – 46 с.

Анотація:

Пропоновані матеріали призначені для попереднього обговорення структури архівного опису для створення зведеної Національної архівної інфомаційної системи (НАІС), яка є частиною державної програми "Архівна та рукописна україніка", що виконується за Постановою Держкомітету з питань науки і технологій при Кабінеті міністрів України від 4 травня 1992 р., № 12. НАІС орієнтована на збирання інофрмації про архівні документи та рукописи в архівній, бібліотечній та музейній системах України та за її межами (а тому структура опису документів та фондів має узагальнений характер).

Структура даних відображає склад, порядок і наповнення основних рубруик опису, що оформлюється фахівціями під час описування документа або групи документів (справа, серія, група, фонд) для формалізованого уявлення про архівну інформацію з метою введення до комп'ютерного банку даних НАІС. Структура супроводжується деякими роз'ясненнями, необхіднимидля розусіння методики заповнення рубрик як для архівістів, так і для інформатиків.13.

НБУВ. Інститут рукопису

Дубровіна, Любов Андріївна.

Кодикографія української та східнослов'янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису / Л. А. Дубровіна, О. М. Гальченко за участю О. А. Іванової ; вступ. ст. Л. А. Дубровіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; ред.: Н. М. Зубкова, О. В. Лігостова; Академія наук України, Центральна наукова бібліотека В. І. Вернадського , Інститут української археографії. – К.: Ін-т української археографії, 1992. – 153 с. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії : історія, теорія, методика ; вип. 9). – ISBN 5-7702-0434-6.

 Переглянути документ   

Анотація:

Працю присвячено теоретичним та науково-практичним проблемам опису української рукокписної книги у контексті історико-кодикологічного дослідження книжкової писемної культури. Вступна стаття розкриває місце та роль кодикографії як науки джерелознавчого та книгознавчого циклу, об'єкт і предмет кодикографії як складової частини кодикології та камеральної археографії. На обговорення пропонується розгонута інфомаційна археогафічна та кодикологічна модль опису у вигляді деталізованої ієрархічної структури. До видання додається бібліографічний список науково-методичної літератури з разних аспектів опису східнослов'янських рукописних книг.

Видання розраховане на дослідників у галузі книгознавства, джерелознавства, археографії, кодикології, палеографії, а також фахівців з історії писемної та книжкової культури України.14.

НБУВ. Інститут рукопису

Дубровіна, Любов Андріївна.

Кодикологія та кодикографія української рукописної книги / Л. А. Дубровіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; ред.: Н. М. Зубкова, М. Л. Скирта; Академія наук України, Інститут української археографії, Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису. – К., 1992. – 262 с. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика ; вип. 13). – ISBN 5-7702-0544-Х.

 Переглянути документ   

Анотація:

Монографію присвячено визначенню теоретичних і методологічних підвалин науки про рукописну книгу - кодикології та її камеральної галузі - кодикографії. У ній вводиться поняття "рукописна книга" як комплексне історичне джерело, окреслюється об'єкт і предмет української кодикології та кодикографії, їхнє місце серед наук джерелознавчого та книгознавчого циклів. Автор пропонує археографічну, кодикологічну і документально-інформаційну моделі рукописних книг та методику їх кодикографування, а також розглядає основні напрями вивчення української книжково-рукописної спадщини

Видання розраховане не дослідників у галузі книгознавства, джерелознавства, археографії, кодикології, палеографії, а також фахівців з історії писемної та книжкової культури України.15.

НБУВ. Інститут рукопису

Опис автографів українських письменників / А. Г. Адаменко, Д. М. Іофанов, З. В. Кирилюк. – К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1956. – 220 c.

 Переглянути документ   


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського