Бази даних


Електронний архів науково-довідкових видань - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: <.>TPD=збірник документів<.>
Загальна кількість знайдених документів : 32
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Гізель, Інокентій.

Вибрані твори у 3-х томах / Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, тов-во дослідників Центрально-Східної Європи, Dipartamento di Studi Linguistici Letterari e Filologici dell’ Università di Milano; упоряд. Л. Довга. . – К.; Л.: «Свічадо», 2009–2011.

 Переглянути документ   

  Мир з Богом чоловіку    Електронна версія видання 

Анотація:

У першій книзі представлено фотокопію трактату Інокентія Гізеля, видатного вітчизняного релігійного та культурного діяча 17 ст., «Мир з Богом чоловіку», вперше опублікованого в друкарні Києво-Печерської лаври 1669 року. Праця була написана церковнослов’янською мовою, переклад тексту сучасною українською мовою вміщено в 1-й книзі І тому цього видання. Фотокопія виготовлена з одного з примірників, що зберігаються в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

У 3-му томі представлено статті сучасних українських та зарубіжних учених, присвячені працям Інокентія Гізеля, а також історико-книгознавче дослідження видань «Мир з богом чоловіку» 1669 р. і «Науки о тайні святого покаянія» 1671 р. (Н. Бондар, НБУВ). Безперечний інтерес викликає коректурний примірник першого видання, який зберігається в БАН Росії, відповідне дослідження А. Романової також міститься в даному томі. Укладено детальний науковий каталог 73-х примірників «Мир з Богом» із 16-ти сховищ України, Росії, Білорусі, а також 10-ти примірників «Наука о тайні» з 4-х установ Росії. Доповнює том низка додатків.2.

Інститут архівознавства

Історія Національної академії наук України. 1941–1945 : Частина 2. Додатки / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Ред. кол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.; Упоряд.: Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М. Березовський, В.А. Кучмаренко. – К.: НБУВ, 2008. – 576 c. – (Джерела з історії науки в Україні).

 Переглянути документ   

Анотація:

Дана книга є продовженням частини 1 збірника документів і матеріалів «Історія Національної академії наук України. 1941–1945». До цієї частини збірника включено «Додатки» та науково-довідковий апарат до обох частин, що є науковими розробками колективу Інституту архівознавства. Матеріали частини 2 сприяють заповненню джерельних інформативних прогалин, які не вдалося висвітлити документально в частині 1.

Книга розрахована на науковців, істориків, зокрема істориків науки, архівістів, викладачів вищих і середніх навчальних закладів та студентів.3.

Інститут архівознавства

Національна академія наук України. 1918–2008 : до 90-річчя від дня заснування / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського.; Голов. ред. Б.Є. Патон; Автор. кол.: О.С. Онищенко, М.В. Попович, В.Л. Богданов та ін. – К.: Вид-во КММ, 2008. – 624 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

У книзі викладено історію Національної академії наук України від дня заснування (1918) до сьогодення. Увагу зосереджено на життєздатності академічної моделі В.І. Вернадського, становленні структури, наукових шкіл і напрямів Академії, показі наукових здобутків, їх впливу на виробничу і суспільну практику, ролі Академії як основи національної наукової системи. Подано наукові портрети видатних академічних шкіл і вчених. Розглянуто проблеми розвитку НАН України в епоху перетворення науки на основну рушійну силу прогресу, інтеграції Академії в європейський і світовий науковий простір.

У книзі викладено історію Національної академії наук України від дня заснування (1918) до сьогодення. Увагу зосереджено на життєздатності академічної моделі В.І. Вернадського, становленні структури, наукових шкіл і напрямів Академії, показі наукових здобутків, їх впливу на виробничу і суспільну практику, ролі Академії як основи національної наукової системи. Подано наукові портрети видатних академічних шкіл і вчених. Розглянуто проблеми розвитку НАН України в епоху перетворення науки на основну рушійну силу прогресу, інтеграції Академії в європейський і світовий науковий простір.4.

Інститут архівознавства

Історія Національної академії наук України. 1946–1950 : Частина 1. Документи і матеріали / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Ред. кол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.; Упоряд.: Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М. Березовський, В.А. Кучмаренко. – К.: НБУВ, 2008. – 604 c. – (Джерела з історії науки в Україні).

 Переглянути документ   

Анотація:

Цим збірником продовжується видання документів та матеріалів з історії діяльності Національної академії наук України. До наукового обігу вводяться невідомі та маловідомі архівні документи, матеріали періодичних видань, що характеризують діяльність АН УРСР у період 1946–1950 рр.

Для науковців, істориків, зокрема істориків науки, архівістів, викладачів вищих і середніх навчальних закладів та студентів.5.

Інститут архівознавства

Історія Національної академії наук України. 1946–1950 : Частина 2. Додатки / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Ред. кол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.; Упоряд.: Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М. Березовський, В.А. Кучмаренко. – К.: НБУВ, 2008. – 716 c. – (Джерела з історії науки в Україні).

 Переглянути документ   

Анотація:

Цим збірником продовжується видання документів та матеріалів з історії діяльності Національної академії наук України. До наукового обігу вводяться невідомі та маловідомі архівні документи, матеріали періодичних видань, що характеризують діяльність АН УРСР у період 1946–1950 рр.

Для науковців, істориків, зокрема істориків науки, архівістів, викладачів вищих і середніх навчальних закладів та студентів.6.

Інститут архівознавства

Історія Національної академії наук України. 1941–1945 : Частина 1. Документи і матеріали / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Ред. кол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.; Упоряд.: Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М. Березовський, В.А. Кучмаренко. – К.: НБУВ, 2007. – 808 c. – (Джерела з історії науки в Україні).

 Переглянути документ   

Анотація:

Цим збірником продовжується видання документів та матеріалів з історії діяльності Національної академії наук України. До наукового обігу вводяться невідомі та маловідомі архівні документи, матеріали періодичних видань, мемуарні джерела, що характеризують діяльність АН УРСР у період 1941–1945 рр. Вперше пропонуються документи, які відображають діяльність наукових установ та окремих науковців на окупованих територіях України.

Для науковців, істориків, зокрема істориків науки, архівістів, викладачів вищих і середніх навчальних закладів та студентів.7.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Бібліотечні парадокси: бібліотечний твір 1736 р. / пер. з латин. Р. Є. Кисельов ; наук. ред. О. С. Онищенко ; авт. передмови Г. І. Ковальчук; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУВ, 2006. – 41 с. – (Пам'ятки бібліотечної думки). – ISBN 966-02-3946-7.

Анотація:

Видання містить передрук латиномовної бібліотекознавчої брошури з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, що вийшла друком 1736 р. в Люнебурзі, її переклад українською мовою та дослідження.

Видання становить інтерес для дослідників історії бібліотечної справи та розвитку бібліотекознавчої думки.8.

НБУВ. Інститут рукопису

Модзалевський, В. Л.

Малоросійський родословник. Т. 5, вип. 5 / Українське генеалогічне товариство ; НАН України ; Інститут рукопису НБУ ім. В.І.Вернадського ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського ; Інститут історії України; Г.В. Боряк (ред.кол.), В.В. Томазов (упоряд.). – К.-СПб.: Видавництво ВІРД, 2004. – 80 с.

 Переглянути документ   

Анотація:

Цим випуском закінчується публікація фундаментальної праці відомого українського історика і генеолога Вадима Львовича Модзалевського. У п'ятому випуску містяться родовідні розписи українських дворянських родів: Шираг, Шрамченки, Шуби, Шуми, Яворські, Якимовичі, Якубовичі. Книга розрахована на широке коло читачів, що цікавляться історією України9.

НБУВ. Інститут рукопису

Модзалевський, В. Л.

Малоросійський родословник. Т. 5, вип. 4 / Українське генеалогічне товариство ; НАН України ; Інститут рукопису НБУ ім. В.І.Вернадського ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського ; Інститут історії України; Г.В. Боряк (ред.кол.), В.В. Томазов (упоряд.). – К.-СПб.: Видавництво ВІРД, 2004. – 80 с.

 Переглянути документ   

Анотація:

Книга є подальшою спробою публікації архівного п’ятого тому "Малороссийского Родословника" – унікальної праці відомого українського історика і генеалога Вадима Львовича Модзалевського. У четвертому випуску містяться родовідні розписи семи українських дворянських родів: Холодовичі, Черниши, Черняки, Чесноки, Чуйкевичі, Шаули, Шендюхи. Книга розрахована на широке коло читачів, що цікавляться історією України.10.

НБУВ. Інститут рукопису

Модзалевський, В. Л.

Малоросійський родословник. Т. 5, вип. 3 / Українське генеалогічне товариство ; НАН України ; Інститут рукопису НБУ ім. В.І.Вернадського ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського ; Інститут історії України; Г.В. Боряк (ред.кол.), В.В. Томазов (упоряд.). – К.-СПб.: Видавництво ВІРД, 2004. – 80 с.

 Переглянути документ   

Анотація:

Книга є подальшою спробою публікації архівного п’ятого тому "Малороссийского Родословника" – унікальної праці відомого українського історика і генеалога Вадима Львовича Модзалевського. У третьому випуску містяться родовідні розписи восьми українських дворянських родів: Тимошенків, Трощинських, Турковських, Фаїв-Зеневичів, Фенків, Ханенків, Ходолеїв, Ходотів. Книга розрахована на широке коло читачів, що цікавляться історією України.11.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Братковський, Данило Богданович.

Світ, по частинах розглянутий : Переклад. Джерела. Студії / Д. Б. Братковський ; пер. з пол., передм., прим. В. О. Шевчук; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, Інститут літератури ім. Т.Шевченка НАН України, Волинський краєзнавчий музей, Волинське крайове братство св.ап. Андрія Первозваного (Луцьке Хрестовоздвиженське). – Луцьк: Видавництво обласної друкарні, 2004. – 463 с. – ISBN 966-8468-77-5. – 25.00.

 Переглянути документ   

Анотація:

Публікація складається з фототипічного перевидання поетичної збірки українського польськомовного поета і громадського діяча другої половини XVII – початку XVIII ст. Bratkowski, Daniel. Świat po części przeyzrany, опублікованої у Кракові 1697 р., і повного її перекладу українською мовою, здійсненого літературознавцем, письменником, істориком Валерієм Шевчуком вперше. Видання доповнене вступними статтями М. Жулинського та В. Шевчука, публікаціями поминального запису родини Б. Братковського 1673 р. і заповіту Д. Братковського 1702 р., виявленими і дослідженими О. Бірюліною – ініціатором видання; студіями про поета відомих вітчизняних істориків XIX – XX ст. В. Антоновича, М. Максимовича, В. Липинського, В. Доманицького; історико-книгознавчим оглядом видання і каталогом його примірників з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Як слушно зазначив автор післяслова видання В. Пришляк, неординарна особа Данила Братковського – колоритної постаті у польськомовній українській поезії, яскравого виразника ідеології розвинутого Бароко, яка була відкрито опозиційною у слові та у ділі до пануючого магнатсько-шляхетського стану Речі Посполитої кінця XVIІ – початку XVIII ст. – завжди цікавила дослідників, і завдяки перевиданню стала доступнішою сучасним і майбутнім читачам, небайдужим до власного минулого.12.

НБУВ. Інститут рукопису

"Істину встановлює суд історії": збірник на пошану Ф. П. Шевченка : в 2-х т. т. 1 : Джерела / УНДІАСД, Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Інститут археології, Інститут історії України Національної академії наук України ; упоряд.: С. Батуріна, Г. Боряк, І. Корчемна, Л. Дубровіна, І. Матяш, О. Титаренко ; у підготовці видання брали участь: Л. Андрієвська, О. Бернікова, Л. Васько, Л. Демченко, Н. Лісунова, Н. Московченко, Н. Павловська, І. Мага, І. Прокопенко, О. Степченко ; вступне слово Дмитра Табачника ; відп. ред. Геннадій Боряк. – К., 2004. – 782 с. – (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки ; вип. 10). – ISBN 966-8225-09-0; 988-625-005-5.

 Переглянути документ   

Анотація:

У першому томі збірника, що виходить у світ з нагоди 90-річчя від дня народження видатного українського історика, члена-кореспондента НАН України Федора Павловича Шевченка, публікуються: спогади учнів і колег ученого; документи про його життя, наукову й організаційну діяльність; щоденникові нотатки 1942 - 1944, 1968 - 1977 років; окремі концепційні, теоретичні та історіософські праці, що були видрукувані впродовж 1959 -1968 років; перша (1966) та остання (1992) статті Федора Павловича про Михайла Грушевського; повна бібліографія праць ученого.

У томі перевидається текст монографії Олени Апанович про Ф. П. Шевченка, що побачила світ у 2000 р. незначним накладом.

Видання ілюстровано фотодокументами з фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, а також із родинного архіву Шевченків.

Документальні матеріали, за поодинокими винятками, публікуються вперше.

Для викладачів, студентів вузів, широкого читацького загалу.13.

НБУВ. Інститут рукопису

Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 2 : Документи з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів Інституту рукопису (1615 - 1817) / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; археогр. опрацювання Т. В. Міцан ; ред. кол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.), О. С. Боляк (відп. секретар), В. С. Брюховецький, Н. М. Зубкова, В. Ю. Омельчук, О. С. Онищенко, П. Т. Тронько, 3. І. Хижняк. – К.: [б.в.], 2003. – 480 с. – ISBN 966-02-2942-9. – 22.87.

 Переглянути документ   

Анотація:

До каталогу увійшли документи про діяльність першого навчально-просвітницького закладу України – Києво-Могилянської академії (Київської академії), універсали гетьманів про надання прав Києво-Братському монастирю, грамоти і привілеї російських царів, польських королів, духовні заповіти на користь Академії, матеріали навчального процесу, фінансово-економічні документи, витяги та виписи різноманітного характеру з інших джерел, які стосуються історії існування та діяльності Академії.

Видання розраховане на широке коло дослідників історії освіти та культури України кінця XVI - початку XVIII ст.14.

Інститут архівознавства

Історія Національної академії наук України (1934-1937) : Документи і матеріали / упоряд. В. А. Кучмаренко [та ін.] ; відп. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Інститут архівознавства. – К.: НБУВ, 2003. – 832 c.

 Переглянути документ   


15.

Інститут архівознавства

Історія Національної академії наук України (1938-1941) : Документи і матеріали / упоряд. В. А. Кучмаренко [та ін.] ; відп. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Інститут архівознавства. – К.: НБУВ, 2003. – 920 c.

 Переглянути документ   


16.

Інститут архівознавства

Історія Національної академії наук України. 1918-1933 : Науково-довідковий апарат / упоряд. О. О. Колобов [та ін.] ; відп. ред. О. С. Онищенко; НАН України. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУВ, 2002. – 448 c.

 Переглянути документ   


17.

НБУВ. Інститут рукопису

Канцедикас, Александр.

Альбом еврейской художественной старины Семена Ан-ского / А. Канцедикас, И. Сергеева. – М.: Мосты культуры, 2001. – 335 с.: ил., фот. – (Шедевры еврейского искусства ; т. 6). – ISBN 5-93273-048-X. – 30.00.

Анотація:

Настоящий шестой том серии знакомит читателя с уникальным изданием - «Альбомом еврейской. художественной старины», подготовленным к печати в 1918 году известным еврейским писателем, этнографом и общественным деятелем Семеном Ан-ским. В перипетиях революционного времени издание не было осуществлено, и теперь, более восьмидесяти лет спустя, отечественный читатель получает возможность увидеть собранные в нем замечательные творения еврейских мастеров прошлых столетий.

Персоналії:

Ан-ский С. (о нём)18.

НБУВ. Інститут рукопису

Де ля Фліз : Альбоми. Т. 2 / Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису, Кафедра української культури та етнографії ім. Гуцуляків університету Альберта (Канада); редкол.: Павло Сохань (голова), Геннадій Боряк, Ярослав Шашкевич, Іван Дивний, Любов Дубровіна, Аркадій Жуковський, Наталія Карповець, Олександр Коваленко, Юрій Кочубей, Богдан Медвідський, Всеволод Наулко (заступник голови), Майя Притикіна, Валерій Старков (відп. секретар). – К., 1999. – 687 с. – (Етнографічно-фольклорна спадщина). – ISBN 966-02-1066-3.

 Переглянути документ   

Анотація:

У другому, заключному, томі видання «Д. П. Де ля Фліз. Альбоми» представлено його найфундаментальніший твір «Медико-топографічний опис... Київської округи. 1854» (1245 ст. рукописного тексту), в якому розглянуто вплив на здоров'я людини довколишнього природного середовища, особливості господарської діяльності і культури людності.

Розраховано на науковців, медиків, екологів, мистецтвознавців, викладачів навчальних закладів, студентів та школярів, усіх, хто цікавиться самобутньою історією та культурою України.19.

НБУВ. Інститут рукопису

Модзалевський, В. Л.

Малоросійський родословник. Т. 5, вип. 2 / Українське генеалогічне товариство ; НАН України ; Інститут рукопису НБУ ім. В.І.Вернадського ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського ; Інститут історії України; Г.В. Боряк (ред.кол.), В.В. Томазов (упоряд.). – К., 1998. – 96 с.

 Переглянути документ   

Анотація:

Книга є подальшою спробою публікації архівного п’ятого тому "Малороссийского Родословника" – унікальної праці відомого українського історика і генеалога Вадима Львовича Модзалевського. У другому випуску містяться родовідні розписи шести українських дворянських родів: Тризн, Троцин, Троцьких, Троцьких-Сенютовичів, Туманських, Туранських. Книга розрахована на широке коло читачів, що цікавляться історією України.20.

Інститут архівознавства

Історія Національної Академії наук України. 1929- 1933 : Документи і матеріали / упоряд. Т. В. Вересовська [та ін.] ; відп. ред. П. С. Сохань [та ін.]; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К.: [б.в.], 1998. – 542 c.

 Переглянути документ   


...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського