Бази даних


Електронний архів науково-довідкових видань - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: <.>DPT=НБУВ. Відділ національної бібліографії<.>
Загальна кількість знайдених документів : 39
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Тарас Григорович Шевченко : бібліографія бібліографії видань творів Т. Г. Шевченка та літератури про нього / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), В. І. Попик (заст. голови) [та ін.] ; авт. кол.: В. Ю. Омельчук, Л. В. Бєляєва, С. А. Дзюбич, Л. В. Лісовська, Л. С. Новосьолова, О. О. Фіклістова. – Київ, 2018. – 276 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

Книга містить відомості про бібліографічні посібники, довідники, путівники, енциклопедії, каталоги бібліотек, бібліографічні огляди, пристатейні та прикнижкові бібліографічні списки літератури про життя і творчість Т. Г. Шевченка. Науково-допоміжний апарат представлено іменним та предметним покажчиками. Покажчик орієнтований на фахівців, науковців, працівників бібліотек та видавництв, усіх, хто цікавиться творчістю Т. Г. Шевченка.2.

Відділ довідково-бібліографічного обслуговування

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. Т. 2 : Матеріали до бібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; уклад.: Т. В. Добко (керівник), О. Я. Дуднік, А. М. Колесніченко, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, Я. В. Верменич, Т. В. Добко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; наук. ред. В. І. Попик. – Київ, 2016. – 944 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

У бібліографічному покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, довідкові, картографічні та бібліографічні видання, що висвітлюють історичні процеси державотворення, суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку, еволюцію науково-освітньої і культурної сфери Півдня і Сходу України, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та Криму. Відображено документи, видані в Україні та за її межами з кінця XVIII ст. до 2015 р. українською, російською та іншими мовами.

На допомогу історикам, краєзнавцям, політологам, культурологам, етнологам, бібліотечним працівникам, аспірантам і студентам, усім, хто цікавиться історією України.3.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 17. "У" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд., допов., та підгот. до друку: В. С. Гоїнець, І. Г. Лиханова, Л. С. Новосьолова, Д. В. Устиновський ; наук. ред. В. Ю. Омельчук ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. – К., 2014. – 699 c. – (Національна бібліографія України).

  Переглянути текст видання

Анотація:

Сімнадцятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літера "У"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 6683 позиції. Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.4.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Тарас Григорович Шевченко : бібліографія видань творів, 1840 – 2014 / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), В. І. Попик (заст. голови) [та ін.] ; авт.кол.: В. Ю. Омельчук, Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко, Т. Б. Корольова, Л. С. Новосьолова, О. О. Фіклістова. – Київ, 2014. – 546 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

Книга містить бібліографічні відомості про видання творів Т. Шевченка мовою оригіналу та мовами народів світу з 1840 р. по 2014 р.

Науково-бібліографічний апарат представлено системою з 11-ти покажчиків, що сприятиме повнішому розкриттю змісту, зручності пошуку та користування.5.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 18. «Ф, Х, Ц» / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; зібрали : С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд., допов., та підгот. до друку : В. С. Гоїнець, І. Г. Лиханова, Л. С. Новосьолова, Д. В. Устиновський ; наук. ред. В. Ю. Омельчук ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К., 2014. – 439 c. – (Національна бібліографія України).

  Переглянути текст видання

Анотація:

Вісімнадцятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літери "Ф, Х, Ц "), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 3085 позиції. Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.6.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 16. "Т" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд., допов., та підгот. до друку: В. С. Гоїнець, О. В. Давидович, Л. М. Ковінченко, І. Г. Лиханова, Л. С. Новосьолова, Д. В. Устиновський ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2013. – 475 c. – (Національна бібліографія України).

  Переглянути текст видання

Анотація:

Шістнадцятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літера "Т"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 3149 позицій. Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.7.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 15, ч. 1. "С-См" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд., допов., та підгот. до друку: В. С. Гоїнець, О. В. Давидович, Л. М. Ковінченко, І. Г. Лиханова, Л. С. Новосьолова, Д. В. Устиновський ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2012. – 588 c. – (Національна бібліографія України).

  Переглянути текст видання

Анотація:

П'ятнадцятий випуск, частина перша покажчика містить бібліографічний опис видань (літера "С-См"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 3821 позиції. Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.8.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 15, ч. 2. "Сн-Сю" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд., допов., та підгот. до друку: В. С. Гоїнець, О. В. Давидович, Л. М. Ковінченко, І. Г. Лиханова, Л. С. Новосьолова, Д. В. Устиновський ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2012. – 588 c. – (Національна бібліографія України).

  Переглянути текст видання

Анотація:

П'ятнадцятий випуск, частина друга покажчика містить бібліографічний опис видань (літера "Сн-Сю"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 4040 позицій. Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.9.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Література про життя і діяльність Б. Є. Патона // Б. Є. Патон : 50 років на чолі академії / НАН України ; уклад.: В. Ю. Омельчук, Л. С. Новосьолова, Е. П. Євженко, Д. В. Устиновський. – К.: Академперіодика, 2012. – С. 763-772.

  Переглянути текст видання

Анотація:

Даний список в алфавітному порядку містить літературу про основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності видатного українського вченого в галузі зварювання, металургії й технології металів, матеріалознавства, видатного суспільного діяча й талановитого організатора науки, академіка Національної академії наук України Бориса Євгеновича Патона. Матеріал подано за хронологією видань з 1948 по 2011 рр.10.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 14. «Р» / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд., допов., та підгот. до друку: В. С. Гоїнець, О. В. Давидович, І. Г. Лиханова, Л. С. Новосьолова, Д. В. Устиновський ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2011. – 408 c. – (Національна бібліографія України).

  Переглянути текст видання

Анотація:

Чотирнадцятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літера "Р"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усьго у випуску подано 2990 позиції. Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.11.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Матеріали до бібліографії // Пакти і Конституції Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / [уклад.] : О. Алексич, Т. Добко, В. Матях, В. Омельчук. – Л.: Світ, 2011. – С. 404-424.

  Переглянути текст видання

Анотація:

Пропонований покажчик праць, присвячених гетьману в екзилі Пилипу Орлику та укладеним між ним і козацькою старшиною "Договорам і постановам..." 1710 р. розглядається упорядниками лише як перший крок на шляху створення фундаментальної тематичної бібліографії, а отже не претендує на вичерпну повноту. Відповідно, покажчик оформлено із дещо спрощеним бібліографічним описом. Матеріал подано за абеткою авторів та назв творів,12.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 13, ч. 1 "П-По" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд., допов., та підгот. до друку: В. С. Гоїнець, О. В. Давидович, І. Г. Лиханова, Л. С. Новосьолова, Д. В. Устиновський ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2010. – 512 c. – (Національна бібліографія України).

  Переглянути текст видання

Анотація:

Частина перша тринадцятого випуску покажчика містить бібліографічний опис видань (літери "П-По"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усьго у випуску подано 4375 позиції. Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.13.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 13, ч. 2 "По-Пя" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд., допов., та підгот. до друку: В. С. Гоїнець, О. В. Давидович, І. Г. Лиханова, Л. С. Новосьолова, Д. В. Устиновський ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2010. – 511 c. – (Національна бібліографія України).

  Переглянути текст видання

Анотація:

Частина друга тринадцятого випуску покажчика містить бібліографічний опис видань (літери "По-Пя"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усьго у випуску подано 4394 позиції. Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.14.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 12, ч. 1. «О-От» / НАН України, Нац. б-ка України ім В. І. Вернадського ; зібрали: С. Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов. та підгот. до друку: В. С. Гоїнець, О. В. Давидович, І. Г. Лиханова, Л. С. Новосьолова, Д. В. Устиновський ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2009. – 672 c. – (Національна бібліографія України).

  Переглянути текст видання

Анотація:

Частина перша дванадцятого випуску покажчика містить бібліографічний опис видань (літери "О-От"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усьго у випуску подано 4278 позиції. Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.15.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 11 "Н" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; допов., упоряд. та підгот. до друку: В. С. Гоїнець, О. В. Давидович, І. Г. Лиханова, Л. С. Новосьолова, Д. В. Устиновський ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2008. – 340 c. – (Національна бібліографія України).

  Переглянути текст видання

Анотація:

Одинадцятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літера "Н"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усьго у випуску подано 2142 позиції. Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.16.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України, 2003-2008 : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; вид. підгот.: В. Ю. Омельчук, Л. В. Бєляєва, С. А. Дзюбич, Л. М. Ковінченко, Т. Б. Корольова, Л. В. Лісовська, А. М. Магурчак, Л. С. Новосьолова, Л. І. Тіманова, Д. В. Устиновський, О. О. Фіклістова, Т. Є. Яковець. – К., 2008. – 567 c.

  Переглянути текст видання

Анотація:

Видання містить бібліографічні описи монографій, брошур, збірників наукових праць, навчальних посібників, довідкових видань, словників, бібліографічних покажчиків, авторефератів дисертацій, підготовлених і виданих установами Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України у 2003-2008 рр.17.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Біобібліографія президента НАН України, академіка НАН України Б. Є. Патона / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона ; уклад.: Л. В. Бєляєва, Т. Б. Корольова, Л. С. Новосьолова, Л. І. Тіманова, О. О. Фіклістова, Т. Є. Яковець [та ін.] ; відп. ред. І. К. Походня. – К.: Наук. думка, 2008. – 624 c.

  Переглянути текст видання

Анотація:

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності видатного українського вченого в галузі зварювання, металургії й технології металів, матеріалознавства, видатного суспільного діяча й талановитого організатора науки, академіка Національної академії наук України Бориса Євгеновича Патона. Покажчик друкованих праць знайомить читача з науковим доробком ученого. Для наукових працівників і всіх , хто цікавиться історією вітчизняної науки і техніки.18.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 10. «М» / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд та підгот. до друку: С. С. Петров, В. С. Гоїнець, О. В. Давидович, І. Г. Лиханова, Л. С. Новосьолова, Д. В. Устиновський ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2007. – 488 c. – (Національна бібліографія України).

  Переглянути текст видання

Анотація:

Десятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літери "М"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усьго у випуску подано 4211 позиції. Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.19.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 8, ч. 2. «Ко–Кя» / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд. та підгот. до друку В. С. Гоїнець, О. В. Давидович, І. Г. Лиханова, Л. С. Новосьолова, Д. В. Устиновський ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2006. – 489 c. – (Національна бібліографія України).

  Переглянути текст видання

Анотація:

Восьмий випуск, частина друга покажчика містить бібліографічний опис видань (літера "Ко-Кя"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усьго у випуску подано 4482 позиції. Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.20.

НБУВ. Відділ національної бібліографії

Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 9. «Л» / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд. та підгот. до друку: С. С. Петров, В. С. Гоїнець, О. В. Давидович, І. Г. Лиханова, Л. С. Новосьолова ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2006. – 340 c. – (Національна бібліографія України).

  Переглянути текст видання

Анотація:

Дев'ятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літери "Л"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усьго у випуску подано 3320 позиції. Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи....
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського