Бази даних


Електронний архів науково-довідкових видань - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: <.>DPT=НБУВ. Відділ газетних фондів<.>
Загальна кількість знайдених документів : 13
Представлено документи з 1 до 13
1.

НБУВ. Відділ газетних фондів

Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / [авт.-уклад.: Н. М. Носкіна (керівник) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського]. – Київ: [б.в.], 2017. – 984 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

Каталог «Газети України 1956–1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» містить 6216 бібліографічних описів, з них – 4343 газети різного типу: республіканські, обласні, міські, районні та низові (фабрично-заводські, шахтні, освітянські, будівельні та ін.). У каталозі вперше описано колгоспні багатотиражки. До каталогу також внесено одноденні випуски газет, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки. Каталог буде корисний для дослідницької роботи в усіх галузях науки, техніки, культури. Розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси.2.

НБУВ. Відділ газетних фондів

Київські газети 1838–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. / авт.-уклад.: О. С. Залізнюк ; ред.-бібліограф: І. М. Швець ; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – К.: НБУВ, 2015. – 608 с.

  Переглянути текст видання

Анотація:

У відділі газетних фондів Національної бібліотеки України імені Вернадського зберігається багата колекція київських газет 1838–2015 рр. Ретроспективний науковий каталог «Київські газети 1838–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад¬ського» розкриває зміст цієї колекції, подавши читачам якнайширшу інформацію про київські газети зазначеного періоду. У каталозі наведено описи 1778 газетних видань. Описи складено на основі спеціалізованої бібліографічної бази даних, адаптованої К. В. Лобузіною для ведення каталогу газет у програмному середовищі САБ «Ірбіс-64». Каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих, як і в попередніх виданнях, за алфавітом назв у хронологічному порядку. Довідково-науковий апарат каталогу складається з чотирьох покажчиків: хронологічного, алфавітного, мов, іменного та словника псевдонімів і криптонімів до нього; є список скорочень та їх розшифруван¬ня. Опис газет у каталозі «Київські газети 1838–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад¬ського» здійснено за чинними стандартами.3.

НБУВ. Відділ газетних фондів

Вакульчук , Ольга Анатоліївна.

Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917–1920 років : матеріали до біобібліографії / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк, Н. М. Носкіна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУВ, 2015. – 384 с.

  Переглянути текст видання

Анотація:

Анотований бібліографічний покажчик «Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917–1920 років: матеріали до бібліографії включає 2704 бібліографічних анотованих описи 155 газетних видань різного політичного спрямування, котрі містять публікації, в яких згадується прізвище С. Петдюри. До складу науково-довідкового апарату видання включено чотири допоміжних покажчика – іменний, покажчик місць видань, перелік назв газет, список скорочень. Видання розраховане на фахівців різних галузей знань та всіх, хто цікавиться історією України.4.

НБУВ. Відділ газетних фондів

Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, Н. М. Швець; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУВ, 2014. – 436 c.

  Електронна версія видання 

Анотація:

Каталог «Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» містить 1327 назв періодичних видань. Каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв. За одиницю опису взято всі номери однієї газети за чотири роки незалежно від того, змінювалася її назва протягом окресленого періоду чи ні. Опис газет здійснено мовою оригіналу. До складу науково-довідкового апарату каталогу включено п’ять допоміжних покажчиків – іменний, географічний, алфавітний, хронологічний і покажчик мов видання. У додатку подається перелік українських газет, виданих за межами сучасної України у період 1917–1920 рр. Каталог розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси.5.

НБУВ. Відділ газетних фондів

Газети України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк, ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУВ, 2013. – 500 c.

  Переглянути текст видання

Анотація:

Ретроспективний каталог «Газети України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» є продовженням серії каталогів, виданих у попередні роки і містить бібліографічну інформацію про масив газетних видань, що вийшли друком у період 1951–1955 рр. У каталозі наведено описи 2 164 газетних видань. Покажчик містить бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети, котрі видавалися партійними і радянськими органами, військовими, профспілковими, культурно-освітніми установами тощо. До каталогу внесено газети Кримської області УРСР, що увійшла до складу республіки у 1954 р., а також газету «Відомості Верховної Ради Союзу радянських соціалістичних республік», яка видавалася у Москві. Каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв газет у хронологічному порядку. За одиницю опису взято всі номери однієї газети за п’ять років. Кожну назву подано мовою оригіналу. Всі зміни відбито у відповідних рубриках: назва, підзаголовок, періодичність, місце видання, мова, додатки, примітки. Опис складено на основі спеціалізованої бібліографічної бази даних, адаптованої К. В. Лобузіною для ведення каталогу газет у програмному середовищі САБ «ІРБІС-64». Каталог має два покажчики – географічний – з назвами газет, що виходили у певному населеному пункті протягом зазначеного періоду (географічні назви відповідають сучасним нормам, є відсилання на тогочасну назву) і покажчик мов видання; є список скорочень та їх розшифрування. Важливим джерелом бібліографічної інформації є додаток, де наводиться перелік українських газет, виданих за межами УРСР у 1951–1955 рр. Всі описи здійснено de visu.6.

НБУВ. Відділ газетних фондів

Вакульчук , Ольга Анатоліївна.

Газети України 1946–1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені : каталог / О. А. Вакульчук , О. С. Залізнюк [и др.].; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – К., 2012. – 410 с.

  Переглянути текст видання

Анотація:

Загальний ретроспективний каталог «Газети України 1946–1950 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» подає бібліографічну інформацію про масив газетних видань, що вийшли друком у період 1946–1950 рр. У каталозі наведено описи 1 768 газет (включено всі типи газет – республіканські, обласні, міські, районні, а також т. зв. багатотиражки, поява котрих була характерною для зазначеного періоду ознакою – заводські, військові, фабричні, радгоспні, шахтні, вузівські, а також спецвипуски та сторінки, що у той час називалися «газетою в газеті»; наводяться відомості про перейменування, зміни у підзаголовках, зміни місця видання, дати припинення виходу газети тощо). Каталог підготовлено у середовищі САБ «ІРБІС-64» на основі спеціалізованої бібліографічної бази даних, адаптованої К. В. Лобузіною для ведення каталогу газет. Довідково-допоміжний апарат каталогу включає два покажчики – географічний (географічні назви наведено згідно з тогочасними нормами з відсиланням на сучасну назву) і покажчик мов видання; є список скорочень та їх розшифрування. У додатку подається перелік українських газет, виданих за межами УРСР у період 1946–1950 рр.7.

НБУВ. Відділ газетних фондів

Газети України 1941–1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Каталог / авт.-уклад.: Н. Ф. Самохіна (кер.), Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк, О. С. Лук'янчук ; ред.-бібліографи: Н. Ф. Криворучко, О. С. Лук'янчук ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУВ, 2008. – 567 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

У каталозі «Газети України 1941–1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського», що містить 2104 назви періодичних видань, подаються бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети. До каталогу також внесено часописи, які виходили під час Великої Вітчизняної війни на окупованій території України та за її межами, одноденні випуски газет, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки, а також газети, що виходили в Криму, який увійшов до Української РСР у 1954 році.

Каталог буде корисний для дослідницької роботи в усіх галузях науки, техніки, культури. Розрахований на науковців, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси.8.

НБУВ. Відділ газетних фондів

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет (1918–2008) : бібліогр. покажч. / авт.-уклад. : Н. Ф. Самохіна (кер. роботи), О. С. Залізнюк, Н. М. Носкіна, Н. І. Таранова ; ред. Н. Ф. Криворучко ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; ред. кол. О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К., 2008. – 308 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

Покажчик «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет (1918–2008)» містить 3195 бібліографічних описів газетних статей, в яких висвітлюється багатогранна діяльність Бібліотеки з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційно-бібліографічного забезпечення наукових досліджень, обслуговування читачів, за період від її створення до сьогоднішнього дня.

Бібліографічний покажчик адресовано дослідникам історії бібліотечної справи, працівникам бібліотек та інформаційних служб, викладачам, усім, хто цікавиться українською культурою.9.

НБУВ. Відділ газетних фондів

Газети України 1930 — 1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Каталог: У 2 ч. / Олексій Семенович Онищенко (голова редкол.), авт.-уклад.: Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк, О. С. Лук'янчук. – К.: НБУВ, 2004. – 986 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

До каталогу “Газети України 1930 — 1934 рр.” ввійшло 9177 найменувань періодичних видань, в яких наведено бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети. Крім того, до нього включено одноденні випуски, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки. Вміщено і газети, що виходили в Криму, Придністров’ї, Галичині, Буковині, Закарпатті.

Даний каталог необхідний для дослідницької роботи у всіх галузях науки, техніки, культури. Розрахований на науковців, журналістів, бібліотечних працівників, а також на всіх, хто цікавиться історією української преси.10.

НБУВ. Відділ газетних фондів

Неформальна преса в Україні (1988-1991). / Т. Борисенко [и др.]. – К.: Смолоскип, 2001. – 141 c.

 Переглянути документ   


11.

НБУВ. Відділ газетних фондів

Ясінський, Богдан.

Незалежна преса України (1988-1992). Зведений покажчик. / Б. Ясінський. – Вашінгтон: Бібліотека Конгресу, ДК, 1999. – 291 c.

 Переглянути документ   


12.

НБУВ. Відділ газетних фондів

Каталог дореволюційних газет, що видавалися на Україні (1822-1916). Довідник №25 / О. М. Пузирьова, О. О. Дмитрієв, Ю. М. Довгаленко. – Едмонтон: Канадський Інститут Українських студій Альбертський університет, 1988. – 184 c.

 Переглянути документ   


13.

НБУВ. Відділ газетних фондів

Видання політичних партій, рухів, самодіяльних громадських об'єднань і товариств в Україні 1988-1990 рр.. Довідник № 41 / Т. О. Борисенко, О. А. Заварзіна, О. С. Залізнюк. – Едмонтон: Канадський Інститут Українських студій Альбертський університет, 1988. – 38 c.

 Переглянути документ   


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського