Бази даних


Електронний архів науково-довідкових видань - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: <.>DPT=НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій<.>
Загальна кількість знайдених документів : 47
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Второй дополнительный каталог журнала "Вестник Европы" за истекшее пятилетие 1896-1900 гг. : с алфавитным указателем имен авторов. – СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, Б.г. – 55 с.).

 Переглянути документ   


2.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Каталог журнала "Вестник Европы" за 25 лет 1866-1890 : с алфавитным указателем имен авторов. – СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, Б.г. – 166 с.).

 Переглянути документ   


3.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Указатель статей, рецензий и заметок, напечатанных в журнале "Вопросы философии и психологии" / за двадцатилетие 1889-1909 г. – Б.м., Б.г. – 29 с.

 Переглянути документ   


4.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Франкомовні довідкові та бібліографічні видання ХVIII - початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського : науковий каталог / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського; Л. А. Дубровіна (ред.кол.); Уклад. М. А. Стельмашева, А. М. Беба, Р. С. Кириченко. . – К., 2008. – 272 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

У каталозі представлені видання з найбільшої в Україні колекції зарубіжних видань XVIIІ – поч. XX ст., що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, як в основному книгосховищі, так і у фондах її спеціалізованих відділів – бібліотечних зібрань та історичних колекцій, стародруків та рідкісних видань, образотворчих мистецтв, довідково-бібліографічного обслуговування, формування музичного фонду, Інституті рукопису. Видання представлені енциклопедіями, словниками, довідниками, покажчиками, атласами, альманахами, бібліографічними посібниками з різних галузей знань, довідниками-каталогами колекцій тощо, виданими відомими видавничими домами Парижу, Ліону, Тулузи, Руану та іншими центрами книгодрукування Франції, а також Нідерландів, Швейцарії, Бельгії, Німеччини, Англії, Росії.

Розраховано на істориків, філологів, бібліографів, бібліофілів, дослідників у галузі гуманітарних наук.5.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Мяскова, Тетяна Євгенієвна.

Бібліотека Імператорського університету Св. Володимира: з історії комплектування / Т. Мяскова. – К.: [б. в.], 2005. – 184 c.

 Переглянути документ   


6.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Дениско, Людмила Михайлівна.

Релігійні православні періодичні видання XIX - початку XX століття у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог / Л. М. Дениско ; наук. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУВ, 2001. – 200 c.

 Переглянути документ   


7.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Києво-Могилянська академія у документах і рідкісних виданнях Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського НАН України. Видання XVIII - першої чверті XX ст. : Матеріали до бібліографічного покажчика. Вип. 1 / Академія наук України, Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Національний університет "Києво-Могилянська академія"; уклад. Л. М. Дениско ; за участ.: М. С. Рубльова, В. Р. Галай ; голов. ред. О. С. Онищенко ; заст. голов. ред. Л. А. Дубровіна ; ред. В. С. Брюховецький [и др.] ; секр. М. Л. Скирта. – К., 1995. – ISBN 5-7702-0551-2.

Анотація:

Цей випуск відкриває серію бібліографічних та археографічних видань з історії Кижво-Могилянської академії і є результатом першого етапу спеціальної бібліографічної роботи з книжковим ретроспективним фондом ЦНБ НАН України, найзначнішого за кількістю фондів в Україні сховища. Серія створюється з метою введення до наукового обігу унікальних фондів ЦНБ, що їх не завжди відображено в загальних карткових каталогах і спеціальних виданнях. Перший випуск містить відомості про різноманітні книжкові та періодичні видання, окремі статті та повідомлення, ілюстративні матеріали, які допоможуть широкому колу дослідників в найбільш повному вигляді уявити біблографічний зріз цієї теми, надзвичайно актуальної для історії України та її сучасності, пов'язаної з діяльністю Києво-Могилянської академії та її вихованців.8.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР (1976-1980 гг.) : сводный каталог. Том. 7 : N - Z, А - Я / Л. И. Гольденберг (отв. ред); АН УССР. ЦНБ. – К.: [б.в.], 1984.

 Переглянути документ   


9.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР (1976-1980 гг.) : сводный каталог. Том. 6 : A - M / Л. И. Гольденберг (отв. ред); АН УССР. ЦНБ. – К.: Наукова думка, 1983.

 Переглянути документ   


10.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР (1665-1975 гг.) : сводный каталог. Том. 4 : P - S / Л. И. Гольденберг (отв. ред); АН УССР. ЦНБ. – К.: Наукова думка, 1981.

 Переглянути документ   


11.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР (1665-1975 гг.) : сводный каталог. Том. 3 : J - O / Л. И. Гольденберг (отв. ред); АН УССР. ЦНБ. – К.: Наукова думка, 1981.

 Переглянути документ   


12.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР (1665-1975 гг.) : сводный каталог. Том. 5 : T - Z / Л. И. Гольденберг (отв. ред); АН УССР. ЦНБ. – К.: Наукова думка, 1981.

 Переглянути документ   


13.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР (1665-1975 гг.) : сводный каталог. Том. 1 : A - B / Л. И. Гольденберг (отв. ред); АН УССР. ЦНБ. – К.: Наукова думка, 1980.

 Переглянути документ   


14.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР (1665-1975 гг.) : сводный каталог. Том. 2 : C - I / Л. И. Гольденберг (отв. ред); АН УССР. ЦНБ. – К.: Наукова думка, 1980.

 Переглянути документ   


15.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Систематический каталог книг библиотеки киевской духовной академии. Т. 3 : История. Вып. 9 : Общая Гражданская История: Вспомогательные науки - Философия истории, история культуры, политика и прочее, Хронология, Археология и История Искусств, Акты, Хроники, Сборники, Лексиконы, Мемуары, Письма, Записки, Дневники, Биографии и т. п. Системы и Монографии по Всемирной Истории - Общие, по Древней, Средней, Новой и Новейшей истории, История отдельных государств и народов в Европе, Азии, Африке и Америке / составитель А. С. Крыловский. – К.: Типография Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", Крещатик, дом №40 , 1919. – 374 c.

 Переглянути документ   


16.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Систематический каталог книг библиотеки киевской духовной академии. Т. 5 : Дополнение к выпуску 1-му тома первого. Вып. 13 : Св. Писание и Патрология / составитель А. С. Крыловский. – К.: Типография Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", Крещатик, дом №40 , 1915. – 350 c.

 Переглянути документ   


17.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Систематический каталог книг библиотеки киевской духовной академии. Т. 4 : История. Политическая экономия, Технология и Промышленность. Землеведение и Народоведение.. Вып. 12 : Русская гражданская история: история России вообще, история внешних отношений Российского государства, обозрение эпох и отдельных событий, история краев России и инородческих групп, история права, государственных учреждений, сословий и т. п., история народного хозяйства и торговли, история быта общественного и семейного, история просвещения и учебных заведений биографии исторических личностей. Политическая экономия, Технология и Промышленность. Землеведение и Народоведение: общее землеведение и народоведение, общее географические руководства и пособия, описания всех стран света и кругосветные путешествия, путешествия по отд. странам света и описание их, географич. словари и сборники, библиография по русской истории. / составитель А. С. Крыловский. – К.: Типография Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", Крещатик, дом №40 , 1913. – 373 c.

 Переглянути документ   


18.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Систематический указатель к "Университетским известиям" за 1861-1912 гг. / Под редакцией В. С. Иконникова. – Киев: Типография Императорского университета Св. Владимира, 1913. – 202 с.

 Переглянути документ   


19.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Систематический каталог книг библиотеки Киево-Печерской Лавры. Том второй : Философия, Словесность, История, Математические науки, Естествознание, Политическая экономия, сельское хозяйство и технология, Медицина, Военные науки, Языкознание, Энциклопедии и сборники, Месяцесловы и календари, Атласы и карты, Планы, чертежи и рисунки, Журналы и газеты, Дополнение. – К.: Типография Киево-Печерской Успенской Лавры, 1912. – 430 c.

 Переглянути документ   


20.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Систематический каталог книг библиотеки киевской духовной академии. 4 : История. Вып. 10-11 : Русская История: Источники - Летописи и Сказания, Акты, Грамоты, Релиции, Документы, Указы, Манифесты и проч., Описи документов и дел, Письма, Записки, Хроники, Воспоминания, Дневники, Альманахи, Сборники и т. п. Материалы иностранные, Сочинения, относящиеся к разработке источников Русской истории, Археология и История искусств. История Русской церкви. - История распространения Русской церкви, отношение ее к другим Русским церквям, епархии, братства, приходы, миссии, ереси, расколы и т. п. Монастыри, скиты, пустыни, церкви, иконы, образа и проч. святыни; История Русской иерархии; Жития преподобных, богоносных и святых, История духовного просвещения и училищ. История Русского раскола и сектантства. / составитель А. С. Крыловский. – К.: Типография Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", Крещатик, дом №40 , 1912. – 527 с.

 Переглянути документ   


...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського