Бази даних

Юристам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Юристам - Реферативна інформація (7)
Пошуковий запит: ((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*(<.>A=НІКІТЮК$<.>+<.>A=ВІКТОР$<.>+<.>A=ОЛЕГОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 10
Представлено документи з 1 до 10

1.
ДС47113

Нікітюк, Віктор Олегович.
Статус етнонаціональних меншин (порівняльно-правовий аспект) [Текст] : дис...канд. юрид. наук: 12.00.02 / Нікітюк Віктор Олегович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1995. - 234 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


2.
РА288510

Нікітюк, Віктор Олегович.
Статус етнонаціональних меншин (порівняльно-правний аспект) [Текст] : автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.02 / Нікітюк Віктор Олегович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1995. - 19 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


3.
ВА582053

Нікітюк, Віктор Олегович.
Статус етнонаціональних меншин (порівняльно- правовий аспект) [Текст] / В. О. Нікітюк. - К. : [б.в.], 1996. - 187 с. - ISBN 966-95003-4-6

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


4.
ВА697907

Нікітюк, Віктор Олегович.
Етнічний конфлікт як проблема євроатлантичної безпеки: міжнародно-правовий аспект [Текст] : монографія / В. О. Нікітюк. - К. : Купріянова, 2007. - 424 c. - ISBN 978-966-8668-47-0
Додатковий тит. арк. англ. мовою

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


5.
ВА677885


Методологічні засади підготовчого етапу планування дисертаційних робіт [Текст] : на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління / С. М. Серьогін [и др.] ; Національна академія держ. управління при Президентові України. Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. - Д. : [б.в.], 2006. - 98 с. - ISBN 966-8893-01-8

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


6.
Р112776

Вікторов, Віктор Григорович.
Самоосвіта державних службовців у навчанні за професійною програмою підвищення кваліфікації [Текст] : навч.-метод. посібник / В. Г. Вікторов, І. В. Шпекторенко ; Національна академія держ. управління при Президентові України. Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. - 37 с. - Бібліогр.: с. 32-33

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


7.
ВА734009


Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком [Текст] : матеріали ІV Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 26 листопада 2010 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; [ред. кол.: В. Г. Вікторов (голов. ред.) та ін.]. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. - 343 с. - 150 прим. - ISBN 978-966-7800-69-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


8.
ВА741429


Формування управлінської еліти в Україні: теорія та практика [Текст] : кол. моногр. / [А. В. Решетніченко та ін. ; за заг. ред. О. Б. Кірєєвої] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. - 175 с. : табл. - Бібліогр.: с. 166-175. - 100 прим. - ISBN 978-966-7800-70-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


9.
РА423916

Вікторчук, Марія Василівна.
Адміністративно-правове регулювання місцевих податків і зборів в Україні в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Вікторчук Марія Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


10.
РА429714

Нікітюк, Олена Миколаївна.
Охорона та захист права спільної власності подружжя у цивілістичному процесі [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Нікітюк Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2017. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

 
Національна юридична бібліотека
(НЮБ)

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського