Бази даних

Юристам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Юристам - Реферативна інформація (112)Юристам - Автореферати дисертацій (7)
Пошуковий запит: ((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*(<.>A=ЛІПКАН$<.>+<.>A=АНДРІЙ$<.>+<.>A=ГЕОРГІЙОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 136
Представлено документи з 1 до 20
...

1.
ДС86137

Андрійцьо, Василь Дмитрович.
Примусове виконання обов'язку в натурі як спосіб захисту цивільних прав [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Андрійцьо Василь Дмитрович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2004. - 177 арк. - арк. 162-177

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


2.
ДС105854

Ліпкан, Ігор Анатолійович.
Організація Чорноморського економічного співробітництва як особливий суб'єкт міжнародного права [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ліпкан Ігор Анатолійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. - 199 арк. - арк. 177-199

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


3.
ДС65239

Андрійко, Ольга Федорівна.
Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади [Текст] : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Андрійко Ольга Федорівна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1999. - 378 л. - л.359-378

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


4.
ДС78794

Ліпкан, Андрій Георгійович.
Українське питання в радянсько-польських стосунках 20-50-х років XX ст.: військово-історичний аспект [Текст] : дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Ліпкан Андрій Георгійович ; Київський національний ун-т культури і мистецтв. - К., 2003. - 221 арк. - арк. 170-217

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


5.
РА361592

Ліпкан, Володимир Анатолійович.
Адміністративно-правові основи забезпечення національної безпеки України [Текст] : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Ліпкан Володимир Анатолійович ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2008. - 34 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


6.
РА364224

Андрійчук, Оксана Василівна.
Процесуальні строки у цивільному процесі України [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Андрійчук Оксана Василівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 19 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


7.
РА306057

Андрійко, Ольга Федорівна.
Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади [Текст] : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / О.Ф.Андрійко ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1999. - 38 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


8.
РА324857

Ліпкан, Андрій Георгійович.
Українське питання в радянсько-польських стосунках 20-50-х років XX ст.: військово-історичний аспект [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Ліпкан Андрій Георгійович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2003. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


9.
РА330271

Андрійцьо, Василь Дмитрович.
Примусове виконання обов'язку в натурі як спосіб захисту цивільних прав [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Андрійцьо Василь Дмитрович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2004. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


10.
РА356209

Ліпкан, Ігор Анатолійович.
Організація Чорноморського економічного співробітництва як особливий суб'єкт міжнародного права [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ліпкан Ігор Анатолійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. - 17 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


11.
Р78510


Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні [Текст] : наук. доповідь / В. Б. Авер'янов [та ін.] ; під заг. ред. Ю. С. Шемшученко, В. Б. Авер'янов ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, Від. держ.-прав. пробл. упр. - К. : [б.в.], 1995. - 23 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


12.
ВА581379


Державна влада в Україні (структура та повноваження) [Текст] : довідник / Інститут посткомуністичного суспільства ; упоряд. І. Косоноцька [та ін.] ; ред. В. Андрійко, М. Томенко. - К. : [б.в.], 1997. - 50 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


13.
Р81260


Основи права. Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих закладів освіти [Текст] : проект для обговорення на Всеукр. нараді зав.кафедрами соціально-гуманіт. дисциплін / В. Г. Гончаренко [и др.]. - К. : Генеза, 1997. - 16 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


14.
ВА700413

Ліпкан, Володимир Анатолійович.
Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях [Текст] / В. А. Ліпкан, О. С. Ліпкан. - Вид. 2-ге, доп. і переробл. - К. : Текст, 2008. - 400 с. - (Серія "Національна і міжнародна безпека"). - Бібліогр.: с. 390-398. - ISBN 978-966-8974-11-3
З дарчим написом авторів.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


15.
ВА700427

Ліпкан, Володимир Анатолійович.
Національна безпека України [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. А. Ліпкан ; Національна академія внутрішніх справ. - К. : Кондор, 2008. - 552 с. - (Серія "Національна і міжнародна безпека"). - Бібліогр.: с. 548-551. - ISBN 978-966-8251-98-6
З дарчим написом автора.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


16.
ВА590267

Інститут держави і права імені В. М. Корецького (Київ).
Наукові досягнення за 50 років (1949- 1999) [Текст] / Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко ; НАН України. - К. : Ін Юре, 1999. - 347 с. - Бібліогр.: с. 176-339. - ISBN 966-7183-59-9

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


17.
ВА594261


Аграрне право України [Текст] : підручник / В. З. Янчук [и др.] ; ред. В. З. Янчук. - 2.вид., перероб. та доп. - К. : Юрінком Інтер, 1999. - 720 с. - ISBN 966-7302-97-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


18.
ВА598526


Самоврядування в Києві: історія та сучасність [Текст] : матеріали міжнар. конф., присвяч. 500-річчю надання Києву магдебурзького права, Київ, 26-27 листопада 1999 р. / ред. В. І. Андрійко [та ін.] ; Київська міська рада, Фонд ім. Фрідріха Еберта. - К. : [б.в.], 2000. - 180 с. - ISBN 5-7770-1222-1

Рубрики:
  

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


19.
ВА600830

Ліпкан, Володимир.
Тероризм і національна безпека України [Текст] / В. Ліпкан. - К. : Знання, 2000. - 182 с. - ISBN 966-618-111-8

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


20.
СО23712


Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека [Текст] / В. Г. Андрійчук [та ін.] ; Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 1996. - 148 с. - (Економічні стратегії ; вип. 4). - ISBN 966-554-105-6

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Національна юридична бібліотека
(НЮБ)

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського