Бази даних

Юристам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Юристам - Реферативна інформація (13)Юристам - Автореферати дисертацій (2)
Пошуковий запит: ((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*(<.>A=ВАСЬКОВСЬК$<.>+<.>A=ОЛЬГ$<.>+<.>A=ВАЛЕРІЇВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 9
Представлено документи з 1 до 9

1.
ДС82192

Васьковський, Олег Вікторович.
Правове регулювання відносин за договором на розрахунково-касове обслуговування [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Васьковський Олег Вікторович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 185 арк. - арк. 175-185

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


2.
ДС94284

Васьковська, Вікторія Петрівна.
Право людини на безпеку та конституційно-правовий механізм його забезпечення [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Васьковська Вікторія Петрівна ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. - Д., 2006. - 224 арк. - арк. 205-224

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


3.
ДС102592

Васьковська, Ольга Валеріївна.
Конституційне право на мирні збори та механізм його реалізації в Україні [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Васьковська Ольга Валеріївна ; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2007. - 224 арк. - арк. 194-224

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


4.
РА345334

Васьковська, Вікторія Петрівна.
Право людини на безпеку та конституційно-правовий механізм його забезпечення [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Васьковська Вікторія Петрівна ; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2006. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


5.
РА328899

Васьковський, Олег Вікторович.
Правове регулювання відносин за договором на розрахунково-касове обслуговування [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Васьковський Олег Вікторович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


6.
РА354643

Васьковська, Ольга Валеріївна.
Конституційне право на мирні збори та механізм його реалізації в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / О.В.Васьковська ; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2007. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


7.
Р112450


Права національних меншин і громадян Української Народної Республіки [Текст] / упоряд., комент. О. В. Васьковська. - Репр. вид. - К. : Парламентське видавництво, 2007. - 40 с. - ISBN 978-966-611-590-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


8.
ВС51151


Цивільне право України: Загальна частина [Текст] : підручник / [В. Г. Фазикош та ін.] ; за ред. канд. юрид. наук В. Г. Фазикоша та С. Б Булеци. - К. : Знання, 2010. - 631 с. - (Вища освіта XXI століття). - Бібліогр. в кінці розд. - 500 прим. - ISBN 978-966-346-729-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


9.
ВА776870


Господарський процес України [Текст] : навч.-практ. посіб. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Ф-т європ. права та правознавства ; [упоряд.: Бєлов Д. М. та ін.]. - Ужгород : Гельветика, 2014. - 335 с. - Бібліогр.: с. 317-335. - 300 прим. - ISBN 978-617-7041-55-8

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Національна юридична бібліотека
(НЮБ)

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського