Конференції

Бази даних

Бібліотекарям - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Каталог залу бібліотекознавчої літератури (7)Література з книгознавства (1)Дослідження рукописних та архівних фондів (4)Публікації співробітників НБУВ (2003 - 2018) (60)Бібліотекарям - Наукова електронна бібліотека (1)Бібліотекарям - Реферативна інформація (8)Бібліотекарям - Автореферати дисертацій (1)
Пошуковий запит: ((<.>U=Ч73$<.>)+(<.>U=Ч81$<.>)+(<.>U=Ч24$<.>)+(<.>U=Ч611$<.>)+(<.>RZN=LIB$<.>))*(<.>A=ПАПАКІН$<.>+<.>A=ГЕОРГІЙ$<.>+<.>A=ВОЛОДИМИРОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 13
Представлено документи з 1 до 13

1.
ДС90695

Папакін, Георгій Володимирович.
Приватні архіви української родової еліти в національній історії другої половини XVII-XX ст. (на прикладі архівної спадщини роду Скоропадських) [Текст] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.10 / Папакін Георгій Володимирович ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2005. - 450 арк. - Бібліогр.: арк. 339-450

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


2.
РА335698

Папакін, Георгій Володимирович.
Приватні архіви української родової еліти в національній історії другої половини XVII-XX ст. (на прикладі архівної спадщини роду Скоропадських) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.10 / Папакін Георгій Володимирович ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2005. - 36 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


3.
Р93722


Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) [Текст] : схвалено Комітетом з дискриптивних стандартів, Стокгольм, Швеція, 19-22 вересня 1999 р. / Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства ; пер. та укр. версія Г. В. Папакін. - 2-е вид. - К. : [б.в.], 2001. - 47 с. - ISBN 966-625-045-4

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


4.
Табачник Д.В. ВА974

Папакін, Георгій Володимирович.
Архів Скоропадських: фамільні архіви української еліти другої половини ХVІІ-ХХ ст. та архівна спадщина роду Скоропадських [Текст] / Г. В. Папакін ; Держ. ком. архівів України, Центр. держ. іст. архів України, м. Київ, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б.в.], 2004. - 417 с. - Бібліогр.: с. 381-403. - ISBN 966-8225-12-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


5.
ВА659758

Папакін, Георгій Володимирович.
Архів Скоропадських: фамільні архіви української еліти другої половини ХVІІ-ХХ ст. та архівна спадщина роду Скоропадських [Текст] / Г. В. Папакін ; Держ. ком. архівів України, Центр. держ. іст. архів України, м. Київ, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б.в.], 2004. - 417 с. - Бібліогр.: с. 381-403. - ISBN 966-8225-12-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал стародруків та рідкісних видань (Філія 1)
Універсальний підсобний фонд


6.
В351093/Т. 1

Державний архів міста Києва [Текст] : путівник / наук. ред. Г. Папакін ; Державний комітет архівів України, Державний архів м.Києва. - К., 2007 . - (Архівні зібрання України. Путівники).
Т. 1 : Фонди дорадянського періоду : путівник / авт.-уклад. Ж. Серга, С. Сидорова. - [Б. м.] : [б.в.], 2007. - 128 с. - ISBN 978-966-96940-1-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування


7.
В351094/Т. 2

Державний архів міста Києва [Текст] : анотований реєстр описів / наук. ред. Г. Папакін ; Державний комітет архівів України, Державний архів м.Києва. - К., 2007 . - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).
Т. 2 : Фонди радянського періоду та періоду незалежності України / авт.-уклад. Ж. Серга, С. Сидорова. - [Б. м.] : [б.в.], 2007. - 415 с. - ISBN 978-966-96940-2-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування


8.
В352404/1

Державний архів Чернівецької області [Текст] : путівник / Держ. ком. арх. України, Держ. арх. Чернів. обл. - К. ; Чернівці. - (Архівні зібрання України. Путівники).
Т. 1 : Фонди дорадянського періоду / авт.-упоряд.: Марія Никирса [та ін.] ; наук. ред. Георгій Папакін. - 2006. - 427 с. : [29] іл. - ISBN 966-8285-14-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування


9.
Онищенко О. С. ВС54

Папакін, Георгій Володимирович.
Архів Скоропадських: фамільні архіви української еліти другої половини XVII-XX ст. та архівна спадщина роду Скоропадських [Текст] : [монографія] / Георгій Папакін ; Держ. ком. арх. України [та ін.]. - К. : [б. в.], 2004. - 417 с. - Бібліогр.: с. 381-403. - 500 прим. - ISBN 966-8225-12-0
З дарчим написом О. С. Онищенку від авт. На обкл. назва: Архів Скоропадських.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


10.
ВС60788


Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. - 325, [1] с. - 300 прим. - ISBN 978-966-02-7805-9

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал Інституту рукопису (Філія 1)
Універсальний підсобний фонд
Чит. зал стародруків та рідкісних видань (Філія 1)
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Чит. зал бібліотекознавчої літератури
Чит. зал фонду юдаїки (Філія 1)


11.
ВС61612


Полтавська міська книга (1668 - 1740) [Текст] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського ; [упоряд. В. Ринсевич ; редкол.: Г. Папакін (голова) та ін.]. - Київ : Олег Філюк [вид.], 2016. - 661, [1] с. - (Матеріали до українського дипломатарію. Серія II) (Пам'ятки історії України. Актові книги міст Гетьманщини). - Бібліогр.: с. 623-625. - 300 прим. - ISBN 978-617-7122-90-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал Інституту рукопису (Філія 1)


12.
В357574/1

Віденський архів Гетьманського роду Розумовських [Текст] : [зб. док. 1757 - 1799 рр.] / [упоряд., вступ, передм., комент., дод., іл. С. П. Потапенко] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ : [б. и.]. - ISBN 978-966-02-8559-0 (заг.).
Т. 1 / [редкол.: Г. В. Папакін (голов. ред.) та ін.]. - 2018. - 261, [18] с. : іл. - Бібліогр. в знесках. - 500 прим. - ISBN 978-966-02-8560-6 (Т. 1)

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


13.
В357801/2

Державний архів Дніпропетровської області [Текст] : анот. реєстр описів / [голов. редкол.: Т. І. Баранов та ін.] ; Держ. архів. служба України, Держ. архів Дніпропетр. обл. - Дніпро : Ліра, 2019 . - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). - ISBN 978-966-981-154-7.
Т. 1 : Фонди дорадянського періоду / [редкол.: Н. В. Киструська, О. О. Легостаєва ; упоряд.: Л. М. Новікова, К. В. Попова]. - 2019. - 99 с. : іл. - 80 прим. - ISBN 978-966-981-155-4 (Т. 1)

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
new ! "Зал нових надходжень" - література у відкритому доступі
Основний фонд

 
Інститут інформаціних технологій
Бібліотекознавчі e-ресурси
Україна
Інші країни

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського