Конференції

Бази даних

Бібліотекарям - Інформаційні ресурси Інтернет - простий пошук (архів)

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку

Анотований тематичний навігатор ресурсами Інтернету для бібліотекарів
(пошук за ключовими словами, назвами ресурсів).
Перелік сайтів за алфавітом назв

 • Бібліотеки України
 • Національні бібліотеки
 • Бібліотекознавчі періодичні видання України у відкритому доступі

  1.
   

  Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 1029-7200

  Додаткові відомості та надходження

  2.
   

  Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Межд. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. – Киев: НБУВ, 2000. - Виходить щорічно. - ISSN 2224-1825

  Додаткові відомості та надходження

  3.
   

  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. / Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистецтв. – Київ: Вид-во НАКККіМ, 2004. - Виходить щоквартально

  Додаткові відомості та надходження

  4.
   

  Бібліотечна планета : наук.-вироб. журн. / Нац. парламентська б-ка України. – К.: [б. в.], 1998. - Виходить щоквартально

  Додаткові відомості та надходження

  5.
   

  Книжкова палата України.


  Вісник Книжкової палати : наук.-практ. журн. / Книжкова палата України. – Київ: Книжкова палата України, 1996. - Виходить щомісяця. - ISSN 2076-9326

  Додаткові відомості та надходження

  6.
   

  Львівський національний університет імені Івана Франка.


  Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології = Visnyk of the Lviv University. Series Bibliology, library studies and informtions tehnologies : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - Виходить щорічно. - ISSN 2078-4260


  У Віснику публікуються праці з актуальних проблем книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, застосування інформаційних технологій у книгознавчих дослідженнях та роботі бібліотек, а також публікації документів, огляди, рецензії, наукова хроніка тощо.

  Додаткові відомості та надходження

  7.
   

  Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Л.: ЛННБУ ім. В. Стефаника НАН України, 1992. - Виходить щорічно. - ISSN 1561-6223

  Додаткові відомості та надходження

  8.
   

  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Наукова бібліотека.


  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство : зб. наук. пр. / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2008. - Виходить раз на два роки


  У збірнику подано доповіді і повідомлення міжнародної науково практичної конференції. “Роль і функції бібліотек вищих навчальних закладів у контексті модернізації освіти”, яка відбулася 7-8 жовтня 2010 року на базі наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, а також бібліографію, рецензії, документи і матеріали, що стосуються діяльності наукової бібліотеки університету, проблем бібліотекознавства та книгознавства. Теоретичні узагальнення і практичний досвід, відображені в них, можуть використовуватись працівниками бібліотек, викладачами і студентами навчальних закладів системи освіти і культури.

  Додаткові відомості та надходження

  9.
   

  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.


  Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ: НБУ ім. В. І. Вернадського, 1998. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2224-9516

  Додаткові відомості та надходження

  10.
   

  Архіви України : наук.-практ. журн. / Держ. архівна служба України, Ін-т. укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Укр. ін-т нац. пам'яті, Нац. акад. наук України, Держ. центр збереження док. Нац. арх. фонду. – Київ: [б. в.], 1947. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 0320-9466

  Додаткові відомості та надходження

  11.
   

  Харківська державна академія культури.


  Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. – Харків: Вид-во ХДАК, 1999. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2410-5333

  Додаткові відомості та надходження

  12.
   

  Студії з архівної справи та документознавства : зб. наук. пр. / Укр. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ: [б. в.], 1996. - Виходить щорічно

  Додаткові відомості та надходження

  13.
   

  Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993. - Виходить щорічно. - ISSN 2222-4203

  Додаткові відомості та надходження

  14.
   

  Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. Науково-дослідний центр періодики.


  Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики. – Львів: ЛННБУ ім. В. Стефаника, 1993. - Виходить щорічно. - ISSN 1561-6224

  Додаткові відомості та надходження


  Правила складання запиту ?

  Оберіть необхідний вид пошуку (ключові слова, автор, назва, рік видання), введіть запит у поле пошуку:

  • Пошук за ключовими словами:
   Вводиться фраза природньою мовою. Пошук відбувається практично за всіма елементами бібліографічного опису. Фраза розбирається на окремі слова (цифри не враховуються!). Російські слова морфологічно нормалізуються (ігноруються закінчення слів). Знайдені документи сортуються за порядком зменьшення їх рангу (чим більше в знайденому документі слів із запиту, чим ці слова ближчі одне до одного тим вищий ранг документа).

  • Пошук за автором або назвою:
   Вводиться прізвище або початок назви. Потрібно вводити лише одного автора (або назву).
  • Пошук за роком:
   Вводиться рік видання (одне число).

  Посилання Знайти подібні у бібліографічних описах документів, формує запит, що включає всі ключові слова обраного документа.

  Отримавши результат пошуку, у Вас є можливість уточнити Ваш запит - шукати у знайденому.

  Резульати пошуку можна переглянути у двох форматах повному та стислому.

   
  Інститут інформаціних технологій
  Бібліотекознавчі e-ресурси
  Україна
  Інші країни

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського