Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини

Нові надходження


Авторський колектив

Див. також  

Наукова електронна бібліотека


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"
Flash Player Для перегляду електронних книжок необхідно встановити
"Flash Player"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: <.>TPD=КИРИЛИЧНІ СТАРОДРУКИ<.>
Загальна кількість знайдених документів : 39
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки ; Друкарня Почаївського монастиря

колекція кириличного друку, Кир.433 (прим. № 3483ст.)

[Ленкевич, І.]

[Книжиця для господарства] / [І. Ленкевич]. – Почаїв: Друкарня Успенського монастиря, 1788. – 111 c.; 8°.

ЗІ, № 3435 ; ПБЗ, № 1137.

  Читати книгу   

Українською і польською мовами.

Український текст кирилицею і латинським шрифтом.

Укр. і пол. мовами.

2.

Кириличні стародруки ; Українські стародруки

колекція кириличного друку, Кир.25 (прим. № 3575ст.)

Євангеліє учительне = Євангеліє учителное, албо казаня на кождую неділю и свята урочистыі. – Київ: Друкарня Києво-Печерської лаври, 1637. – [18], (або [16]), 1031 c. : іл.; 2°.

ЗІ № 256 ; ПБЗ № 125 ; БК № 80.

  Читати книгу   

Паралельна назва:

Євангеліє учителное, албо казаня на кождую неділю и свята урочистыі

3.

Стародруки ; Кириличні стародруки

колекція кириличного друку, Попов № 25 (прим. № 1970.3501-25)

Євангеліє учительне = Евангеліе учителное, албо казаня на кождую неделю и свята урочистыи. – Єв'є: Друкарня Вільнюського братства, 1616. – [4], 173, 351 c.; 2°.

КБ № 78 ; ПБЗ № 62 ; БК № 53.

  Читати книгу   

Паралельна назва:

Евангеліе учителное, албо казаня на кождую неделю и свята урочистыи

4.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки ; Друкарня І. Федорова

колекція кириличного друку, Кир.839 (прим. № 12209ст.)

Апостол . – Львів: Друкарня Івана Федорова, 1574. – [16], 264, [2] арк. : іл. ; 2°.

  Читати книгу   

  Світова цифрова бібліотека (WDL) 

  Золота колекція Євразії 

Анотація:

Перша точно датована книга, надрукована в Україні. «Діяння та послання апостольські», або скорочено Апостол, належать до найпопулярніших богослужбових видань православної церкви. У виданні 1574 р. міститься післямова Івана Федорова, в якій викладена історія створення його друкарень у Москві, Заблудові та Львові.

5.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки

колекція кириличного друку, Кир.651 (прим. № 4201ст.)

Біблія = Библіа, сиріч книгы Ветхаго и Новаго Завіта по язіку словенску / друкар Іван Федоров. – Острог: Друкарня К. К. Острозького; друк І. Федорова, 1581. – [8], 276, 180, 30, 56, 78 арк. : іл.; 2°.

ЗІ № 13 ; Гусева № 83 ; ПБЗ № 24 ; БК № 438.

  Ч. 1   Ч. 2 

  Золота колекція Євразії 

Анотація:

Острозька Біблія 1581 р. – визначна пам’ятка книгодрукування в Україні, перше повне видання канонічного біблійного тексту церковнослов’янською мовою. Попередньо текст Біблії готувався до друку, звірявся та узгоджувався за різними списками, редагувався та доповнювався членами острозького літературно-видавничого осередку впродовж декількох років. Острозька Біблія служила зразком для перевидань біблійного тексту впродовж ХVІІ – ХVІІІ ст.

Паралельна назва:

Библіа, сиріч книгы Ветхаго и Новаго Завіта по язіку словенску

Федоров, Іван (друкар)

6.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки ; Палеотипи

колекція кириличного друку, Кир.687 (прим. № 4237)

Біблія = Бівліа руска. Книги первыи Моисеовы... Бытия / видав. Франциск Скорина. – Прага: Видання Ф. Скорини, 1519.

Ч. 1 Біблія. Книга Буття. - 1519. - 94 арк. ; 4° ; іл.

Ч. 2 Біблія. Книга Вихід. - 1519. - 76 арк. ; 4° ; іл.

Ч. 3 Біблія. Книга Левит. - 1519. - 54 арк. ; 4° ; іл.

Ч. 4 Біблія. Книга Числа. - [1519]. - 74 арк. ; 4° ; іл.

Ч. 5 Біблія. Книга Повторення Закону. - [1519]. - 66 арк.; 4° ; іл.

КП № 2508 ; ПБЗ немає ; БК № 455.

  Читати книгу   

Паралельна назва:

Бівліа руска. Книги первыи Моисеовы... Бытия

Скорина, Франциск (видав.)

7.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки ; Друкарня Почаївського монастиря

колекція кириличного друку, Кир.825(1) (прим. № 12059ст.)

Богогласник [з нотами] : пісни благоговіиныя праздником господьским, богородичным и нарочитых святых..., к сим же нікоторым чудотворным иконам служащыя, таже различныя покаянныя и умилителныя содержащ. – Почаїв: Друкарня Успенського монастиря, 1790. – [292] арк.; 4°.

ЗІ, № 3510 ; ПБЗ, № 1156.

  Читати книгу   

Тексти пісень українською, церковнослов'янською, польською та латинською мовами.

8.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки ; Ноти

Церковна музика, Щ99/32

Богогласник [з нотами] : пісні благоговійния, праздником Господьским, Богородичним, і нарочитих святих чрез весь год приключающимся, к сімже нєкоторим чудотворним іконам служащия, таже разлічния покаянния і умилітелния содержащ / собран, по силі ісправлен, четирмі части опредєлен, типом і чертами мусикійскими напечатася і ізобразися ... тщанієм іноков чину С. Василія Великаго. – 3-е вид. – Почаїв: Друкарня Успенського монастиря, 1825. – [297] арк. : іл.; 4°.

  Читати книгу   

  Золота колекція Євразії 

Анотація:

Збірка духовних кантів і псалмів, поширена наприкінці XVIII - на початку ХІХ століття в Південно-Західній Україні і вперше надрукована в 1790 році. Перша антологія української паралітургійної творчості. Складається з трьох частин і містить 248 віршів з нотами, присвячених звеличенню Ісуса Христа, Богородиці, святих та ін.

Сієницький, Валеріан (авт. передмови до 2 вид. (1805), "книг разсудитель")

Андрієвський (№ 234) (піснетворець)

Бардинський (№ 147) (піснетворець)

Венедикт (№ 99) (піснетворець)

Вольський, Іоан (№ 73, 84, 132) (піснетворець)

Гешицький, Іоан (№ 49) (піснетворець)

Димитрій (ієромонах) [св. Димитрій Ростовський] (№ 243) (піснетворець)

Длонський, Лукаш (№ 215) (піснетворець)

Достоєвський (№ 216) (піснетворець)

«Законник Базиліан», псевдонім (№ 46, 119, 121, 123, 125, 147, 197, 230) (піснетворець)

«Законник Товариства Іісусового», псевдонім (№ 19, 97, 211, 212) (піснетворець)

Івашко, Грегор (183) (піснетворець)

«Інок чину св. Василія Великого», псевдонім (№ 42, 110, 112, 115, 116, 117, 118, 120, 124, 126, 146, 180, 193, 199, 200) (піснетворець)

Каспрович, нотаріус апостольський (№ 114) (піснетворець)

Кульчицький, Яків (№ 169) (піснетворець)

Левковський, Димитрій (№ 145, 149, 150, 155, 201) (піснетворець)

Мастиборський, Іоан (№ 50, 141) (піснетворець)

Мишковський (№ 162) (піснетворець)

Моравський, Іоан (№ 55, 170) (піснетворець)

Муравський, Іоанн (№ 43) (піснетворець)

Пашковський (№ 48) (піснетворець)

Тарнавський, Василій (№ 89, 185) (піснетворець)

Рік видання та нумерацію аркушів в оригіналі подано кириличними літерами.

Для запису нотного тексту використано київську нотацію (квадратна п'ятилінійна нотація).

Текст –– церковнослов`янською, польською та латинською мовами. Літери кириличної абетки в бібл. описі замінено сучасними графемами.

Друк здійснено способом набору.

Збірник ілюстрований заставками, виконаними технікою гравюри на дереві, орнаментними і виливними прикрасами.

На аркуші 2 передмова: "Ко благословенным Певцам и Слушателям песней".

Оправа напівшкіряна (кінець ХХ ст., відділ реставрації НБУВ).

9.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки ; Друкарня Почаївського монастиря

колекція кириличного друку, Кир.2421п (прим. № 14254ст.)

Величанія по вся дни в праздники господьскія, Богородицы и нарочитых святых : на оутрени по поліелеосах піваемая со Еваггеліами оутренными. – Почаїв: Друкарня Успенського монастиря, 1774. – [1], 71 арк.; 8°.

ЗІ, № 2715 ; ПБЗ, № 977.

  Читати книгу   

Унікальний примірник.

10.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки

колекція кириличного друку, Кир.59 (прим. № 3609 ст.)

Радивиловський, Антоній (?-1688).

Венец Христов / Антоній Радивиловський. – Київ: Друкарня Києво-Печерської лаври, 1688. – [20], 544 арк.; 2°.

ЗІ № 645 ; ПБЗ № 302 ; БК № 111.

  Читати книгу   

11.

Стародруки ; Кириличні стародруки

колекція кириличного друку, Кир.210 (прим. № 3760ст.)

Симеон Полоцький (1629-1680).

Вечеря душевная на праздники господскія, богородичны и святых нарочитых / Симеон Полоцький. – Москва: Верхня друкарня, 1683. – [1], 8, [1], 522, 2, 182 арк.; 2°.

Зернова № 362 ; ПБЗ № 292 ; БК № 383.

  Читати книгу     Ч. 1   Ч. 2 

12.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки ; Друкарня Почаївського монастиря

колекція кириличного друку, Кир.2482п (прим. № 14588ст.)

Гора Почаевская : стопою чудесні из нея истікающую чудодійственную воду имущею, и іконою чудотворною Пресвятыя Дівы Матере Божія Маріи почтена, всему міру ясна и явна. – 4-е вид. – Почаїв: Друкарня Успенського монастиря, 1793. – 99 арк.; 4°.

ЗІ, № 3681 ; ПБЗ, № 1189.

  Читати книгу   

13.

Стародруки ; Кириличні стародруки

колекція кириличного друку, Кол. Попова 3 (прим. № 1970.3501-3)

Діоптра, альбо Зерцало и выражене живота людского на том свете. – Єв'є: Друкарня Вільнюського братства, 1612. – [8], 181, [1] c.; 4°.

КБ № 72 ; ПБЗ № 57 ; БК № 51.

  Читати книгу   

14.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки

колекція кириличного друку, Кир.4493п (прим. № 16631ст.)

Транквіліон-Ставровецький, Кирило (?-1646).

Евангеліе учителное / Кирило Транквіліон-Ставровецький. – Могильов: Друкарня Богоявленського братства; Друкар М. Вощанка, 1697. – [6], 363, 180 арк.; 2°.

КБ № 182 ; ПБЗ немає ; БК № 210.

  Читати книгу     Ч. 1   Ч. 2 

Вощанка, М. (друкар)

На тит. арк. вказано помилкові відомості: Рохманів, 1619 р.

15.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки ; Друкарня Почаївського монастиря

колекція кириличного друку, Кир.5604п (прим. № 17791ст.)

Досифей

Житіе блаженнаго отца нашего Іова Желіза : бывшаго игумена святыя чудотворныя общежителныя Лаври Почаевскїя / іеромонах Досифей. – Почаїв: Друкарня Успенського монастиря, [1791]. – [16] арк.; 8°.

ЗІ - № 3571 ; ПБЗ - немає.

  Читати книгу   

16.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки ; Друкарня Почаївського монастиря

колекція кириличного друку, Кир.2465п (прим. № 14535ст.)

Транквіліон-Ставровецький, Кирило (?-1646).

Зерцало Богословіи / К. Транквіліон-Ставровецький. – Почаїв: Друкарня Успенського монастиря, 1790. – [12], 355 арк.; 8°.

ЗІ - № 3526 ; ПБЗ - № 1162.

  Читати книгу   

Перевидання книжки, що вийшла 1618 р.

17.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки ; Друкарня Почаївського монастиря

колекція кириличного друку, Kиp.378(13) (прим. № 3928ст.(13))

Кpаткоє на кpаткія вопpосы и отвіты способом катихісма Богословія : о тайнах цеpковных и ценсуpах собpаніє, на ексамен готовящимся потpебноє со отсыланіем к пpостpанному описанію тіх же таин в книзі наpеченной: Богословіе нpавоучителное. – Почаїв: Друкарня Успенського монастиря, [1781]. – 20 арк.; 4°.

ЗІ немає ; ПБЗ немає ; Видання невідоме в бібліографії..

  Читати книгу   

18.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки ; Друкарня Почаївського монастиря

колекція кириличного друку, Кир.2419п (прим. № 14247ст.)

[Любович, М.]

Краткое потребнійших от грамматіческаго художества вещей собраніе... / [М. Любович]. – Почаїв: Друкарня Успенського монастиря, 1773. – [30] арк.; 8°.

ЗІ, № 2680 ; ПБЗ, № 971.

  Читати книгу   

Опис за деф. прим.

19.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки

колекція кириличного друку, Кир.795 (прим. № 11927ст.)

Лікарство на оспалый умысл чоловічій. – Острог: Друкарня В. К. Острозького, 1607. – [183] арк.; 4°.

ЗІ № 70 ; ПБЗ № 50 ; БК № 450.

  Читати книгу   

20.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки

колекція кириличного друку, Кир.1209п (прим. № 13924ст.)

Баранович, Лазар (1616-1693).

Меч духовный / Лазар Баранович. – Київ: Друкарня Києво-Печерської лаври, 1666. – [15], 465, [1] арк.; 2°.

ЗІ № 431 ; ПБЗ № 237 ; БК № 93.

  Читати книгу   

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Історико-культурні фонди

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського