Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини

Нові надходження


Авторський колектив

Див. також  

Наукова електронна бібліотека


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"
Flash Player Для перегляду електронних книжок необхідно встановити
"Flash Player"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: <.>TPD=КИРИЛИЧНІ СТАРОДРУКИ<.>
Загальна кількість знайдених документів : 39
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Стародруки ; Інкунабули ; Кириличні стародруки

Інкунабули, IA 173 (прим. № 6573 st.)

Часослов . – Краків: Швайпольт Фіоль, 1491. – 384 арк.; 4°.

Зданевич, 513.

  Читати книгу   

2.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки ; Палеотипи

колекція кириличного друку, Кир.687 (прим. № 4237)

Біблія = Бівліа руска. Книги первыи Моисеовы... Бытия / видав. Франциск Скорина. – Прага: Видання Ф. Скорини, 1519.

Ч. 1 Біблія. Книга Буття. - 1519. - 94 арк. ; 4° ; іл.

Ч. 2 Біблія. Книга Вихід. - 1519. - 76 арк. ; 4° ; іл.

Ч. 3 Біблія. Книга Левит. - 1519. - 54 арк. ; 4° ; іл.

Ч. 4 Біблія. Книга Числа. - [1519]. - 74 арк. ; 4° ; іл.

Ч. 5 Біблія. Книга Повторення Закону. - [1519]. - 66 арк.; 4° ; іл.

КП № 2508 ; ПБЗ немає ; БК № 455.

  Читати книгу   

Паралельна назва:

Бівліа руска. Книги первыи Моисеовы... Бытия

Скорина, Франциск (видав.)

3.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки ; Друкарня І. Федорова

колекція кириличного друку, Кир.839 (прим. № 12209ст.)

Апостол . – Львів: Друкарня Івана Федорова, 1574. – [16], 264, [2] арк. : іл. ; 2°.

  Читати книгу   

  Світова цифрова бібліотека (WDL) 

  Золота колекція Євразії 

Анотація:

Перша точно датована книга, надрукована в Україні. «Діяння та послання апостольські», або скорочено Апостол, належать до найпопулярніших богослужбових видань православної церкви. У виданні 1574 р. міститься післямова Івана Федорова, в якій викладена історія створення його друкарень у Москві, Заблудові та Львові.

4.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки

колекція кириличного друку, Кир.651 (прим. № 4201ст.)

Біблія = Библіа, сиріч книгы Ветхаго и Новаго Завіта по язіку словенску / друкар Іван Федоров. – Острог: Друкарня К. К. Острозького; друк І. Федорова, 1581. – [8], 276, 180, 30, 56, 78 арк. : іл.; 2°.

ЗІ № 13 ; Гусева № 83 ; ПБЗ № 24 ; БК № 438.

  Ч. 1   Ч. 2 

  Золота колекція Євразії 

Анотація:

Острозька Біблія 1581 р. – визначна пам’ятка книгодрукування в Україні, перше повне видання канонічного біблійного тексту церковнослов’янською мовою. Попередньо текст Біблії готувався до друку, звірявся та узгоджувався за різними списками, редагувався та доповнювався членами острозького літературно-видавничого осередку впродовж декількох років. Острозька Біблія служила зразком для перевидань біблійного тексту впродовж ХVІІ – ХVІІІ ст.

Паралельна назва:

Библіа, сиріч книгы Ветхаго и Новаго Завіта по язіку словенску

Федоров, Іван (друкар)

5.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки

колекція кириличного друку, Кир.988 (прим. № 2978418)

Пігас, Мелетій (1549-1601).

О хрістіанском благочестіи к іудеом отвіт / М. Пігас. – Львів: Друкарня Львівського братства, 1593. – [57] арк. : іл.; 8°.

ЗІ № 24 ; Гусева № 124 ; ПБЗ немає ; БК № 154.

  Читати книгу   

6.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки

колекція кириличного друку, Кир.795 (прим. № 11927ст.)

Лікарство на оспалый умысл чоловічій. – Острог: Друкарня В. К. Острозького, 1607. – [183] арк.; 4°.

ЗІ № 70 ; ПБЗ № 50 ; БК № 450.

  Читати книгу   

7.

Стародруки ; Кириличні стародруки

колекція кириличного друку, Кол. Попова 3 (прим. № 1970.3501-3)

Діоптра, альбо Зерцало и выражене живота людского на том свете. – Єв'є: Друкарня Вільнюського братства, 1612. – [8], 181, [1] c.; 4°.

КБ № 72 ; ПБЗ № 57 ; БК № 51.

  Читати книгу   

8.

Стародруки ; Кириличні стародруки

колекція кириличного друку, Попов № 25 (прим. № 1970.3501-25)

Євангеліє учительне = Евангеліе учителное, албо казаня на кождую неделю и свята урочистыи. – Єв'є: Друкарня Вільнюського братства, 1616. – [4], 173, 351 c.; 2°.

КБ № 78 ; ПБЗ № 62 ; БК № 53.

  Читати книгу   

Паралельна назва:

Евангеліе учителное, албо казаня на кождую неделю и свята урочистыи

9.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки

колекція кириличного друку, Кир.14п (прим. № 12514ст.)

Дорофей, авва (VІ ст.).

Поученія : душеполезна различна в своим єго учеником / авва Дорофей. – Київ: Друкарня Києво-Печерської лаври, 1628. – [8], 450, [2] c.; 4°.

ЗІ № 171 ; ПБЗ № 99 ; БК № 74.

  Читати книгу   

10.

Кириличні стародруки ; Українські стародруки

колекція кириличного друку, Кир.25 (прим. № 3575ст.)

Євангеліє учительне = Євангеліє учителное, албо казаня на кождую неділю и свята урочистыі. – Київ: Друкарня Києво-Печерської лаври, 1637. – [18], (або [16]), 1031 c. : іл.; 2°.

ЗІ № 256 ; ПБЗ № 125 ; БК № 80.

  Читати книгу   

Паралельна назва:

Євангеліє учителное, албо казаня на кождую неділю и свята урочистыі

11.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки

Постановленіе от его Царского величества з Войском Запорозким року 1659. – Київ: Друкарня Києво-Печерської лаври, 1660. – [1], 26 арк.; 2°.

  Читати книгу   

Анотація:

Книга містить Козацькі вольності Війська Запорозького (кодекс законів козацької держави), постанови московського царя Олексія Михайловича щодо козацтва, ухвалені після об'єднання козацької держави з Москвою, та текст присяги гетьмана Юрія Хмельницького на вірність московському царю. Для юристів, істориків.

Книга содержит Козацкие вольности Войска Запорожского (кодекс законов козацкого государства), постановления московского царя Алексея Михайловича в отношении козачества, принятые после объединения казацкого государства с Москвой, и текст присяги гетмана Юрия Хмельницкого на верность московскому царю. Для юристов, историков.

       Зміст
12.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки

колекція кириличного друку, Кир.1209п (прим. № 13924ст.)

Баранович, Лазар (1616-1693).

Меч духовный / Лазар Баранович. – Київ: Друкарня Києво-Печерської лаври, 1666. – [15], 465, [1] арк.; 2°.

ЗІ № 431 ; ПБЗ № 237 ; БК № 93.

  Читати книгу   

13.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки

колекція кириличного друку, Кол. Попова 15 (прим. № 1970.3510-15)

Гізель, Іннокентій (бл. 1600-1683).

Мир с Богом человіку / Іннокентій Гізель. – Київ: Друкарня Києво-Печерської лаври, 1669. – [30], 666, [8] с.; 2°.

ЗІ № 458 ; ПБЗ № 248 ; БК № 96.

  Читати книгу   

14.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки

колекція кириличного друку, Кир.994 (прим. № 30865ст.)

Баранович, Лазар (1616-1693).

Трубы на дни нарочитыя / Лазар Баранович. – Київ: Друкарня Києво-Печерської лаври, 1674. – [10], 403, [4] арк.; 2°.

ЗІ № 519 ; ПБЗ № 251 ; БК № 99.

  Читати книгу   

15.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки

колекція кириличного друку, Кир.1140п (прим. № 13688)

Радивиловський, Антоній (?-1688).

Огородок Маріи Богородицы / Антоній Радивиловський. – Київ: Друкарня Києво-Печерської лаври, 1676. – [28], 1128, [3] арк.; 2°.

ЗІ № 531 ; ПБЗ № 256 ; БК № 100.

  Читати книгу   

16.

Стародруки ; Кириличні стародруки

колекція кириличного друку, Кир.210 (прим. № 3760ст.)

Симеон Полоцький (1629-1680).

Вечеря душевная на праздники господскія, богородичны и святых нарочитых / Симеон Полоцький. – Москва: Верхня друкарня, 1683. – [1], 8, [1], 522, 2, 182 арк.; 2°.

Зернова № 362 ; ПБЗ № 292 ; БК № 383.

  Читати книгу     Ч. 1   Ч. 2 

17.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки

колекція кириличного друку, Кир.59 (прим. № 3609 ст.)

Радивиловський, Антоній (?-1688).

Венец Христов / Антоній Радивиловський. – Київ: Друкарня Києво-Печерської лаври, 1688. – [20], 544 арк.; 2°.

ЗІ № 645 ; ПБЗ № 302 ; БК № 111.

  Читати книгу   

18.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки

колекція кириличного друку, Кир.4493п (прим. № 16631ст.)

Транквіліон-Ставровецький, Кирило (?-1646).

Евангеліе учителное / Кирило Транквіліон-Ставровецький. – Могильов: Друкарня Богоявленського братства; Друкар М. Вощанка, 1697. – [6], 363, 180 арк.; 2°.

КБ № 182 ; ПБЗ немає ; БК № 210.

  Читати книгу     Ч. 1   Ч. 2 

Вощанка, М. (друкар)

На тит. арк. вказано помилкові відомості: Рохманів, 1619 р.

19.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки

колекція кириличного друку, Кир.469 (прим. № 4019ст.)

Максимович, Іоанн (1651-1714).

Феатрон, или позор нравоучителный / Іоанн Максимович. – Чернігів: Друкарня Троїцько-Іллінського монастиря, 1708. – [6], 424 арк. : іл.; 4°.

ЗІ № 838 ; Каменева № 51 ; ПБЗ № 404.

  Читати книгу   

Театрон

20.

Стародруки ; Кириличні стародруки ; Українські стародруки ; Друкарня Почаївського монастиря

колекція кириличного друку, Кир.2224п (прим. № 13960ст.)

Торжевський, Йосиф Т.

Образ примиренія грішнаго человіка с Богом / Й. Т. Торжевський. – 1-е вид. – Почаїв: Друкарня Успенського монастиря, 1756. – 114, [3] арк.; 4°.

ЗІ, № 1970 ; ПБЗ, № 718.

  Читати книгу   

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Історико-культурні фонди

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського