Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини

Нові надходження


Авторський колектив

Див. також  

Наукова електронна бібліотека


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"
Flash Player Для перегляду електронних книжок необхідно встановити
"Flash Player"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повний стислий
Пошуковий запит: <.>TPD=КИРИЛИЧНІ СТАРОДРУКИ<.>
Загальна кількість знайдених документів : 39
Представлено документи з 1 до 20
...
1.Богогласник [з нотами] : пісни благоговіиныя праздником господьским, богородичным и нарочитых святых..., к сим же нікоторым чудотворным иконам служащыя, таже различныя покаянныя и умилителныя содержащ. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1790. - [292] арк. ; 4°
2.Чин іерейскаго наставленія в пути вічныя жизни, болізнующих : с приложеніем подробнаго по всім заповідем о грісіх испытанія, вкупі же образ наставленія осужденых на смерть оузников. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1776. - [2], 96 арк. ; 8°
3.Чин діаконскаго служенія, в священнодійствіи божественныя літургіи : на вечерни же и утрени іерееви от Служебника собран. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1788. - [1], 35 арк. ; 8°
4.Гора Почаевская : стопою чудесні из нея истікающую чудодійственную воду имущею, и іконою чудотворною Пресвятыя Дівы Матере Божія Маріи почтена, всему міру ясна и явна. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1793. - 99 арк. ; 4°
5.[Ленкевич І.] [Книжиця для господарства] / [І. Ленкевич]. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1788. - 111 с. ; 8°
6.Кpаткоє на кpаткія вопpосы и отвіты способом катихісма Богословія : о тайнах цеpковных и ценсуpах собpаніє, на ексамен готовящимся потpебноє со отсыланіем к пpостpанному описанію тіх же таин в книзі наpеченной: Богословіе нpавоучителное. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, [1781]. - 20 арк. ; 4°
7.[Любович М.] Краткое потребнійших от грамматіческаго художества вещей собраніе... / [М. Любович]. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1773. - [30] арк. ; 8°
8.Народовіщаніе, или Слово к народу католіческому : чрез монахов чина святаго Василіа Великаго в провінціи Полской званію катихістіческому прилежащих в повіті Кременецком 1756 года проповіданое. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1768. - [9], 1 - 270, 71 - 119, 300 - 305 арк. ; 4°
9.Добриловський Ю. Науки парохіалнія на неділи и свята урочистыя цілого року : з Евангелїй подлуг обряду греческаго росположенных, з приданїем при конци науки при шлюбі, двох наук при погребенїи, и на Пятки святаго Великаго поста, о Страстех Христовых / Ю. Добриловський. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1792. - [12], 294 арк. ; 4°
10.Торжевський Й. Т. Образ примиренія грішнаго человіка с Богом / Й. Т. Торжевський. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1756. - 114, [3] арк. ; 4°
11.Басарабський Ф. Письмена, си єсть начатки догмато-нравоучительныя богословіи / Ф. Басарабський Том 1. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1771. - [25], 922, 2 арк. ; 4°
12.Величанія по вся дни в праздники господьскія, Богородицы и нарочитых святых : на оутрени по поліелеосах піваемая со Еваггеліами оутренными. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1774. - [1], 71 арк. ; 8°
13.Поученіе христіанское, си есть Катехизм вкратці собранный. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1790. - [40] арк. ; 8°
14.Сім'я слова Божія : на ниві сердец человіческих сіяннаго си єсть изряднійшая на неділи всего літа, и нікоторыя праздники поученія / от иноков Почаевскаго монастира из различних авторов давніиших же, и настоящо проповідавших, собранная, и простым языком, простійшаго ради иже по весех народа, сложенна. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1772. - [1]-[6], 1-272, 272-280, [1], 280, [1], 280, [1], 281-643 с. ; 2°
15.Тома Кемпійський О подражаніи Христа / Тома Кемпійський. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1764. - [10], 226, [1] арк ; 8°
16.Ольшавський М. М. Слово о святом между восточною и западною церковію соединеніи / М. М. Ольшавський. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1769. - 27 арк. ; 4°
17.Сім'я слова Божія : на ниві сердец человіческих сіяннаго, си єсть Изряднійшая на неділи всего літа поученія... с приложенїем и на Праздники / от иноков Почаевскаго монастира из различних авторов, давнійших же и настоящо проповідавших, прежде собранная. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1781. - [3], 242, [1], 233, 4 арк. ; 2°
18.Транквіліон-Ставровецький К. Зерцало Богословіи / К. Транквіліон-Ставровецький. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1790. - [12], 355 арк. ; 8°
19.Досифей Житіе блаженнаго отца нашего Іова Желіза : бывшаго игумена святыя чудотворныя общежителныя Лаври Почаевскїя / іеромонах Досифей. - Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, [1791]. - [16] арк. ; 8°
20.Апостол. - Львів : Друкарня Івана Федорова, 1574. - [16], 264, [2] арк. : іл. ; 2°
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Історико-культурні фонди

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського