Бази даних

Бібліографія Фонду Президентів України - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Україна у відгуках зарубіжної преси (1)
Пошуковий запит: (<.>A=БЄЛОВ$<.>+<.>A=ОЛЕКСАНДР$<.>+<.>A=ФЕДОРОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 25
Представлено документи з 1 до 20
...
1.


Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти [Текст] : зб. ст. за матеріалами міжнар. конф. / Національний ін-т стратегічних досліджень, Центр міжнародної безпеки та стратегічних студій ; голов. ред. О. Ф. Бєлов. - К. : ТОВ ВКФ "Сатсанга", 2001. - 224 с. - ISBN 966-554-037-8
2.


Національна безпека України, 1994-1996 рр. [Text] : наукова доповіль НІСД / Рада національної безпеки і оборони України, Національний ін-т стратегічних досліджень ; ред. О. Ф. Бєлов [та ін]. - К. : [б.в.], 1997. - 198 с. - ISBN 966-554-001-7
3.

Бисага, Ю. М..
Вибори президента: український та зарубіжний досвід [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Бисага [та ін.] ; Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. - Ужгород : Ліра, 2003. - 60 с. - (Бібліотека Громадського Форуму Закарпаття). - Бібліогр.: с. 53-58. - ISBN 966-95984-7-8
4.

Бисага, Ю. М..
Мала юридична енциклопедія з конституційного права [Текст] : словник-довідник / Ю. М. Бисага [та ін.] ; Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. - Ужгород : Ліра, 2003. - 148 с. - Бібліогр.: с. 145-146
5.

Бєлов, Д.М..
Порівняльно-правовий аналіз інституту президентства в Україні та Франції [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Д. Бєлов ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : [б.в.], 2005. - 20 с.
6.


Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. М. Бисага [та ін.] ; Ужгородський національний ун-т. Інститут держави і права країн Європи. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. - Ужгород : Ліра, 2007. - 370 с. - (Навчально-методична серія "Бібліотека успішного юриста")
7.

Бєлов, О.Ф..
Український тризуб: історія дослідження та історичний реконструкт [Текст] : монографія / О. Бєлов, Г. Шаповалов ; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К. ; Запоріжжя : Дике Поле, 2008. - 264 c. - Бібліогр.: с. 240-255
8.

Бєлова, М..
Президент про сьогодення: [Зустріч Президента України із журналістами] [Text] / М. Бєлова // Наша Україна. - 2006. - 18-24 квітня. - С. 2
9.

Бєлов, О..
Політичне планування: досвід десяти років української незалежності [Text] / О. Бєлов // Президент. - 2001. - : 6. - С. 110-111
10.

Заворухин, В.П..
Администрация Клинтона: научно-техническая политика и глобальная конкуренция [Text] / В. П. Заворухин, В. А. Федорович // США: Экономика, политика, идеология. - 1997. - : 9. - С. 23-36
11.

Олександров, В..
Обрана стратегія розвитку дає можливість зробити впевнений і оптимістичний погляд у майбутнє [Text] / В. Олександров // Орієнтир. - 2004. - : 3. - С. 3-6. - Л.Кучма
12.

Бєлов, Я.М..
Конституційно-правове регулювання виборів глави держави в країнах СНД (порівняльний аналіз) [Text] / Я. М. Бєлов // Життя і право. - 2004. - : 6. - С. 19-24
13.

Бисага, Ю.М..
Контрасигнація актів глави держави: Український та зарубіжний досвід [Text] / Ю. М. Бисага, Д. М. Бєлов // Правова держава. - 2006. - Вип. 17. - С. 136-140
14.

Горбулін, В. П.
Національна безпека: порядок денний для України [Текст] / В. П. Горбулін, О. Ф. Бєлов, О. В. Литвиненко. - К. : Стилос, 2009. - 126 іл. - ISBN 978-966-193-007-9
15.

Бєлов, Д. М.
Конституційно-правове регулювання інституту президента в Україні та Франції [Текст] : монографія / Д. М. Бєлов, Ю. М. Бисага. - Ужгород : [б. и.], 2007. - 216 с. - Б. ц.
16.

Бєлов, Олександр Федорович.
Історія Державного герба України [Текст] : наук.-метод. посіб. / О. Бєлов, Г. Шаповалов ; Укр. ін-т нац. пам'яті [та ін.]. - К. ; Запоріжжя : АА Тандем, 2011. - 92 с. : іл. - Бібліогр. в кінці глав. - Бібліогр.: с. 79-90. - 300 экз. - ISBN 978-966-488-079-1
До 20-ї річниці незалежності України.
17.

Бєлов, Д.
Конституційна реформа як наслідок формування нової парадигми конституціоналізму [Текст] / Д. Бєлов // Віче. - 2012. - №18. - С. 17-19
18.


Служба безпеки України: історія та сучасність [Текст] : до 20-ї річниці створення / [В. Г. Рокитський та ін.]. - К. : Корбуш [вид.], 2012. - 383 с. : кольор. іл. - 10 000 экз. - ISBN 978-966-2955-25-5
19.

"Верховенство права та правова держава", міжнародна науково-практична конференція (2014 ; Ужгород).
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава",16-17 травня 2014 р. [Текст] / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Ф-т європ. права та правознавства, Ін-т держави і права країн Європи, Центр законотворчості при юрид. ф-ті ; [редкол.: Бисага Ю. М. (голов. ред.) та ін.]. - Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2014. - 259 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 150 экз. - ISBN 978-617-7178-07-0 : 40.00 р.
20.

Бєлов, Д. М.
Реформа інституційної системи в Україні як наслідок формування нової парадигми конституціоналізму [Текст] / Д. М. Бєлов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. - 2014. - Вип. 29, Т. 1. - С. 61-65
...
 
Фонд Президентів України
Видання Фонду Президентів України
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського