Бази даних

Бібліографія Фонду Президентів України - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Пошуковий запит: <.>DP=201902$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 31
Представлено документи з 1 до 20
...
1.


"За Україну, За її Волю!". Історико-мистецкий альманах, 2018-2019 [Текст] = "For Ukraine, for its fredom!". Historical and artistic almanac, 2018-2019 / [Р. Яців та ін. ; пер. англ. Б. Горбовий] ; Львів. облдержадмін. [та ін.]. - Львів : Левада, 2018. - 129, [3] с. : іл. - Текст укр., англ. - Дод. тит. арк. англ. - ISBN 978-617-7527-53-3
Альм. присвяч: 100-річчю проголошення незалежності ЗУНР [1.11.1918], 100-річчю утворення Укр. Галиц. Армії, 100-річчю проголошення Акту Злуки Укр. Земель [22.01.2019].
2.

"Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень", міжнародна науково-практична конференція (2018 ; Херсон).
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень", 21-22 вересня 2018 р., м. Херсон [Текст] / Херсон. держ. ун-т, Соц.-психол. ф-т. - Херсон : Гельветика, 2018. - 103 с. - Текст укр. та рос. - Бібліогр. в кінці ст. - 100 экз. - ISBN 978-966-916-619-7
3.

Січевлюк, Людмила Валентинівна.
Нарис історії економічної думки України кінця XIX - початку XX ст. в особистостях [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Січевлюк, М. О. Гофман ; [наук. ред. І. Ф. Радіонова]. - Київ : Ун-т економіки та права "КРОК", 2018. - 255 с. : іл. - Бібліогр.: с. 251-255. - 500 экз. - ISBN 978-966-170-021-4
4.


Зовнішнє і внутрішнє становище України у 2017 році. Аналіз проблем і варіанти рішень [Текст] / [Нац. ін-т стратег. дослідж.] ; за ред. Володимира Горбуліна ; [редкол.: В. П. Горбулін, О. С. Власюк, О. М. Ляшенко]. - Харків : Фоліо, 2018. - 927 с. : табл., рис. - Бібліогр. в знесках. - 700 экз. - ISBN 976-966-03-8046-2
5.


Пріоритети допомоги ЄС Україні: взаємовигідний рух назустріч [Текст] : [аналіт. звіт] / [О. Бетлій та ін.] ; [Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій, Громад. Синергія, "Відродження", міжнар. фонд]. - Київ : Лопатіна О. О. [вид.], 2018. - 163 с. : табл. - Бібліогр. в знесках. - ISBN 978-617-7533-34-3
6.

Андрущенко, Віктор Петрович
Організоване суспільство [Текст] : [у 2 кн.] / Віктор Андрущенко ; [наук. ред. В. Савельєв]. - Київ : Знання України, 2018 - . - Назва на дод. тит. арк. : Організоване суспільство. Проблеми суспільної самоорганізації та інституалізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть. Досвід соціально-філософського аналізу. - ISBN 978-966-316-436-6.
Кн. 1 : Від мрії до дії. - 3-тє вид., випр. та допов. - 2018. - 659 с. : іл., рис., табл. - Бібліогр. в знесках. - 1000 экз. - ISBN 978-966-316-437-3
7.


Україна: шлях до консолідації суспільства [Текст] : нац. доп. / [О. Ф. Андрійко та ін. ; редкол.: С. І. Пирожков (керівник авт. кол.) та ін.] ; НАН України, Секція сусп. і гуманітар. наук, [Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса]. - Київ : НАН України, 2017. - 333, [2] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 экз. - ISBN 978-966-02-8527-9
8.

"Коломия та Покуття у вирі державотворення ЗУНР", всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 100-річчю української революції (2018 ; Коломия).
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Коломия та Покуття у вирі державотворення ЗУНР" (Коломия, 5 жовтня 2018 р.), присвяченої 100-річчю української революції [Текст] / Коломийс. навч.-наук. ін-т [та ін.] ; [упоряд.: Плекан Ю. В., Арсак М. М., Мандрусяк У. І.]. - Івано-Франківськ : НАІР, 2018. - 160 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст. - 100 экз.
9.

Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Нац. акад. наук України, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України, Наук. т-во ім. Шевченка. - Назва обкл. : ЕСУ. - ISBN 966-02-2074-X.
Т. 20 : Медична - Мікоян / Ін-т енцикл. дослідж. - Київ : [б. и.], 2018. - 688 с. - ISBN 978-966-02-8346-6
10.


Буковинському вічу - 100 років (1918 - 2018) [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури Чернівец. облдержадмін., Держ. архів Чернівец. обл., Чернівец. обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка ; [авт.-уклад.: І. Рудько, О. Гаврилюк ; ред. М. Довгань ; вебліограф. Г. Добровольська]. - Чернівці : Букрек, 2018. - 126 с. : іл., фот. - 200 экз.
11.

Рябинин, Евгений Вадимович.
Ближний Восток: проблемы региональной безопасности [Текст] : [монография] / Евгений Рябинин. - Нежин : Лысенко Н. М. [изд.], 2018. - 311 с. : табл. - Бібліогр.: с. 283-290. - 300 экз. - ISBN 978-617-640-386-9
12.

Зозуля, Євген Вікторович.
Історія вчень про державу і право [Текст] : навч. посіб. / [Є. В. Зозуля, О. С. Туренко, І. В. Іванов] ; Донец. юрид. ін-т, Каф. загальноправ. дисциплін. - Херсон : Олді-Плюс, 2018. - 307 с. : портр., табл. - Бібліогр. в кінці тем. - 300 экз. - ISBN 978-966-289-219-2
Авт. на тит. арк не зазнач.
13.

Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Нац. акад. наук України, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України, Наук. т-во ім. Шевченка. - Назва обкл. : ЕСУ. - ISBN 966-02-2074-X.
Т. 19 : Малиш - Медицина / Ін-т енцикл. дослідж. - Київ : [б. и.], 2018. - 688 с. - ISBN 978-966-02-8345-9
14.

Енциклопедія історії України [Текст]. - ISBN 966-00-0632-2.
Т. 1-10 (А) : Україна - українці, кн. 1. - Київ : Наукова думка, 2018. - 608 с. - ISBN 978-966-00-1676-7
15.


Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції [Текст] : матеріали доп., виступів і повідомл. учасників ІV-го Всеукр. круглого столу, 7 груд. 2018 р. / Львів. держ. ун-т внутр. справ, Каф. теорії та історії держави і права, конституц. та міжнар. права ; [уклад. Яремчук В. Д.]. - Львів : Бона, 2018. - 211 с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 50 экз. - ISBN 978-966-2626-88-9
16.

Алєксєєнко, Ірина Вікторівна.
Держава, суверенітет, національна безпека крізь призму глобалізації [Текст] / Алєксєєнко І. В., Курас А. І., Рябінін Є. В. ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Маріупол. держ. ун-т. - Ніжин : Лисеенко М. М. [вид.], 2018. - 303 с. : табл. - Бібліогр.: с. 296-299. - 300 экз. - ISBN 978-617-640-368-5
17.

Сергійчук, Володимир.
Соборна пам'ять України [Текст] : календар-альм., 2013 / Володимир Сергійчук. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2012. - 288 с. : іл., фот. - Бібліогр.: с. 287-288. - 1000 экз. - ISBN 978-966-2911-16-9
18.

Сергійчук, Володимир.
Соборна пам'ять України [Текст] : календар-альм., 2018 / Володимир Сергійчук. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2017. - 287 с. : іл., фот. - 500 экз. - ISBN 978-966-2911-88-6
19.

Сергійчук, Володимир.
Відродження українства, 1914 – 1922 [Текст] / Володимир Сергійчук. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2018. - 491, [1] с. - Текст укр. та рос. - 500 экз. - ISBN 978-966-2911-89-3
20.

Шмоткін, Олексій Вікторович.
Теорія держави і права в латинських юридичних аксіомах [Текст] : навч. посіб. / О. В. Шмоткін ; Нац. акад. Служби безпеки України. - Київ : Нац. акад. СБУ, 2018. - 156 с. : іл. - Бібліогр.: с. 151. - 300 экз.
...
 
Фонд Президентів України
Видання Фонду Президентів України
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського