Бази даних

Наукова електронна бібліотека - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Автореферати дисертацій (4)Реферативна база даних (33)Книжкові видання та компакт-диски (43)Журнали та продовжувані видання (4)
Пошуковий запит: (<.>U=Д220.12$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 3
Представлено документи з 1 до 3

   Тип видання:   наукове видання   
Категорія: Біологічні науки   
1.

Линник, П. Н.
Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах [Електронний ресурс] / П. Н. Линник, Б. И. Набиванец. - Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. - 269 с.

Рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Рассмотрены научные и практические основы методов изучения состояния ионов металлов в сложных по химическому составу средах - природных водах. Систематизируются и обсуждаются литературные данные о формах миграции и биологической активности ионов металлов, являющиеся естественными компонентами природных вод, а также некоторых загрязняющих веществ. Для гидрохимиков, гидробиологов и других специалистов в области охраны и рационального использования водных ресурсов. Для специалистов книга просто необходимая. Большой ее недостаток - мизерный тираж (750 экз.)+переиздание не предвидится.Кл.слова:
іон -- гідрохімія -- гідробіологія -- водні ресурси

   Тип видання:   підручник   
Категорія: Науки про Землю   
2.

Хільчевський, В. К.
Основи гідрохімії [Електронний ресурс] : підручник / В. К. Хільчевський, В. І. Осадчий, С. М. Курило. - Київ : Ніка-Центр, 2012. - 312 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 3.69 Мб


У підручнику викладено теоретичні основи гідрохімії, а також особливості регіональних і прикладних гідрохімічних досліджень з елементами гідроекології. Показано особливості хімічного складу різних типів природних вод, а також висвітлено питання радіоактивності гідросфери. Наведено характеристику методів аналітичних досліджень і узагальнення гідрохімічної інформації, оцінки якості води та заходів щодо охорони водних об’єктів від забруднення. Для студентів географічних та гідрометеорологічних факультетів університетів, фахівців у галузі використання і охорони водних ресурсів.Кл.слова:
природні води -- підземні води -- атмосферні опади -- водні об'єкти

   Тип видання:   навчальний посібник   
Категорія: Науки про Землю   
3.

Хільчевський, Валентин Кирилович.
Гідрохімія океанів і морів [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. К. Хільчевський ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський унiверситет", 2003. - 114 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 40.65 Мб


Викладено теоретичні та прикладні аспекти гідрохімії океанів і морів, розглянуто походження і баланс солей у Світовому океані, охарактеризовано основні групи хімічних речовин у морській воді. Висвітлено проблеми контролю забруднення та охорони морського середовища, питання міжнародної співпраці в цій галузі. Наведено гідрохімічну характеристику Чорного та Азовського морів.Кл.слова:
алохтонна речовина -- стехіометричні співвідношення -- силіцій -- штучна радіоактивність
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського