Бази даних

Наукова електронна бібліотека - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Віртуальна довідка (6)Автореферати дисертацій (11)Реферативна база даних (355)Книжкові видання та компакт-диски (217)Журнали та продовжувані видання (14)
Пошуковий запит: (<.>K=КРАЄЗНАВСТВО$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 63
Представлено документи з 1 до 20
...

   Тип видання:   наукове видання   
1.

Терський, Святослав.
Археологія доби Галицько-Волинської держави [Електронний ресурс] : здобутки Волинської археологічної експедиції Львівського історичного музею за 15 років діяльності (1986-2000) : каталог виставки / Святослав Терський ; Державний фонд фундаментальних досліджень, Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, Львівський історичний музей. - Л. : [Б. в.], 2002. - 108 с.. - (Серія "Археологічні збірки Галичини і Волині" ; вип. 1)

Рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


У виданні висвітлені здобутки Волинської археологічної експедиції за 1986-2000 рр. Серед найважливіших відкриттів - найдавніші оборонні украплення дитинця літописного Лучеська (10 ст.), посаду (12 ст.), передмістя Помостичі (14-17 ст.), комплекс житлової, господарської та культової дерев'яної забудов 13-16 ст., палац вельможі 14 ст. у Володимирі тощо.Кл.слова:
краєзнавство

   Тип видання:   енциклопедія   
Категорія: Науки про Землю   
2.


Энциклопедический словарь юного географа-краеведа [Електронний ресурс] / сост. Г. В. Карпов. - М. : Педагогика, 1981. - 384 с.

Рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Словарь предназначен школьникам среднего и старшего возраста — юным географам-краеведам, членам школьных краеведческих кружков, обществ охраны природы и всем тем, кто изучает природу и хозяйство своего края. Задача словаря — вооружить читателя не только теоретическими знаниями, но и привить учащимся любовь к природе своего края, бережному и хозяйственному ее использованию. Словарь может быть использован для профориентации учеников средней школы. Читатели найдут в словаре много практических советов, необходимых юному географу-краеведу: как подготовиться к походу, как разбить походный лагерь, как описать рельеф своего края, изучить его минералы и горные породы, измерить высоту снежного покрова, определить погоду по местным признакам, изучить промышленность своего края и др. Словарь иллюстрирован рисунками, картами, цветными фотографиями.Кл.слова:
географія -- топографія -- рідний край -- краєзнавство

   Тип видання:   наукове видання   
3.

Загоруйко, В.
По страницам истории Одессы и Одесщины [Електронний ресурс] / В. Загоруйко. - Вып. 1. - О. : Одесское областное издательство, 1957. - 156 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ
Кл.слова:
краєзнавство -- історична література -- регіон

   Тип видання:   підручник   
4.

Ястребовъ, Н. В.
Галиція накануне Великой Войны [Електронний ресурс] / Н. В. Ястребовъ. - Петроградъ : Типографія А.Э. Коллинсъ, 1915. - 159 с.

Рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Освещается политика Российской Империи в Восточной Галиции в годы Первой Мировой войны.Кл.слова:
краєзнавство -- перша світова війна

   Тип видання:   наукове видання   
5.

Мазурок, О.
Володимир Вернадський про Угорську Русь [Електронний ресурс] / О. Мазурок, П. Пеняк, М. Шевера. - Ужгород : [б. в.], 2003. - 96 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 7.26 Мб


У публiкацii узагальнено рукописнi i ранiше опублiкованi матерiали видатного вченого-природодослiдника i фiлософа, громадського i полiтичного дiяча, академiка В.I. Вернадського про Закарпаття. Книга розрахована на iсторикiв, краезнавцiв, етнографiв, всiх хто цiкавиться спадщиною В.I. Вернадського.Кл.слова:
краєзнавство -- історія краю

   Тип видання:   наукове видання   
6.

Скальковский, А.
Хронологическое обозрение Новороссийского края 1731-1823 [Електронний ресурс] : в 2 ч. / А. Скальковский. - О. : Городская типография, 1836

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ

Ч. 1 : с 1731 по 1796. - 290 с.


Хронологическое обозрение истории Новороссийского края 1731—1823. Часть I с 1731-го по 1796-й год. Составлено Аполлоном Скальковским, Коллежским Асессором, Кандидатом Прав, Членом Общества Сельского Хозяйства Южной России. Одесса. Печатано в Городской типографии. 1836. [посвящение гр. М. С. Воронцову].Кл.слова:
Новоросія -- краєзнавство

   Тип видання:   енциклопедія   
7.


Тернопільський енциклопедичний словник [Електронний ресурс] : у 4 т. / під ред. Г. Яворського. - Т. : ВАТ ТВПК "Збруч", 2004-2009

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ

Т.1 : А-Й. - 2004. - 696 с.

Т.2 : К-О. - 2005. - 706 с.

Т.3 : П-Я. - 2008. - 708 с.

Т.4 : Додатковий. - 2009. - 788 с.


“Тернопільський Енциклопедичний Словник” – перше в історії області видання, що подає про Тернопільщину систематизовану новітню інформацію з різних галузей: історії, географії, економіки, політики, освіти, науки, літератури, мистецтва, спорту тощо; містить відомості про визначних уродженців краю та відомих людей, які тут жили і творили. Видання буде корисним для науковців, педагогів, студентів і школярів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться минулим та сучасним реґіону.Кл.слова:
краєзнавство -- Україна -- Галичина

   Тип видання:   наукове видання   
8.

Бондар, М. М.
Минуле Канева та його околиць [Електронний ресурс] / М. М. Бондар. - К. : Вид-во Київського ун-ту, 1971. - 106 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Ка́нев (укр. Канів) — город областного подчинения в Черкасской области Украины, административный центр Каневского района (не входит в его состав). Основан в XI веке киевским князем Ярославом Мудрым.Кл.слова:
Україна -- давня історія -- первісне суспільство -- краєзнавство

   Тип видання:   наукове видання   
Категорія: Науки про Землю   
9.

Сумароков, П. И.
Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году: c историческим и топографическим описанием всех тех мест [Електронний ресурс] / П. И. Сумароков. - М. : Университетская типография у Ридигера и Клаудия, 1800. - 244 с.

Рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Сумароков (Павел Иванович, ум. 1846) — писатель, сенатор и член Российской академии. Его труды: «Черты Екатерины Великой» (СПб., 1819), «Прогулка за границу» (СПб., 1821), «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 г.» (М., 1800), «Досуги крымского судьи» (СПб., 1803—1805), «Зеленый корсет» (ком., СПб., 1805), «Модник» (ком., СПб., 1806), «Марфа Посадница» (драма, СПб., 1807), «Некоторые рассуждения о А. П. С. и начале российского театра» (СПб., 1806), «Орлы и скворцы» (притча, СПб., 1806). В 1799 году Павел Сумароков, совершая путешествие по Тавриде, вел творческий дневник. Это сочинение он посвятил племяннице Г.А. Потемкина Варваре Васильевне Голициной, благодаря стараниям которой книга «Путешествие по Крыму и Бесарабии» была напечатана уже в следующем году. Это было первое опубликованное произведение начинающего писателя. На полуострове не было такого уголка, куда бы не проник путешественник, хотя делать это было порой нелегко и опасно. Человека, живущего в северном городе Петербурге, где краски природы и архитектуры сдержаны, поразило буйство и разнообразие растительности Крыма.Кл.слова:
Україна -- мандрівник -- краєзнавство -- подорож

   Тип видання:   науково-популярне видання   
10.

Гайдук, В. А.
Юз і Юзівка [Електронний ресурс] / В. А. Гайдук, В. Г. Ляшенко. - Донецьк : Кардинал, 2000. - 320 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ
Кл.слова:
Донецьк -- краєзнавство

   Тип видання:   наукове видання   
11.

Репан, О.
Палімпсест [Електронний ресурс] : поселення XVI-XVIII ст. в історії Дніпропетровська / О. Репан, В. Старостін, О. Харлан. - К. : Українські пропілеї, 2007. - 269 с.

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Літочислення Дніпропетровська викликає жваві суперечки в історіографії. Для пересічного мешканця все просто — місто виникло в 1776 р. Початок саме такому стереотипу масової свідомості поклало гучне святкування 200-річчя Дніпропетровська у 1976 р. Ця дата є дотепер актуальною як для офіційних органів влади, так і для офіційної історії міста. Теза про те, що місто виникло наприкінці XVIII ст. як принципово новий об’єкт, не пов’язаний з історією попередніх населених пунктів, утвердилася вже з ХІХ ст. Офіційна історіографія дореволюційної доби робила акцент передусім на акції урочистого закладення Преображенського собору у 1787 році, згадуючи при цьому і про невдалий досвід розміщення Катеринослава на р. Кільчень. В книзі розглядають "іншу, справжню історію міста", яка є наслідком не упередженого погляду на факти.Кл.слова:
краєзнавство -- поселення -- місто

   Тип видання:   зб. статей   
12.


Поділля [Електронний ресурс]. - К. : Доля, 1994. - 504 с.

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Історики, етнографи, мистецтвознавці, що присвятили багато років дослідженню Поділля, розповідають про його історію, про те, хто і коли заселив цю землю, як обробляв її, як і що будували на ній, які страви варили, у що вбиралися, з ким торгували і яким товаром. Книга зацікавить усіх патріотів України, сприятиме національному, духовному і культурному відродженню нашого народу.Кл.слова:
краєзнавство -- українська земля -- дослідження

   Тип видання:   довідник   
13.

Верещагинъ, А. В.
Старый Львовъ [Електронний ресурс] / А. В. Верещагинъ. - Петроградъ : [б. в.], 1915. - 142 с.

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


В работе даны историческое описание Львова начала XX в. и иллюстрации художественных достопримечательностей города.Кл.слова:
Львів -- краєзнавство

   Тип видання:   підручник   
Категорія: Науки про Землю   
14.


По родному краю [Електронний ресурс] : учебник географии / сост.: А. Маркуш, М. Шпицер. - Ужгород : Книгопечатня "Свобода", 1926. - 80 с.

Рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ
Кл.слова:
краєзнавство -- держава

   Тип видання:   довідник   
15.


Краткій хронологическій очеркъ исторіи города Смоленска [Електронний ресурс]. - Смоленскъ : Смоленский Губернский Статистический Комитет, 1888. - 99 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Хронологический очерк истории города Смоленска (достопримечательности, учебные заведения, благотворительные и общественные учреждения).Кл.слова:
пам'ятка -- краєзнавство

   Тип видання:   наукове видання   
16.

Колоколов, И.
Очерк истории села Капшина Калязинского уезда Тверской епархии и существовавшего прежде на месте его Капшина Знаменского монастыря [Електронний ресурс] / И. Колоколов. - Калязин : Типография Н.И. Семиустова, 1900. - 143 с.

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Село Капшино возникло на левом берегу реки Нерль в устье речки Капша в период заселения этой местности угро-финскими племенами весь и меря. Укрепилось село и превратилось в крепость в период княжеских усобиц Х1-ХП в. Необходимость укрепления западных границ Ростово-Суздальского княжества вынуждала князей возводить крепости в устьях рек Нерли, Хотчи, Дубны, чтобы не допустить проникновение с запада новгородцев внутрь ростово-суздальской земли. В числе крепостей, воздвигнутых в XIII в., крепость Константин в устье реки Нерли Юрием Долгоруким в 1134 г. Им же была основана крепость Константин недалеко от устья р.Жабни. Крепость Капшин возникла на берегу р. Нерли с той же целью. И неслучайно на берегах Волги, Нерли, Хотчи, Дубны происходили ожесточенные сражения между княжескими противниками. Не раз, не два поселения, крепости, христианские храмы сжигались дотла, уничтожались (1149 г., 1181 г., 1216г., 1237-38 г., 1372 г.). Только присоединение земель по правому берегу Волги к Тверскому (1399 г.), а затем к Московскому княжеству (1485 г.) положило конец набегам и опустошениям многострадальной Калязинской земли. Возникновение монастыря в с. Капшино, возможно, относится ко времени правления московского князя Василия Дмитриевича (1389-1425 г.), как считает автор "Очерка" истории села Капшина" (1900 г.) Иоанн Колоколов. Причем автор очерка со всей определенностью утверждает, что монастырь в с. Капшине существовал еще при царствовании Ивана IV Грозного. В Кашинской Писцовой книге за 1628-1629 гг. записано: в монастыре значится три храма: соборный храм знамения Честного Животворящего Креста Господня, теплый с трапезою во имя Покрова Пресвятой Богородицы и малый над-вратный - во имя Святителя Николая. И.Колоколов предполагает существование еще одного храма препод.Макария. В вотчине Капшина монастыря имелось 18 деревень, 45 пустошей, в них 5 дворов служных, 2 двора детенышевых, двор оброчный, 26 дворов крестьянских, 15 дворов бобыльских, пашни, пере-мога и лесам поросло 549 четей (823дес.)5, чистового леса 38 десятин. В 1710 году территория Знаменского Капшин монастыря имела следующий вид: ограда деревянная - передняя стена — 53 сажени (112,89 м), западная стена по берегу р.Капши 41 саж. (87,33 м), стена по берегу р.Нерли 61 саж. (ок. 130 м), восточная стена 34 саж. (72,42 м). Церкви монастыря: церковь Знамения Честного и Животворящего креста Господня деревянная с папертью, крыта тесом. Содержание монастыря в 1710 году следующее: кроме сельскохозяйственных доходов с владений, монастырь имел сбор с арендных земель, мельницы, оброк с хлебопашцев, собиравшийся натурой и деньгами. В 1710 году монастырь собирал оброки и плату за аренду с деревень Купрово (4 руб. 16 алтын 4 деньги), Бельская 4 руб., Теленина 13 алтын 12 деньги, Подмохово45 алтын, Подтесово 1,5 руб., Кочережки 2 руб., Залтына 2 деньги и т. д. Однако и монастырь вносил государственные платежи деньгами, нес ямские повинности, на покупку хлеба работникам, плата с каждого двора деньгами и провиантом. Война со Швецией и Турцией требовали все новые и новые платежи. По указу Екатерины II в 1764 году Знаменский Капшин монастырь был упразднен и превращен в приход. В конце XVIII века с.Капшино увеличилось за счет крестьян малых деревень (не менее 5 дворов). В конце XIX в. в с. Капшино церковь Знаменская, построена в 1830 году, распространена в 1858 г., каменная, престолов 5: в холодном Знамение креста Господня, Покрова Пресвятой Богородицы и Святителя Николая; в теплом - Святого пророка Илии и преподобного Макария Калязинского. Всего в приходе 335 дворов, 1105 мужчин, 1243 женщин. Число прихожан по состоянию на 1915год-2105-2405 человек. В настоящее время церковь в с. Капшино не сохранилась. Остались руины церковной колокольни, которая вряд ли подлежит восстановлению.Кл.слова:
Русь -- археологія -- краєзнавство

   Тип видання:   зб. статей   
17.


Воронежский юбилейный сборник в память трехсотлетия г. Воронежа [Електронний ресурс]. - Воронеж : Губернский статистический комитет, 1886


 Джерело інформації

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ

Т. 2. - 726 с.


Воронежский Юбилейный Сборник в память трехсотлетия города Воронежа. - Составлен и издан губернским статистическим комитетом и представляет доказательство значительного развития местной умственной жизни. Труды по истории и этнографии, главным образом Л. Б. Вейнберга, М. А. Веневитинова и Н. В. Воскресенского, представляют большой интерес и должны послужить источником для истории нашей провинции. Сборник издан в 1886 г. в 2 томахКл.слова:
краєзнавство -- Росія -- місто

   Тип видання:   наукове видання   
18.

Коробейников, А. В.
Баллистика стрел по данным археологии: введение в проблемную область [Електронний ресурс] / А. В. Коробейников, Н. В. Митюков. - Ижевск : Изд-во НОУ КИТ, 2007. - 140 с.

Рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Книга очерчивает круг проблем в области исторической баллистики стрел, описывает алгоритмы исследовательских задач в этой области и знакомит читателя с некоторыми результатами, которые иллюстрируют возможности междисциплинарного подхода.Кл.слова:
краєзнавство -- моделювання історичне -- балістика

   Тип видання:   бібліографія   
19.


Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року [Електронний ресурс] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик : у 3 т., 14 кн. / уклад. Н.А. Дехтярьова. - К. : Інститут історії України НАН України, 2010

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ

Т. 2, Кн. 9 : Наукові товариства. Культурно-мистецькі установи: музеї, виставки, колекції. - 201 с.

Т. 2, Кн. 10 : Демографія. Етнічні спільноти у Києві. - 105 с.

Т. 3, Кн. 12 : Архіви. Бібліотеки. Бібліографічні посібники. Історіографія. - 106 с.

Т. 3, Кн. 13 : Зведений іменний покажчик. - 172 с.

Т. 3, Кн. 14 : Зведений покажчик назв книг та статей. - 109 с.


Покажчик вміщує полімовні бібліографічні відомості про книжкові та періодичні видання, що вийшли на терені України і за її межами, та висвітлюють наукових товариств та культурно-мистецьких установ м. Києва. Видання адресовано науковцям, релігіознавцям, служителям храмів різних конфесій, історикам, архітекторам, краєзнавцям, вчителям, студентам та усім, хто цікавиться проблемами історії та культури міста Києва.Кл.слова:
урбаністика -- краєзнавство -- культурне середовище

   Тип видання:   підручник   
20.


A Laboratory of Transnational History. Ukraine and Recent Ukrainian Historiography [Electronic resource] / ed. G. Kasianov, P. Ther. - Budapest : Central European University Share Company, 2007. - 310 p.
Переклад назви: Лабораторія транснаціональної історії. Україна і остання українська історіографія

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


For almost half a century, Ukrainian history did not exist in Ukraine as an independent field of scholarly research or as a subject of instruction. After the Second World War, the “history of the Ukrainian SSR” was established as a regional subunit of the “History of the USSR.” Outside Ukraine, its history was a subject of scholarly research and ideological interpretation in diaspora historiography and in a few small universitylevel institutions that generally found themselves on the margins of the academic world. After 1991, public demand for accounts of Ukrainian history arose in Ukraine and abroad: in both cases, the motives were purely pragmatic and instrumental. In Ukraine, the overriding concern was to legitimize the state in ideological and “scholarly” terms and provide for the civic education of the nation, which took the form of “creating Ukrainians.” Beyond the borders of the new state, interest in its history was inspired by efforts to understand and explain the current situation: thus, most Western research on Ukraine concentrates on studies in politics, international affairs, economics, and sociology, while historical works are generally either popular outlines or highly specialized investigations.Кл.слова:
краєзнавство -- географія
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського