Бази даних

Наукова електронна бібліотека - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Автореферати дисертацій (1)Реферативна база даних (65)Книжкові видання та компакт-диски (80)Журнали та продовжувані видання (4)
Пошуковий запит: (<.>A=ХІЛЬЧЕВСЬКИЙ$<.>+<.>A=ВАЛЕНТИН$<.>+<.>A=КИРИЛОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 26
Представлено документи з 1 до 20
...

   Тип видання:   наукове видання   
1.

Валентинов, Б. Г.
Секреты китайской народной медицины [Електронний ресурс] / Б. Г. Валентинов, Э. М. Наумова. - М. : Мир книги, 2007. - 256 с.

Рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Известно, что в Китае лечение неразрывно связано с принципами здорового питания, а китайская кухня является одной из самых популярных в мире не только из-за вкусовых качеств, но и благодаря ее оздоровительному воздействию на организм. Эта книга даёт представление об одном из наиболее интересных направлений традиционной китайской медицины — здоровом и лечебном питании. В ней описываются различные подходы к питанию для здоровых и больных людей в зависимости от времени года, лечебных свойств пищевых продуктов, а также от природных особенностей организма человека. Особого внимания заслуживает раздел, описывающий рецепты «пищевых» лекарств и полезных блюд традиционной китайской медицины, которые можно приготовить из имеющихся практически в каждой семье продуктов.Кл.слова:
лікування -- профілактика -- рецепт

   Тип видання:   монографія   
Категорія: Науки про Землю   
2.


Гідроекологічний стан басейну річки Рось [Електронний ресурс] / В. К. Хільчевський [та ін.]. - Київ : Ніка-Центр, 2009. - 116 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 1.54 Мб


В монографії розглядається комплекс питань, присвячених вивченню сучасного гідроекологічного стану басейну річки Рось. Зокрема, проаналізовано природні умови басейну та рівень антропогенного навантаження на його водні ресурси. Оцінено обсяги і динаміку водокористування в басейні, особливості гідрологічного і гідрохімічного режимів річки. Досліджено причини зміни кисневого режиму та погіршення якості води Росі в останні роки. Запропоновано шляхи поліпшення гідроекологічного стану басейну р. Рось.Кл.слова:
гідрологічний режим -- річковий сток -- структура водокористування -- гідроекологічний стан

   Тип видання:   монографія   
Категорія: Науки про Землю   
3.

Хільчевський, В. К.
Гідрохімічний режим та якість води Інгульця в умовах техногенезу [Електронний ресурс] / В. К. Хільчевський, Р. Л. Кравчинський, О. В. Чунарьов. - Київ : Ніка-Центр, 2012. - 180 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 15.17 Мб


В монографії висвітлено результати гідрохімічних досліджень в басейні р. Інгулець, на території якого розташовані найбільші в Україні гірничо-збагачувальні комбінати Кривбасу. Дослідження виконано на основі матеріалів багаторічних спостережень гідрометслужби України (починаючи з 1988 р.), моніторингових даних Інституту геологічних наук НАН України із залученням водогосподарської інформації Держводагентства України. Виділено п’ять гідроекологічних районів у басейні Інгульця з різним ступенем антропогенного навантаження на якість поверхневих вод: Верхньоінгулецький, Середньоінгулецький, Нижньоінгулецький, Саксагань-Жовтоводський, Висунь-Боковий. В роботі надалі розвиваються основи гідрохімії регіональних басейнових систем, які започатковані в монографіях В.К. Хільчевського та його учнів, присвячених басейну Західного Бугу (2006), Дніпра (2007), Південного Бугу (2009), Росі (2009), Горині (2011).Кл.слова:
геоморфологія річкового басейну -- стік хімічних речовин -- мінералізація води

   Тип видання:   навчальний посібник   
Категорія: Науки про Землю   
4.


Гідрохімія річок Лівобережного лісостепу України [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. К. Хільчевський [та ін.]. - Київ : Ніка-центр, 2014. - 230 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 8.95 Мб


У навчальному посібнику викладено умови формування хімічного складу річкових вод, методи його дослідження на прикладі річок Лівобережного лісостепу України, охарактеризовано гідрохімічний режим та виконана оцінка води цих річок. Для студентів географічних, гідрометеорологічних та гідромеліоративних факультетів університетів, фахівців у галузі використання та охорони вод.Кл.слова:
хімічний склад природних вод -- водокористування -- гідрохімічний режим -- мінералізація води

   Тип видання:   підручник   
Категорія: Науки про Землю   
5.

Хільчевський, В. К.
Основи гідрохімії [Електронний ресурс] : підручник / В. К. Хільчевський, В. І. Осадчий, С. М. Курило. - Київ : Ніка-Центр, 2012. - 312 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 3.69 Мб


У підручнику викладено теоретичні основи гідрохімії, а також особливості регіональних і прикладних гідрохімічних досліджень з елементами гідроекології. Показано особливості хімічного складу різних типів природних вод, а також висвітлено питання радіоактивності гідросфери. Наведено характеристику методів аналітичних досліджень і узагальнення гідрохімічної інформації, оцінки якості води та заходів щодо охорони водних об’єктів від забруднення. Для студентів географічних та гідрометеорологічних факультетів університетів, фахівців у галузі використання і охорони водних ресурсів.Кл.слова:
природні води -- підземні води -- атмосферні опади -- водні об'єкти

   Тип видання:   монографія   
Категорія: Науки про Землю   
6.


Водні ресурси та якість річкових вод басейну Південного Бугу [Електронний ресурс] / В. К. Хільчевський [та ін.]. - Київ : Ніка-Центр, 2009. - 184 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 4.07 Мб


У монографії розглядаються питання загального впливу господарської діяльності на водні ресурси Південного Бугу, окремо – Південно-Українського енергокомплексу. Охарактеризовано гідрологічний та гідрохімічний режими річок басейну, антропогенна складова їх іонного стоку. Наведена екологічна оцінка якості вод.Кл.слова:
гідрогеологія -- гідрохімічний режим -- іонний стік -- мінералізація води

   Тип видання:   монографія   
Категорія: Науки про Землю   
7.


Гідроекологічний стан басейну Горині в районі Хмельницької АЕС [Електронний ресурс] / В. К. Хільчевський [та ін.]. - Київ : Ніка-Центр, 2011. - 176 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 1.33 Мб


У монографії досліджені питання динаміки елементів водно-теплового балансу басейну ріки Горині (атмосферні опади, температура повітря, водний стік), впливу загальної господарської діяльності та Хмельницької АЕС на кількісні та якісні показники водних ресурсів р. Горинь.Кл.слова:
річкова система -- річковий стік -- водно-тепловий баланс

   Тип видання:   законодавчі матеріали   
Категорія: Науки про Землю   
8.


Терміни та визначення водних Директив Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. К. Хільчевський [та ін.]. - Київ : Інтерсервіс, 2015. - 32 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 1.48 Мб


Наведено переклад термінів та їх визначень з Директив Європейського Союзу, які стосуються якості води та управління водними ресурсами. Знання, розуміння та вживання термінології Директив ЄС має забезпечити більш ефективну імплементацію положень директив, покращення комунікації, особливо в рамках співпраці у cпільних з ЄС транскордонних річкових басейнах.Кл.слова:
водна політика -- екологічна політика -- якість води -- стічні води

   Тип видання:   довідник   
Категорія: Науки про Землю   
9.


Водний фонд України. Штучні водойми — водосховища і ставки [Електронний ресурс] : довідник / В. К. Хільчевський [та ін.]. - Київ : Інтерпрес, 2014. - 164 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 3.88 Мб


У довіднику систематизовано і узагальнено дані про штучні водойми — водосховища і ставки та їх розташування в межах основних районів річкових басейнів і територіально-адміністративних утворень України — АР Крим, областей (адміністративних районів та міст обласного підпорядкування), міст зі спеціальним статусом — Києва та Севастополя.Кл.слова:
гідрологія -- інженерна гідрологія -- охорона вод

   Тип видання:   наукове видання   
Категорія: Науки про Землю   
10.


Гідрохімічний режим та якість поверхневих вод басейну Дністра на території України [Електронний ресурс] / В. К. Хільчевський [та ін.]. - Київ : Ніка-Центр, 2013. - 256 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 9.36 Мб


Охарактеризовано гідрохімічний режим та якість води річок транскордонного басейну Дністра (в межах України) за період 1994-2009 рр. під час весняної повені, літньої межені, літньо-осінніх паводків та зимової межені. Використано дані гідрометслужби України за 40 пунктами спостережень. Показано відмінності у формуванні гідрологічного і гідрохімічного режиму в гірській та рівнинній частині басейну, деяких приток (зокрема, р. Тисмениця).Кл.слова:
гідрогеологія -- гідрохімічний режим -- якість води

   Тип видання:   підручник   
Категорія: Будівництво   
11.

Хільчевський, В. К.
Водопостачання і водовідведення: гідроекологічні аспекти [Електронний ресурс] : підручник / В. К. Хільчевський ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 1999. - 320 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 21.44 Мб


У підручнику показано роль компонентів хімічного складу води у процесах життєдіяльності людського організму, охарактеризовано проблеми водозабезпечення та водокористування у світі та в Україні, висвітлено основні технологічні аспекти систем водопостачання і очистки стічних вод, питання гідроекологічної експертизи проектів цих систем і поточного нагляду за їх функціонуванням, наведено методики розрахунку умов скидання стічних вод у водні об'єкти та оцінки забруднення природних вод.Кл.слова:
водогін -- каналізація -- очистка природних вод -- санітарний нагляд -- стічні води

   Тип видання:   навчальний посібник   
Категорія: Науки про Землю   
12.


Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. К. Хільчевський [та ін.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2015. - 154 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 1.45 Мб


Викладено основні принципи управління водними ресурсами в країнах Європейського Союзу, США, в Україні та інших країнах. Розглянуто основні джерела забруднення природних вод, питання управління охороною вод. Охарактеризовано комплексну оцінку якості поверхневих вод і принципи екологічного нормування в галузі водокористування. Для студентів географічних факультетів університетів.Кл.слова:
водні ресурси -- водоохоронна політика -- стічні води -- екологічне нормування

   Тип видання:   навчальний посібник   
Категорія: Науки про Землю   
13.


Польові та лабораторні дослідження хімічного складу води річки Рось [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. К. Хільчевський [та ін.]. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2012. - 144 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 1.92 Мб


Охарактеризовано загальні умови формування хімічного складу води р. Рось, загальні риси гідрохімічного режиму річки, особливо в районі Богуславського гідролого-гідрохімічного стаціонару Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладено основні види польових гідрохімічних робіт на різних водних об'єктах (річкові й підземні води, атмосферні опади). Наведено методику хімічного аналізу природних вод, подано інтерпретацію отриманих даних. Для студентів географічного факультету.Кл.слова:
гідрохімічний режим -- водопостачання -- водовідведення

   Тип видання:   монографія   
Категорія: Науки про Землю   
14.

Шерстюк, Наталія Петрівна.
Особливості гідрохімічних процесів у техногенних та природних водних об’єктах Кривбасу [Електронний ресурс] : монографія / Н. П. Шерстюк, В. К. Хільчевський. - Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2012. - 263 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 9.29 Мб


Монографія присвячена питанням, пов’язаним з особливостями розвитку гідрохімічних процесів у водних об’єктах в умовах видобутку та збагачення залізної руди (на прикладі Кривбасу). Результати базуються на гідрохімічних спостереженнях у межах локального моніторингу, що проводився Криворізькою геолого-гідрогеологічною партією з 1978 р. та дослідженнях, що виконувалися в Науково-дослідному інституті геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара з 1997 р. Охарактеризовано особливості хімічного складу води у водоймах хвостосховищ, ставку-накопичувачу шахтних вод, ставках Кривбасу та річках Саксагань та Інгулець. Показано особливості гідрохімічних процесів у техногенних та природних водних об’єктах. Складено ймовірнісний прогноз хімічного складу води у річках Саксагань та Інгулець в умовах стаціонарності гідрохімічних процесів. Запропоновано засади формування системи гідрохімічного моніторингу на базі постійнодіючої гідрохімічної моделі.Кл.слова:
гідрогеологія -- штучні водойми -- гідрохімічні процеси

   Тип видання:   навчальний посібник   
Категорія: Науки про Землю   
15.


Відходи виробництва і споживання та їх вплив на грунти і природні води [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. М. Савицький [та ін.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. - 152 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 2.91 Мб


Викладено основні відомості про утворення, накопичення та зберігання відходів виробництва і споживання промислового і комунально-побутового походження, їх специфічні властивості, вплив на різні компоненти довкілля, функціонування екосистем, здоров’я населення. Наведено дані про динаміку обсягів утворення зазначених відходів за останні десятиріччя, висвітлено проблеми їх утилізації та використання як вторинної сировини, методи запобігання негативному впливу на земельні та водні ресурси. Розглянуто пріоритетні правові та нормативні документи, що регламентують діяльність загальнодержавних та інших спеціалізованих структур у сфері поводження з відходами.Кл.слова:
рудничні води -- шахтні води -- стічні води -- охорона природи

   Тип видання:   монографія   
Категорія: Науки про Землю   
16.


Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра [Електронний ресурс] / В. К. Хільчевський [та ін.]. - Київ : Ніка-Центр, 2007. - 184 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 19.38 Мб


У монографії розглядаються закономірності просторового і часового розподілу гідролого-гідрохімічних характеристик мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України). Виявлені загальні тенденції у формуванні мінімальних середньомісячних та мінімальних середньодобових витрат різної забезпеченості і хімічного складу річкових вод та певні відмінності, характерні для окремих річок, які обумовлені взаємодією комплексу фізико-географічних, гідрогеологічних та антропогенних чинників. Визначена антропогенна складова іонного стоку, досліджено трансформацію хімічного типу річкових вод за останні десятиріччя. Досліджені сучасні зміни мінімального стоку річок басейну під впливом кліматичних змін. За гідролого-гідрохімічними показниками мінімального стоку проведено районування території басейну Дніпра у межах України.Кл.слова:
гідрогеологія -- гідрохімічний режим -- якість води

   Тип видання:   монографія   
Категорія: Науки про Землю   
17.

Забокрицька, М. Р.
Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України [Електронний ресурс] / М. Р. Забокрицька, В. К. Хільчевський, А. П. Манченко. - Київ : Ніка-Центр, 2006. - 184 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 10.39 Мб


У монографії розглядається комплекс питань, присвячених вивченню зако­номірностей формування хімічного складу води, гідрохімічного режиму та стоку хімічних речовин річок басейну Західного Бугу. Подано результати розрахунку іонного стоку з української та польської частин басейну. Висвітлено особливості часової та просторової динаміки якості річкових вод басейну. Охарактеризовано стан ведення національного та транскордонного моніторингу.Кл.слова:
гідрогеологія -- річковий стік -- якість води

   Тип видання:   підручник   
Категорія: Науки про Землю   
18.


Загальна гідрологія [Електронний ресурс] : підручник / за ред. В. К. Хільчевського, О. Г. Ободовського ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. - 400 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 8.28 Мб


Охарактеризовано предмет і об’єкт гідрології – науки про гідросферу, методи гідрологічних досліджень, роль і значення води у природних процесах та життєдіяльності людини, основні фізичні властивості та хімічний склад природних вод, розподіл води на земній кулі та її кругообіг. Розглянуто гідрологічні процеси, характерні для водних об’єктів суші – річок, озер, водосховищ, боліт, льодовиків і підземних вод, а також пи-тання гідрології моря. Завершальний розділ присвячено характеристиці водних ресурсів України, їх використанню, управлінню та охороні. Розраховано на студентів географічних спеціальностей університетів, а також гідрометеорологічних, геологічних, водогосподарських спеціальностей вищих навчальних закладів.Кл.слова:
ріки -- озера -- льодовики -- гідробіологія

   Тип видання:   навчальний посібник   
19.

Хільчевський, Валентин Кирилович.
Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. Л. Кравчинський ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. - 192 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 2.11 Мб


Викладено основні принципи стандартизації у сфері охорони навколишнього природного середовища (якість води, ґрунтів, запобігання впливу відходів на довкілля), основні відомості про утворення та накопичення промислових і побутових відходів, можливий вплив на різні компоненти довкілля (природні води, ґрунти). Розглянуто пріоритетні нормативні документи, що регламентують діяльність у сфері поводження з відходами, направлену на охорону навколишнього природного середовища.Кл.слова:
екологічні стандарти -- стічні води -- гідробіологія

   Тип видання:   довідник   
Категорія: Науки про Землю   
20.


Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи [Електронний ресурс] : довідник / за ред. В. К. Хільчевського. - Київ : Ніка-Центр, 2004. - 176 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 6.08 Мб


У довіднику наведено біографічні дані та наукові й практичні здобутки провідних українських гідрологів, гідрохіміків та гідроекологів.Кл.слова:
водне господарство -- біографістика -- наукометрія
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського