Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (8)Журнали та продовжувані видання (2)
Пошуковий запит: (<.>A=УЛИЦЬК$<.>+<.>A=ОЛЕГ$<.>+<.>A=АНДРІЙОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 21
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС55154

Олег, Игорь Евгеньевич.
Экологическая роль физических свойств лесных почв степного Приднепровья (лесорастительные условия, генезис, типология) [Текст] : дис... канд. биол. наук: 03.00.16 / Олег Игорь Евгеньевич ; Днепропетровский гос. ун-т. - Днепропетровск, 1996. - 249 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Гірнича справа   
2.
РА309405

Улицький, Олег Андрійович.
Прогноз активізації деформацій гірничого масиву над старими гірничими роботами при затопленні шахт [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.11 / Улицький Олег Андрійович ; НАН України, Від-ня фіз.-техн. гірн. проблем Донец. фіз.-техн. ін-ту ім. О.О.Галкіна. - Донецьк, 2000. - 20 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
РА295175

Олег, Ігор Євгенійович.
Екологічна роль фізичних властивостей лісових грунтів степового Придніпров'я (лісорослинні умови, генезис, типологія) [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / Олег Ігор Євгенійович ; Дніпропетровський держ. ун-т. - Дніпропетровськ, 1996. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
4.
Р80925

Улицький, Йосиф.
Внутрішня одіссея [Текст] : релігійні популярно- дидактичні дослідження- мініатюри / Й. Улицький. - Львів : Монастир Монахів Студійського Уставу : Свічадо, 1996. - 48 с. - ISBN 966-561-017-1

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Науки про Землю   
5.
ВА602432

Масляк, Петро Олексійович.
Географія України [Text] : пробний підруч. для 8- 9 кл. серед. шк. / П. О. Масляк, П. Г. Шищенко ; пер. Я. Андрійович, А. Андрійович. - Л. : Світ, 2000. - 430 с.: іл. - Альтернативное название : Ukrajna foldrajza: Kiserleti tankonyv a kozepiskolak 8-9. Osztalya szamara /Maszljak, P.O., Siscsenko P.H. - ISBN 966-603-008-Х. - ISBN 5-7707-8655-8
Текст угор. мовою. - Опис зроблено по перекладу.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ВА608858


Научно-методическое пособие для изучения курса Гражданского процессуального права в связи с изменениями и дополнениями в ГПК РСФСР (ФЗ от 7 августа 2000 г.) [Текст] : для студентов всех форм обучения / Т. В. Докучаева [и др.] ; отв. ред. М. С. Шакарян ; Московская гос. юридическая академия, Первый Московский юридический ин-т. - М. : [б.и.], 2000.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ВА613296


Исполнительное производство [Текст] : практикум для старших судебных приставов: Учеб. пособие / Л. В. Белоусов [и др.] ; ред. В. В. Ярков ; "Содействие Службе судебных приставов" (IRIS) Проект Агентства США по международному развитию. - М. : Статут, 2000. - 301 с. - ISBN 5-8354-0064-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ВА618385


Основи правознавства [Text] : пробний підручник для 9 кл. серед. загальноосвіт. школи України з угор. мовою навчання / пер. Я. Андрійович, А. Андрійович ; ред. І. Б. Усенко. - Л. : Світ, 2001. - 416 с.: іл. - ISBN 966-603-162-0 (угор.). - ISBN 966-569-125-2 (укр.)
Описано за перекладом.- Текст угор. мовою.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
9.
ВА652969

Улицький, Йосиф (о. митрат).
Духовна Енеїда [Текст] : зібрані статті / Й. (. Улицький. - Л. : Монастир Свято-Іванівська Лавра ; Л. : Видавничий відділ "Свічадо", 2004. - 67 с. - ISBN 966-561-342-1

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ВА689765

Любий, Євген Михайлович.
Азбука пошуку роботи [Текст] / Є. М. Любий, Н. Т. Улицька. - Л. : Афіша, 2007. - 320 с. - ISBN 978-966-325-079-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
11.
ВА667709

Улицький, Йосиф (отець).
Тайна воплочення в богослов'ї Сергія Булгакова [Текст] / Й. (. Улицький ; пер. з пол. Г. Теодорович. - Л. : Свічадо, 2005. - 52 с. - Бібліогр.: с. 49-50. - ISBN 966-8744-38-1

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
12.
ВА736806


Про Святе Письмо, секти та спасення [Текст] / [на запитання відповідають: о. Роман Тереховський та ін. ; відп. ред. Марія Чайка ]. - Л. : Свічадо, 2010. - 165 с. - (100 запитань до священика). - ISBN 978-966395-374-8. - ISBN 978-96-395-375-5 (серія)

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
АО271639

Улицька, Людмила Євгенівна.
Даніель Штайн, перекладач [Текст] : роман / Людмила Улицька ; [пер. з рос. Н. Т. Чорпіти]. - Х. : Фоліо, 2013. - 637, [2] с. - (Карта світу). - 2000 прим. - ISBN 978-966-03-5083-0 (Карта світу). - ISBN 978-966-03-6584-1

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу


      
14.
АО271785

Улицька, Людмила Євгенівна.
Даніель Штайн, перекладач [Текст] : роман / Людмила Улицька ; [пер. з рос. Н. Т. Чорпіти]. - Х. : Фоліо, 2013. - 637 с. - (Карта світу). - 1000 прим. - ISBN 978-966-03-6573-5. - ISBN 978-966-03-5083-0 (Карта світу)

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Гірнича справа   
15.
РА410246

Улицький, Олег Андрійович.
Гідрогеологічні та геомеханічні фактори екологічної безпеки геологічного середовища в умовах зняття вугільних шахт з експлуатації [Текст] : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 21.06.01 / Улицький Олег Андрійович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". - Київ, 2014. - 40 с. : рис., табл.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Гірнича справа   
16.
ВА788289


Гідрогеологічні та геомеханічні фактори екологічної безпеки навколишнього середовища в умовах реформування вугільної галузі [Текст] : монографія / О. А. Улицький [та ін.] ; під заг. ред. канд. техн. наук, доц. О. А. Улицького ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ : Літограф, 2014. - 199 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 199, в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-966-2267-50-1

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
17.
АО272812

Олег (Ведмеденко, О. В. ; єп. АПЦ ; 1961-).
Іще ніч... [Текст] : відповіді священнослужителя / єпископ Олег (Ведмеденко). - Львів : Піраміда, 2015. - 322, [1] с. - (Джерела благодаті). - ISBN 978-966-441-372-2

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
18.
АО272813

Олег (Ведмеденко, О. В. ; єп. АПЦ ; 1961-).
Нехай буде воля Твоя [Текст] / єпископ Олег (Ведмеденко). - Львів : Піраміда, 2015. - 167 с. - (Джерела благодаті). - ISBN 978-966-441-355-5

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ВА808070

Есаулов, Олександр.
Чорний ворон. Справа №11 [Текст] / Олександр Есаулов ; [пер. з рос. Степана Андрійовича]. - Сквира : Теза, 2016. - 157 с. - (Дитячий детектив). - ISBN 978-966-421-223-3. - ISBN 978-966-421-097-0 (серія "Дитячий детектив")

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ВС65249


Гірнича та екологічна ренти у сфері надрокористування [Текст] : монографія / О. І. Бондар [та ін.] ; за заг. ред. д-ра біол. наук, проф. О. І. Бондаря і канд. екон. наук В. М. Вакараша ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. - Херсон : Олді-Плюс, 2018. - 361 с. : кольор. іл., табл., фот. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-966-289-193-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського