Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Автореферати дисертацій (3)Реферативна база даних (26)Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>A=БАБУШКІН$<.>+<.>A=АНАТОЛІЙ$<.>+<.>A=ІВАНОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 20
Представлено документи з 1 до 20

      
1.
ДС99232

Бабушкіна, Руслана Олександрівна.
Агромеліоративна ефективність використання кальцієвмісних меліорантів на зрошуваних чорноземах південних [Текст] : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.02 / Бабушкіна Руслана Олександрівна ; Херсонський держ. аграрний ун-т. - Херсон, 2006. - 240 арк.: рис., табл. - арк. 181-201

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Біологічні науки   
2.
РА341209

Іванович, Галина Валентинівна.
Динаміка вмісту глікогену та сумарних ліпідів у мідій Mytilus galloprovincialis Lam. Одеської затоки [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Іванович Галина Валентинівна ; НАН України, Інститут біології південних морів ім. О.О.Ковалевського. - Севастополь, 2005. - 23 с.
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
РА347695

Бабушкіна, Руслана Олександрівна.
Агромеліоративна ефективність використання кальцієвмісних меліорантів на зрошуваних чорноземах південних [Текст] : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.02 / Бабушкіна Руслана Олександрівна ; Херсонський держ. аграрний ун-т. - Херсон, 2006. - 16 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Транспорт   
4.
РА327861

Бабушкін, Геннадій Федорович.
Підвищення ефективності систем управління процесами заводських перевезень безрейковим колісним транспортом [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.12 / Бабушкін Геннадій Федорович ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2003. - 37 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Хімічні науки   
5.
АО259175


Сергій Васильович Волков [Текст] / НАН України ; уклад. О. Б. Бабушкіна ; відповід. ред. О. Г. Зарубицький. - К. : Наукова думка, 1997. - 199 с. - (Біобібліографія вчених України). - ISBN 966-00-0103-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування


      
6.
ВА637279

Анатолій (отець)
Страсна свічка у долонях [Текст] : зб. поезій: До двохтисячоліття Різдва Христового від Пресвятої Богородиці з благословення владики Макарія, Митрополита Вінницького та М.-Подільського / Анатолій (отець). - К. : Преса України, 2003. - 94 с. - ISBN 966-7084-68-X
Справжнє прізвище авт.: Загрійчук, Анатолій Леонідович

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ВА644436

Іванович, А..
Англо-український словник маркетингових термінів [Текст] / А. Іванович, П. Г. Коллін ; пер. О. О. Ківшик. - Х. : Видавнича група "РА-Каравела", 2002. - 280 с. - ISBN 966-8019-11-3

Рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування


      
8.
ВА653436

Анатолій (ієромонах) (Берестов)
Число звіра (на порозі третього тисячоліття) [Текст] : окультизм, екстрасенсорика, електронні засоби впливу, на свідомість людей / Анатолій (ієромонах) (Берестов). - Рівне : [б.в.], 2003. - 96 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
Р107487

Іванович, Володимир Ієронімович.
У сніп тугий бувальщини зберу [Текст] : сатира, гумор / В. І. Іванович. - О. : Астропринт, 2005. - 42 с. - (Бібліотечка лауреатів премії ім. Степана Олійника). - ISBN 966-318-435-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ВА729221

Бабушкін, Анатолій Іванович.
Конкуренція та конкурентоспроможність авіаційного підприємства [Текст] : навч. посіб. / А. І. Бабушкін, О. А. Бабушкін ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. : ХАІ, 2009. - 153 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 152. - 100 прим. - ISBN 978-966-662-194-1

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
РА373643

Бабушкіна, Наталія Сергіївна.
Клініко-експериментальне обгрунтування методу профілактики карієсу зубів у дітей, що мешкають в геохімічній зоні з антропогенним навантаженням [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Бабушкіна Наталія Сергіївна ; ДУ "Ін-т стоматології АМН України". - О., 2010. - 20 с. : табл.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ВА744138

Бабушкіна, А. А.
Найкращі ігри та вправи для розвитку пам'яті та інтелекту у дітей 5-9 років [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / А. А. Бабушкіна, О. А. Умнова. - Х. : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2011. - 318 с. : рис. - (Ростимо маленьких геніїв). - 10000 прим. - ISBN 978-966-14-1441-8
Авт. на обкл. не зазнач.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Транспорт   
13.
РА388238

Бабушкін, Олександр Анатолійович.
Знанняорієнтована інформаційна технологія для підтримки прийняття рішень при створенні складальних пристроїв у авіабудуванні [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бабушкін Олександр Анатолійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х., 2012. - 20 с. : рис.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
14.
ВА756358


Література з питань релігії та релігієзнавства [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1992-2001 р. / Одес. нац. наук. б-ка ім. Максима Горького ; упоряд. І. В. Бабушкіна. - О. : ОННБ ім. М. Горького, 2011. - 211 с. - 100 прим.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування


      
15.
В354037/1

"Южно-русская медицинская газета" (1892-1897) [Текст] : хронол. розпис змісту / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького. - О. : ОННБ ім. М. Горького, 2012 .
Вип. 1 : 1892-1893 / упоряд. І. В. Бабушкіна. - 2012. - 247 с. - 100 прим.
Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Основний фонд


      
16.
В354037/2

"Южно-русская медицинская газета" (1892-1897) [Текст] : хронол. розпис змісту / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького. - Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2012 .
Вип. 2 : 1894 р. / упоряд. І. В. Бабушкіна. - 2013. - 228 с. - 100 прим.
Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування


      
17.
РА418471

Бабушкіна, Тетяна Вікторівна.
Селекційна цінність зразків генофонду пшениці м'якої ярої за комплексною стійкістю до хвороб і шкідників [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Бабушкіна Тетяна Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. - Харків, 2015. - 20 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
В354037/3

"Южно-русская медицинская газета" (1892-1897) [Текст] : хронол. розпис змісту / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького. - Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2012 .
Вип. 3 : 1895 / упоряд. І. В. Бабушкіна. - 2013. - 188 с. - 100 прим.
Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування


      
19.
ВА804548

Іванович, Михайло.
Мав Пес буду... [Текст] : (байки, билиці-небилиці і т. і.) : [вірші] / Михайло Іванович. - Львів : БОНА, 2016. - 113, [2] с. : фот. - 500 прим. - ISBN 978-966-2626-48-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
РА435618

Іванович, Ярослав Іванович.
Генетичне профілювання для маркер-опосередкованого добору сортів черешні (Prunus avium L.) української селекції [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.22 / Іванович Ярослав Іванович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". - Київ, 2018. - 23 с. : рис., табл.
Видання зберігається у :
Основний фонд

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського