Бази даних

Автореферати дисертацій - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=Литвиненко А.В.$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

      
1.

Литвиненко А.В. 
Управління соціальним розвитком трудового колективу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / А.В. Литвиненко ; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Запропоновано визначення соціального розвитку колективу як процесу удосконалення форм, способів й умов життєдіяльності членів колективу на основі якісних, кількісних і структурних змін у рівні розвитку працівників, соціальній сфері й оплаті трудової участі. Запропоновано методичний підхід, який передбачає здійснення оцінки рівня соціального розвитку трудового колективу та визначення економічного ефекту від соціального розвитку, дозволяє привести у відповідність економічний і соціальний розвиток підприємства шляхом пом'якшення існуючих протиріч. Досліджено систему показників соціального розвитку колективу, виявлено їх взаємозв'язок та охарактеризовано специфіку. Запропоновано систему показників, побудовану з урахуванням основних факторів соціального розвитку, яка дозволяє охарактеризувати це явище на мікрорівні.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)290-640-21 +
Шифр НБУВ: РА339537

Рубрики:

Географічні рубрики:
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського