Бази даних

Наукова електронна бібліотека - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (40)Книжкові видання та компакт-диски (41)Журнали та продовжувані видання (3)
Пошуковий запит: (<.>A=ХІЛЬЧЕВСЬКИЙ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 25
Представлено документи з 1 до 20
...

   Тип видання:   навчальний посібник   
Категорія: Науки про Землю   
1.


Відходи виробництва і споживання та їх вплив на грунти і природні води [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. М. Савицький [та ін.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. - 152 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 2.91 Мб


Викладено основні відомості про утворення, накопичення та зберігання відходів виробництва і споживання промислового і комунально-побутового походження, їх специфічні властивості, вплив на різні компоненти довкілля, функціонування екосистем, здоров’я населення. Наведено дані про динаміку обсягів утворення зазначених відходів за останні десятиріччя, висвітлено проблеми їх утилізації та використання як вторинної сировини, методи запобігання негативному впливу на земельні та водні ресурси. Розглянуто пріоритетні правові та нормативні документи, що регламентують діяльність загальнодержавних та інших спеціалізованих структур у сфері поводження з відходами.Кл.слова:
рудничні води -- шахтні води -- стічні води -- охорона природи

   Тип видання:   монографія   
Категорія: Науки про Землю   
2.


Водні ресурси та якість річкових вод басейну Південного Бугу [Електронний ресурс] / В. К. Хільчевський [та ін.]. - Київ : Ніка-Центр, 2009. - 184 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 4.07 Мб


У монографії розглядаються питання загального впливу господарської діяльності на водні ресурси Південного Бугу, окремо – Південно-Українського енергокомплексу. Охарактеризовано гідрологічний та гідрохімічний режими річок басейну, антропогенна складова їх іонного стоку. Наведена екологічна оцінка якості вод.Кл.слова:
гідрогеологія -- гідрохімічний режим -- іонний стік -- мінералізація води

   Тип видання:   довідник   
Категорія: Науки про Землю   
3.


Водний фонд України. Штучні водойми — водосховища і ставки [Електронний ресурс] : довідник / В. К. Хільчевський [та ін.]. - Київ : Інтерпрес, 2014. - 164 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 3.88 Мб


У довіднику систематизовано і узагальнено дані про штучні водойми — водосховища і ставки та їх розташування в межах основних районів річкових басейнів і територіально-адміністративних утворень України — АР Крим, областей (адміністративних районів та міст обласного підпорядкування), міст зі спеціальним статусом — Києва та Севастополя.Кл.слова:
гідрологія -- інженерна гідрологія -- охорона вод

   Тип видання:   підручник   
Категорія: Будівництво   
4.

Хільчевський, В. К.
Водопостачання і водовідведення: гідроекологічні аспекти [Електронний ресурс] : підручник / В. К. Хільчевський ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 1999. - 320 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 21.44 Мб


У підручнику показано роль компонентів хімічного складу води у процесах життєдіяльності людського організму, охарактеризовано проблеми водозабезпечення та водокористування у світі та в Україні, висвітлено основні технологічні аспекти систем водопостачання і очистки стічних вод, питання гідроекологічної експертизи проектів цих систем і поточного нагляду за їх функціонуванням, наведено методики розрахунку умов скидання стічних вод у водні об'єкти та оцінки забруднення природних вод.Кл.слова:
водогін -- каналізація -- очистка природних вод -- санітарний нагляд -- стічні води

   Тип видання:   монографія   
Категорія: Науки про Землю   
5.


Гідроекологічний стан басейну Горині в районі Хмельницької АЕС [Електронний ресурс] / В. К. Хільчевський [та ін.]. - Київ : Ніка-Центр, 2011. - 176 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 1.33 Мб


У монографії досліджені питання динаміки елементів водно-теплового балансу басейну ріки Горині (атмосферні опади, температура повітря, водний стік), впливу загальної господарської діяльності та Хмельницької АЕС на кількісні та якісні показники водних ресурсів р. Горинь.Кл.слова:
річкова система -- річковий стік -- водно-тепловий баланс

   Тип видання:   монографія   
Категорія: Науки про Землю   
6.

Забокрицька, М. Р.
Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України [Електронний ресурс] / М. Р. Забокрицька, В. К. Хільчевський, А. П. Манченко. - Київ : Ніка-Центр, 2006. - 184 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 10.39 Мб


У монографії розглядається комплекс питань, присвячених вивченню зако­номірностей формування хімічного складу води, гідрохімічного режиму та стоку хімічних речовин річок басейну Західного Бугу. Подано результати розрахунку іонного стоку з української та польської частин басейну. Висвітлено особливості часової та просторової динаміки якості річкових вод басейну. Охарактеризовано стан ведення національного та транскордонного моніторингу.Кл.слова:
гідрогеологія -- річковий стік -- якість води

   Тип видання:   монографія   
Категорія: Науки про Землю   
7.


Гідроекологічний стан басейну річки Рось [Електронний ресурс] / В. К. Хільчевський [та ін.]. - Київ : Ніка-Центр, 2009. - 116 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 1.54 Мб


В монографії розглядається комплекс питань, присвячених вивченню сучасного гідроекологічного стану басейну річки Рось. Зокрема, проаналізовано природні умови басейну та рівень антропогенного навантаження на його водні ресурси. Оцінено обсяги і динаміку водокористування в басейні, особливості гідрологічного і гідрохімічного режимів річки. Досліджено причини зміни кисневого режиму та погіршення якості води Росі в останні роки. Запропоновано шляхи поліпшення гідроекологічного стану басейну р. Рось.Кл.слова:
гідрологічний режим -- річковий сток -- структура водокористування -- гідроекологічний стан

   Тип видання:   монографія   
Категорія: Науки про Землю   
8.


Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра [Електронний ресурс] / В. К. Хільчевський [та ін.]. - Київ : Ніка-Центр, 2007. - 184 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 19.38 Мб


У монографії розглядаються закономірності просторового і часового розподілу гідролого-гідрохімічних характеристик мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України). Виявлені загальні тенденції у формуванні мінімальних середньомісячних та мінімальних середньодобових витрат різної забезпеченості і хімічного складу річкових вод та певні відмінності, характерні для окремих річок, які обумовлені взаємодією комплексу фізико-географічних, гідрогеологічних та антропогенних чинників. Визначена антропогенна складова іонного стоку, досліджено трансформацію хімічного типу річкових вод за останні десятиріччя. Досліджені сучасні зміни мінімального стоку річок басейну під впливом кліматичних змін. За гідролого-гідрохімічними показниками мінімального стоку проведено районування території басейну Дніпра у межах України.Кл.слова:
гідрогеологія -- гідрохімічний режим -- якість води

   Тип видання:   монографія   
Категорія: Науки про Землю   
9.


Гідроморфоекологічна оцінка руслових процесів річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) [Електронний ресурс] : монографія. Серія «Річки Карпат» / Ю. О. Ободовський, В. К. Хільчевський, О. Г. Ободовський. - Київ : ДП «Прінт-Сервіс», 2018. - 193 с.

  Текст у форматі PDF 24.85 Мб


У монографії розглянуті основні показники гідрологічного режиму річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України). Значна увага приділена порівняльній оцінці строкових та середньодобових витрат води. Розкриті положення ідентифікації та типології річок указаного водозбору та гідроморфологічної їх оцінки за ділянками обстежень та водними масивами досліджуваних річок. Обгрунтовані та реалізовані основні засади щодо аналізу руслових процесів річок. Оцінені руслоформувальні витрати води, гідроморфодинамічні зв’язки параметрів русел та їх деформацій. Встановлені типи русел річок та їх зв’язки з гідроморфологічною оцінкою. Охарактеризована стійкість русел річок.Кл.слова:
типи русел -- басейн Тиси -- типологія річок

   Тип видання:   монографія   
Категорія: Науки про Землю   
10.

Хільчевський, В. К.
Гідрохімічний режим та якість води Інгульця в умовах техногенезу [Електронний ресурс] / В. К. Хільчевський, Р. Л. Кравчинський, О. В. Чунарьов. - Київ : Ніка-Центр, 2012. - 180 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 15.17 Мб


В монографії висвітлено результати гідрохімічних досліджень в басейні р. Інгулець, на території якого розташовані найбільші в Україні гірничо-збагачувальні комбінати Кривбасу. Дослідження виконано на основі матеріалів багаторічних спостережень гідрометслужби України (починаючи з 1988 р.), моніторингових даних Інституту геологічних наук НАН України із залученням водогосподарської інформації Держводагентства України. Виділено п’ять гідроекологічних районів у басейні Інгульця з різним ступенем антропогенного навантаження на якість поверхневих вод: Верхньоінгулецький, Середньоінгулецький, Нижньоінгулецький, Саксагань-Жовтоводський, Висунь-Боковий. В роботі надалі розвиваються основи гідрохімії регіональних басейнових систем, які започатковані в монографіях В.К. Хільчевського та його учнів, присвячених басейну Західного Бугу (2006), Дніпра (2007), Південного Бугу (2009), Росі (2009), Горині (2011).Кл.слова:
геоморфологія річкового басейну -- стік хімічних речовин -- мінералізація води

   Тип видання:   наукове видання   
Категорія: Науки про Землю   
11.


Гідрохімічний режим та якість поверхневих вод басейну Дністра на території України [Електронний ресурс] / В. К. Хільчевський [та ін.]. - Київ : Ніка-Центр, 2013. - 256 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 9.36 Мб


Охарактеризовано гідрохімічний режим та якість води річок транскордонного басейну Дністра (в межах України) за період 1994-2009 рр. під час весняної повені, літньої межені, літньо-осінніх паводків та зимової межені. Використано дані гідрометслужби України за 40 пунктами спостережень. Показано відмінності у формуванні гідрологічного і гідрохімічного режиму в гірській та рівнинній частині басейну, деяких приток (зокрема, р. Тисмениця).Кл.слова:
гідрогеологія -- гідрохімічний режим -- якість води

   Тип видання:   навчальний посібник   
Категорія: Науки про Землю   
12.

Хільчевський, Валентин Кирилович.
Гідрохімія океанів і морів [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. К. Хільчевський ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський унiверситет", 2003. - 114 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 40.65 Мб


Викладено теоретичні та прикладні аспекти гідрохімії океанів і морів, розглянуто походження і баланс солей у Світовому океані, охарактеризовано основні групи хімічних речовин у морській воді. Висвітлено проблеми контролю забруднення та охорони морського середовища, питання міжнародної співпраці в цій галузі. Наведено гідрохімічну характеристику Чорного та Азовського морів.Кл.слова:
алохтонна речовина -- стехіометричні співвідношення -- силіцій -- штучна радіоактивність

   Тип видання:   навчальний посібник   
Категорія: Науки про Землю   
13.


Гідрохімія річок Лівобережного лісостепу України [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. К. Хільчевський [та ін.]. - Київ : Ніка-центр, 2014. - 230 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 8.95 Мб


У навчальному посібнику викладено умови формування хімічного складу річкових вод, методи його дослідження на прикладі річок Лівобережного лісостепу України, охарактеризовано гідрохімічний режим та виконана оцінка води цих річок. Для студентів географічних, гідрометеорологічних та гідромеліоративних факультетів університетів, фахівців у галузі використання та охорони вод.Кл.слова:
хімічний склад природних вод -- водокористування -- гідрохімічний режим -- мінералізація води

   Тип видання:   навчальний посібник   
14.

Хільчевський, Валентин Кирилович.
Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. Л. Кравчинський ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. - 192 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 2.11 Мб


Викладено основні принципи стандартизації у сфері охорони навколишнього природного середовища (якість води, ґрунтів, запобігання впливу відходів на довкілля), основні відомості про утворення та накопичення промислових і побутових відходів, можливий вплив на різні компоненти довкілля (природні води, ґрунти). Розглянуто пріоритетні нормативні документи, що регламентують діяльність у сфері поводження з відходами, направлену на охорону навколишнього природного середовища.Кл.слова:
екологічні стандарти -- стічні води -- гідробіологія

   Тип видання:   підручник   
Категорія: Науки про Землю   
15.


Загальна гідрологія [Електронний ресурс] : підручник / за ред. В. К. Хільчевського, О. Г. Ободовського ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. - 400 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 8.28 Мб


Охарактеризовано предмет і об’єкт гідрології – науки про гідросферу, методи гідрологічних досліджень, роль і значення води у природних процесах та життєдіяльності людини, основні фізичні властивості та хімічний склад природних вод, розподіл води на земній кулі та її кругообіг. Розглянуто гідрологічні процеси, характерні для водних об’єктів суші – річок, озер, водосховищ, боліт, льодовиків і підземних вод, а також пи-тання гідрології моря. Завершальний розділ присвячено характеристиці водних ресурсів України, їх використанню, управлінню та охороні. Розраховано на студентів географічних спеціальностей університетів, а також гідрометеорологічних, геологічних, водогосподарських спеціальностей вищих навчальних закладів.Кл.слова:
ріки -- озера -- льодовики -- гідробіологія

   Тип видання:   методичний посібник   
16.


Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. В. Гребінь [та ін.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Вінницький національний технічний університет, Державне агентство водних ресурсів України. - Київ : Інтерпрес ЛТД, 2013. - 55 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 4.15 Мб


Розглянуто сучасний стан розвитку законодавчої бази України щодо процесу реформування системи управління водними ресурсами. Проаналізовано досвід країн Європейського Союзу щодо розробки схем гідрографічного районування території. Представлено методики гідрографічного та водогосподарського районування для території України, що дадуть змогу покращити систему управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів країни шляхом реального здійснення її за басейновим принципом згідно вимог Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу (ВРД ЄС).Кл.слова:
гідрографічні одиниці -- водогосподарські ділянки -- водні ресурси -- суббасейни

   Тип видання:   підручник   
Категорія: Науки про Землю   
17.

Хільчевський, В. К.
Основи гідрохімії [Електронний ресурс] : підручник / В. К. Хільчевський, В. І. Осадчий, С. М. Курило. - Київ : Ніка-Центр, 2012. - 312 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 3.69 Мб


У підручнику викладено теоретичні основи гідрохімії, а також особливості регіональних і прикладних гідрохімічних досліджень з елементами гідроекології. Показано особливості хімічного складу різних типів природних вод, а також висвітлено питання радіоактивності гідросфери. Наведено характеристику методів аналітичних досліджень і узагальнення гідрохімічної інформації, оцінки якості води та заходів щодо охорони водних об’єктів від забруднення. Для студентів географічних та гідрометеорологічних факультетів університетів, фахівців у галузі використання і охорони водних ресурсів.Кл.слова:
природні води -- підземні води -- атмосферні опади -- водні об'єкти

   Тип видання:   підручник   
Категорія: Науки про Землю   
18.

Хільчевський, Валентин Кирилович.
Основи океанології [Електронний ресурс] : підручник / В. К. Хільчевський, С. С. Дубняк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - 2-ге вид., доп. і перероб.. - Київ : ВПЦ "Київський унiверситет", 2008. - 255 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 6.56 Мб


У книзі викладено відомості про основні явища і процеси, що відбуваються у Світовому океані, охарактеризовано географічні закономірності їх проявів. Розглянуто історію досліджень і сучасні уявлення про походження Світового океану, морської води і її сольового складу, показано взаємовплив різних географічних оболонок: гідросфери, літосфери, атмосфери і біосфери у Світовому океані. Проаналізовано особливості використання біологічних і мінеральних ресурсів океану та гідроекологічні проблеми, які виникають при їх господарському освоєнні. Наведено океанографічну характеристику Чорного і Азовського морів, що омивають територію України. Розраховано на студентів географічних факультетів вищих закладів освіти.Кл.слова:
Світовий океан -- циркуляція вод -- біологічна продуктивність

   Тип видання:   навчальний посібник   
Категорія: Науки про Землю   
19.


Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. К. Хільчевський [та ін.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2015. - 154 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 1.45 Мб


Викладено основні принципи управління водними ресурсами в країнах Європейського Союзу, США, в Україні та інших країнах. Розглянуто основні джерела забруднення природних вод, питання управління охороною вод. Охарактеризовано комплексну оцінку якості поверхневих вод і принципи екологічного нормування в галузі водокористування. Для студентів географічних факультетів університетів.Кл.слова:
водні ресурси -- водоохоронна політика -- стічні води -- екологічне нормування

   Тип видання:   монографія   
Категорія: Науки про Землю   
20.

Шерстюк, Наталія Петрівна.
Особливості гідрохімічних процесів у техногенних та природних водних об’єктах Кривбасу [Електронний ресурс] : монографія / Н. П. Шерстюк, В. К. Хільчевський. - Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2012. - 263 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 9.29 Мб


Монографія присвячена питанням, пов’язаним з особливостями розвитку гідрохімічних процесів у водних об’єктах в умовах видобутку та збагачення залізної руди (на прикладі Кривбасу). Результати базуються на гідрохімічних спостереженнях у межах локального моніторингу, що проводився Криворізькою геолого-гідрогеологічною партією з 1978 р. та дослідженнях, що виконувалися в Науково-дослідному інституті геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара з 1997 р. Охарактеризовано особливості хімічного складу води у водоймах хвостосховищ, ставку-накопичувачу шахтних вод, ставках Кривбасу та річках Саксагань та Інгулець. Показано особливості гідрохімічних процесів у техногенних та природних водних об’єктах. Складено ймовірнісний прогноз хімічного складу води у річках Саксагань та Інгулець в умовах стаціонарності гідрохімічних процесів. Запропоновано засади формування системи гідрохімічного моніторингу на базі постійнодіючої гідрохімічної моделі.Кл.слова:
гідрогеологія -- штучні водойми -- гідрохімічні процеси
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського