Бази даних

Реферативна база даних - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повний стислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (10)Автореферати дисертацій (7)Книжкові видання та компакт-диски (42)Журнали та продовжувані видання (3)
Пошуковий запит: (<.>U=В152.37$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 20
Представлено документи з 1 до 20
1.Ж14648 Feldman G. M. On an isometric representation with the maximal set of spectral subspaces [Текст] / G. M. Feldman, G. Muraz 5: 3/4, 1998. - (Мат. физика, анализ, геометрия = Matematicheskaya fizika, analiz, geometriya) // Мат. физика, анализ, геометрия.-С.297-303
2.ВА709960 Пилипів В. М.Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. Теорія представлень груп та її застосування [Текст] : навч. посіб. - Івано-Франківськ : Плай, 2008. - 156 с.
3.Ж14648 Нессонов Н. И. Фактор-представления группы <$E bold GL (inf)> и допустимые представления <$E bold GL (inf) sup X> [Текст] 10: 4, 2003. - (Мат. физика, анализ, геометрия = Matematicheskaya fizika, analiz, geometriya) // Мат. физика, анализ, геометрия.-С.524-556
4.Ж16294 Плахотник М. В. Зображення напівгруп ітераціями відображень інтервалу [Текст] 10: 3, 2007. - (Нелінійні коливання) // Нелінійні коливання.-С.365-377
5.Ж29144 Скуратовский Р. В. Копредставление силовской p-подгруппы группы <$E bold S sub n> [Текст] 45: 1, 2009. - (Кибернетика и систем. анализ) // Кибернетика и систем. анализ.-С.27-41
6.РА356412 Бондаренко В. В.НАН України. Ін-т математики. Застосування матричних задач у теорії груп та алгебричній геометрії [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук. - К. : [б. и.], 2008. - 23 с.- URL: /ard/2008/
7.РА326316 Тушев А. В.НАН України. Ін-т математики. Зображення груп з умовами скінченності та пов'язані з ними модулі над груповими кільцями [Текст] : Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06. - К. : [б. и.], 2003. - 35 с.
8.РА311269 Бондаренко В. М.Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Класифікаційні задачі в теорії модулярних зображень груп [Текст] : Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06. - К. : [б. и.], 2000. - 32 с.- URL: /ard/2000/
9.РА342703 Кубічка Є. А.Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Модальність зображень впорядкованих множин [Текст] : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук. - К. : [б. и.], 2006. - 21 с.- URL: /ard/2006/
10.РА318542 Тилищак О. А.НАН України. Ін-т математики. Модулярні зображення скінченних p-груп над комутативними локальними кільцями та їх застосуваннями в теорії лінійних груп [Текст] : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06. - К. : [б. и.], 2002. - 15 с.- URL: /ard/2002/
11.РА356555 Берштейн О. О.НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. Основні серії представлень некомпактних квантових груп [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук. - Х. : [б. и.], 2007. - 19 с.- URL: /ard/2007/
12.Р115519 Бондаренко В. М.НАН України, Ін-т математики. Класифікація матричних зображень напівгрупи <$Ebold SC sub 3> [Текст]. - К. : [б. в.], 2009. - 61 с. - (Препр. ; 2009.3)
13.РА367085 Тертична О. М.Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06. - К. : [б. и.], 2009. - 20 с.- URL: /ard/2009/
14.РА372567 Косяк О. В.Ін-т математики НАН України. Регулярні, квазірегулярні та індуковані представлення нескінченновимірних груп [Текст] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.01. - К. : [б. и.], 2010. - 31 с.- URL: /ard/2010/
15.РА385511 Олійник А. С.Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Скінченно автоматні зображення груп і напівгруп [Текст] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06. - К. : [б. и.], 2011. - 26 с.- URL: /ard/2011/
16.Ж26161 Леонов Ю. Г. О представлении групп, аппроксимируемых конечными p-группами [Текст] 63: 11, 2011. - (Укр. мат. журн) // Укр. мат. журн.-С.1501-1511
17.Ж22412/а Тушев А. В. О примитивных представлениях конечно порожденных линейных групп конечного ранга [Текст] // Доповіді Національної академії наук України, 2012,N № 11.-С.28-29
18.РА393481 Леонов Ю. Г. Зріст та зображення самоподібних груп [Текст] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Леонов Юрій Григорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. - К., 2012. - 23 с.
19.Ж41243 Boyko M. Entropy of Bogoliubov automorphisms on II1-representations of the group <$E bold U (inf)> [Текст] // Methods of functional analysis and topology, 2003. т.Т. 9,N № 4.-С.317-332
20.РА418970 Стойка М. В. Матричні зображення груп та схрещених групових кілець над локальними комутативними кільцями [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Стойка Мирослав Вікторович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с.
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського