Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повний стислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (10)Автореферати дисертацій (7)Реферативна база даних (20)Журнали та продовжувані видання (3)
Пошуковий запит: (<.>U=В152.37$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 42
Представлено документи з 1 до 20
...
1.ДС47191 Ханано Абдуль Латиф Представления циклических Р-групп над кольцом классов вычетов по модулю Р и их приложения [Текст] : Дис...канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Ханано Абдуль Латиф ; Ужгородский ун-т. - Ужгород, 1995. - 139 с.
2.ДС83883 Тушев А. В. Зображення груп з умовами скінченності та пов'язані з ними модулі над груповими кільцями [Текст] : Дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Тушев Анатолій Володимирович ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2002. - 300 арк.
3.ДС95143 Кубічка Є. А. Модальність зображень впорядкованих множин [Текст] : Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.08 / Кубічка Євген Андрійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 123 арк.
4.ДС103711 Бондаренко В. В. Застосування матричних задач у теорії груп та алгебричній геометрії [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Бондаренко Віталій Віталійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. - 127 арк.
5.ДС68946 Бондаренко В. М. Класифікаційні задачі в теорії модулярних зображень груп [Текст] : Дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Бондаренко Віталій Михайлович ; Інститут математики НАН України. - К., 2000. - 310 арк.
6.ДС73718 Тилищак О. А. Модулярні зображення скінченних p-груп над комутативними локальними кільцями та їх застосування в теорії лінійних груп [Текст] : Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Тилищак Олександр Андрійович ; Ужгородський національний ун-т. - Ужгород, 2001. - 111 арк.
7.ДС104724 Берштейн О. А. Основные серии представлений некомпактных квантовых групп [Текст] : дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.03 / Берштейн Ольга Александровна ; Нац. акад. наук Украины, Физ.-техн. ин-т низких температур им. Б. И. Веркина. - Х., 2007. - 168 л.
8.РА288341 Ханано Абдель-Латиф Представления циклических р-групп над кольцом классов вычетов по модулю р . и их приложения [Текст] : Автореф. дис...канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Ханано Абдель-Латиф ; Киевский ун-т им. Т.Г.Шевченко. - К., 1995. - 22 с.
9.РА281230 Орос В. М. Про зображення скінченних р-груп над деякими факторіальними кільцями [Текст] : Автореф.дис...канд.фіз.-мат.наук:01.01.06 / Орос Віктор Михайлович ; Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - К., 1993. - 9 с.
10.РА342703 Кубічка Є. А. Модальність зображень впорядкованих множин [Текст] : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.08 / Кубічка Євген Андрійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 21 с.
11.РА326316 Тушев А. В. Зображення груп з умовами скінченності та пов'язані з ними модулі над груповими кільцями [Текст] : Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Тушев Анатолій Володимирович ; НАН України, Інститут математики. - К., 2003. - 35 с.
12.РА367085 Тертична О. М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тертична Олена Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 20 с.
13.РА304247 Аббас Абид Али Садхан Матричные задачи и представления нильпотентных групп Ли [Текст] : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Аббас Абид Али Садхан ; Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. - К., 1992. - 4 с.
14.РА311269 Бондаренко В. М. Класифікаційні задачі в теорії модулярних зображень груп [Текст] : Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Бондаренко Віталій Михайлович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2000. - 32 с.
15.РА318542 Тилищак О. А. Модулярні зображення скінченних p-груп над комутативними локальними кільцями та їх застосуваннями в теорії лінійних груп [Текст] : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Тилищак Олександр Андрійович ; НАН України, Інститут математики. - К., 2002. - 15 с.
16.РА356412 Бондаренко В. В. Застосування матричних задач у теорії груп та алгебричній геометрії [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Бондаренко Віталій Віталійович ; НАН України, Інститут математики. - К., 2008. - 23 с.
17.РА356555 Берштейн О. О. Основні серії представлень некомпактних квантових груп [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.03 / Берштейн Ольга Олександрівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. - Х., 2007. - 19 с.
18.Р80198 Васильев А. В. Минимальные подстановочные представления конечных простых исключительных групп скрученного типа [Текст] / А. В. Васильев. - Новосибирск : [б.в.], 1996. - 12 с. - (Препр. / РАН. СО, Институт математики им. С.Л.Соболева ; 22)
19.Р80197 Васильев А. В. Минимальные подстановочные представления конечных простых исключительных групп Шевалле [Текст] / А. В. Васильев. - Новосибирск : [б.в.], 1995. - 9 с. - (Препр. / РАН. СО, Институт математики им. С.Л.Соболева ; 18)
20.ВА564471 Громов Н. А. Методы деревьев, контракций и аналитических продолжений в теории представлений классических групп и квантовых алгебр [Текст] / Н. А. Громов [и др.] ; НАН Украины, Ин-т теорет. физики. - К. : Наук. думка, 1993. - 310 с.
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського