Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повний стислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (10)Автореферати дисертацій (7)Реферативна база даних (20)Журнали та продовжувані видання (3)
Пошуковий запит: (<.>U=В152.37$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 42
Представлено документи з 1 до 20
...
1.ІВ195530 Wortmann S. Galoisdarstellungen von dreidimensionalen orthogonalen Motiven [Текст] : Diss. / S. Wortmann ; Universität zu Köln. Math.-Naturwiss. Fak. - Köln : [б.в.], 1998. - 55 S.: Abb.
2.ІВ225161 Kosyak A. V. Regular, quasi-regular and induced representations of infinite-dimensional groups [Текст] / Alexander Kosyak. - Zürich : Europ. math. soc., 2018. - XXXII, 555 p. - (Tracts in mathematics ; 29)
3.ДС103711 Бондаренко В. В. Застосування матричних задач у теорії груп та алгебричній геометрії [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Бондаренко Віталій Віталійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. - 127 арк.
4.РА356412 Бондаренко В. В. Застосування матричних задач у теорії груп та алгебричній геометрії [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Бондаренко Віталій Віталійович ; НАН України, Інститут математики. - К., 2008. - 23 с.
5.РА326316 Тушев А. В. Зображення груп з умовами скінченності та пов'язані з ними модулі над груповими кільцями [Текст] : Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Тушев Анатолій Володимирович ; НАН України, Інститут математики. - К., 2003. - 35 с.
6.ДС83883 Тушев А. В. Зображення груп з умовами скінченності та пов'язані з ними модулі над груповими кільцями [Текст] : Дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Тушев Анатолій Володимирович ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2002. - 300 арк.
7.РА393481 Леонов Ю. Г. Зріст та зображення самоподібних груп [Текст] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Леонов Юрій Григорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. - К., 2012. - 23 с.
8.ДС68946 Бондаренко В. М. Класифікаційні задачі в теорії модулярних зображень груп [Текст] : Дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Бондаренко Віталій Михайлович ; Інститут математики НАН України. - К., 2000. - 310 арк.
9.РА311269 Бондаренко В. М. Класифікаційні задачі в теорії модулярних зображень груп [Текст] : Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Бондаренко Віталій Михайлович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2000. - 32 с.
10.Р115519 Бондаренко В. М. Класифікація матричних зображень напівгрупи SC3 [Текст] / В. М. Бондаренко, О. М. Тертична ; Національна академія наук України, Інститут математики (Київ). - К. : [б. в.], 2009. - 61 с. - (Препр. / НАН України, Інститут математики ; 2009.3)
11.ВА702940 Вейль Г. К. Классические группы. Их инварианты и представления [Текст] / Г. К. Вейль ; пер. с англ. Д. А. Райков. - М. : URSS. КомКнига, 2007. - 406 с.
12.Глушков В.М./ВА720 Вейль Г. Классические группы: их инварианты и представления [Текст] / Герман Вейль ; пер. с англ. Д. А. Райкова. - М. : Гос. изд-во иностр. лит., 1947. - 408 с.
13.РА418970 Стойка М. В. Матричні зображення груп та схрещених групових кілець над локальними комутативними кільцями [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Стойка Мирослав Вікторович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с.
14.РА367085 Тертична О. М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тертична Олена Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 20 с.
15.РА304247 Аббас Абид Али Садхан Матричные задачи и представления нильпотентных групп Ли [Текст] : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Аббас Абид Али Садхан ; Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. - К., 1992. - 4 с.
16.ВА699692 Варден Б. Л. Метод теории групп в квантовой механике [Текст] : пер. с нем. / Б. Л. Варден ; ред. пер. ФрЯ. И. Френкель. - М. : URSS. ЛКИ, 2008. - 199 с. - (Физико-математическое наследие : физика (математическая физика))
17.ВА564471 Громов Н. А. Методы деревьев, контракций и аналитических продолжений в теории представлений классических групп и квантовых алгебр [Текст] / Н. А. Громов [и др.] ; НАН Украины, Ин-т теорет. физики. - К. : Наук. думка, 1993. - 310 с.
18.Р80198 Васильев А. В. Минимальные подстановочные представления конечных простых исключительных групп скрученного типа [Текст] / А. В. Васильев. - Новосибирск : [б.в.], 1996. - 12 с. - (Препр. / РАН. СО, Институт математики им. С.Л.Соболева ; 22)
19.Р80197 Васильев А. В. Минимальные подстановочные представления конечных простых исключительных групп Шевалле [Текст] / А. В. Васильев. - Новосибирск : [б.в.], 1995. - 9 с. - (Препр. / РАН. СО, Институт математики им. С.Л.Соболева ; 18)
20.ДС95143 Кубічка Є. А. Модальність зображень впорядкованих множин [Текст] : Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.08 / Кубічка Євген Андрійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 123 арк.
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського