Бази даних

Автореферати дисертацій - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повний стислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (10)Реферативна база даних (20)Книжкові видання та компакт-диски (42)Журнали та продовжувані видання (3)
Пошуковий запит: (<.>U=В152.37$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 7
Представлено документи з 1 до 7
1.Бондаренко В.В. Застосування матричних задач у теорії груп та алгебричній геометрії : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / В.В. Бондаренко / НАН України. Ін-т математики. — К., 2008. — 23 с.
2.РА311269 Бондаренко В.М. Класифікаційні задачі в теорії модулярних зображень груп : Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / В.М. Бондаренко / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 32 с.
3.Тертична О.М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / О.М. Тертична / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 20 с.
4.Кубічка Є.А. Модальність зображень впорядкованих множин : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.08 / Є.А. Кубічка / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 21 с.
5.РА318542 Тилищак О.А. Модулярні зображення скінченних p-груп над комутативними локальними кільцями та їх застосуваннями в теорії лінійних груп : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук / О.А. Тилищак / НАН України. Ін-т математики. — К., 2002. — 15 с.
6.Берштейн О.О. Основні серії представлень некомпактних квантових груп : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.03 / О.О. Берштейн / НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2007. — 19 с.
7.РА372567 Косяк О.В. Регулярні, квазірегулярні та індуковані представлення нескінченновимірних груп : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.01 / О.В. Косяк / Ін-т математики НАН України. — К., 2010. — 31 с.
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського