Бази даних


Автореферати дисертацій - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ID=0522U100101<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
   
Сторожев Роман Іванович 
Механізми забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності: автореф. дис. ... д. держ. упр. : 25.00.02 - Механізми державного управління / Р. І. Сторожев ; Національний університет цивільного захисту України. — 2022 — укp.

Об'єкт дослідження: суспільні відносини, що виникають у публічно-управлінській діяльності в процесі розвитку лідерства. Мета: теоретико-методологічне обґрунтування механізмів забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності як специфічного, багатоаспектного, безперервного, закономірного та емерджментного процесу у системі багаторівневого публічного управління в Україні та розробка на цій основі перспектив його вдосконалення, а також науково-практичних рекомендацій. Методи: аналізу, абстракції, синтезу й узагальнення, об’єктивності, експертного опитування та оцінювання. Результати: вирішено актуальну наукову проблему, що полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних підходів та розробці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності. Новизна: уперше науково обґрунтовано та розроблено модернізаційну модель механізмів забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності, основою обґрунтування та відтворення якої послужила модель 4D-брендингу; системно представлено концепт формування модернізаційних механізмів забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності; удосконалено: методологічний інструментарій механізмів забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності; науковий підхід, що обумовлює системність впливів механізмів забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності та враховує специфічність процесу публічно-управлінської діяльності; концептуальні положення механізмів забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності; дістали подальшого розвитку: категорійно-понятійний апарат з теми дослідження щодо трактування «механізми забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності», «асиметричне комплементарне лідерство»; теоретичні положення щодо застосування функціонально-компетентнісного підходу до стимулювання розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності; систематизація принципів комплексної дії механізмів забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності, основою якої виступає самоорганізаційний потенціал суб’єкт-суб’єктних партнерських відносин; обґрунтування напрямів адаптації ефективного зарубіжного досвіду реалізації механізмів забезпечення розвитку лідерства у сфері нового публічного управління. Впроваджено в діяльність: Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України; Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Волинській та Рівненській областях; Виконавчого комітету Обухівської міської ради (Київська область); Фастівської районної ради (Київська область); Національного університету цивільного захисту України. Галузі використання: органи державної влади, державні і недержавні організаці.

Постачальник даних: УкрІНТЕІ (Український Інститут науково-технічної експертизи та Інформації)

  Завантажити автореферат

З матеріалами дисертації можна ознайомитись в НРАТ (Національний репозитарій академічних текстів)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського