Бази даних


Автореферати дисертацій - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ID=0522U100100<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
   
Кропивницький Віталій Станіславович 
Механізми публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні: автореф. дис. ... д. держ. упр. : 25.00.02 - Механізми державного управління / В. С. Кропивницький ; Національний університет цивільного захисту України. — 2022 — укp.

Об'єкт дослідження: публічне управління та адміністрування у сфері цивільного захисту. Мета: обґрунтування теоретико-методологічних основ і розроблення практичних рекомендацій щодо напрямів удосконалення механізмів публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні. Методи: логіко-семантичний; порівняльного аналізу; системно-аналітичний; історичний; аналізу та синтезу; спостереження та теоретичного узагальнення; абстрактно-логічний. Результати: актуальну наукову проблему, що полягає в розробленні й обґрунтуванні теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо напрямів удосконалення механізмів публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні. Новизна: уперше обґрунтовано концептуальні засади стратегії публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в умовах глобальних загроз та викликів сьогодення через російську військову агресію та пандемію COVID-19; запропоновано теоретико-методологічний підхід до формування концепції публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту; обгрунтовано теоретико-методологічні основи публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту на основі застосування широкого міждисциплінарного підходу; удосконалено: теоретико-методологічні підходи до оцінки ефективності та результативності системи публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні на глобальному та національному рівнях; науково-теоретичні підходи щодо перспектив розвитку та шляхів трансформації системи публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції України; науково-теоретичні підходи щодо обґрунтування шляхів реформування системи підготовки кадрів у сфері цивільного захисту через розроблення проєкту Концепції системи підготовки кадрів для ДСНС та розроблення напрямів і способів оптимізації системи підготовки кадрів для ДСНС; дістали подальшого розвитку: понятійно-категоріальний апарат теорії державного управління, що, на відміну від існуючого, передбачає тлумачення поняття «механізм публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту»; напрями модернізації публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні; узагальнення загальносвітових тенденцій та систематизація концептуальних підходів щодо особливостей функціонування механізмів публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в зарубіжних країнах; організація процесу взаємодії сил цивільного захисту з населенням, як основи публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в частині запобігання, протидії та ліквідації надзвичайних ситуацій. Впроваджено в діяльність: Департаменту технічного регулювання Міністерства економіки України; Департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної військової адміністрації; Головного управління ДСНС України у Київській області; Управління ДСНС України в Житомирській області; Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту; Національного університетом цивільного захисту України. Галузі використання: органи державної влади і місцевого самоврядування.

Постачальник даних: УкрІНТЕІ (Український Інститут науково-технічної експертизи та Інформації)

  Завантажити автореферат

З матеріалами дисертації можна ознайомитись в НРАТ (Національний репозитарій академічних текстів)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського